Čest památce Václava Havla

Čest jeho památce.
Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.
Václav Havel

19.12.2011 Pardubický deník str. 10 Pardubicko
    (td,sejk)    Univerzita Pardubice  

Pardubice - „Zpráva o úmrtí Václava Havla přišla velmi náhle, i když jsme všichni věděli, že už je hodně nemocný. Celou naši rodinu tato zpráva hodně zasáhla. Byl to náš první prezident po Sametové revoluci. Jeho zásluhy o stát i ducha společnosti jsou nezměrné. Myslím si, že až v budoucnu historici dokážou zhodnotit, co všechno pro naši zem udělal. Byl to neopakovatelný člověk. Hluboce jsem si ho vážil. Jsem rád, že jsem měl šanci se s ním potkat, sedět vedle něj, potřást si s ním rukou a promluvit s ním,“ uvedl rektor pardubické univerzity Miroslav Ludwig.