Fakulty zvou uchazeče o studium k návštěvě

V rámci dnů otevřených dveří na jednotlivých fakultách získají zájemci o studium podrobné informace o studijní nabídce a přijímacím řízení pro akademický rok 2009/2010, o studijním zázemí a dalších podmínkách vysokoškolského studia a života na pardubické univerzitě, ale i o možnostech uplatnění po absolvování studia. Uchazeči o studium se také budou moci podívat i do ateliérů, laboratoří, učeben, poslucháren a prostor jednotlivých fakult.

Zároveň fakulty univerzity nabízejí v prvních měsících roku 2009 přípravné kurzy, které by měly uchazečům pomoci s přípravou na přijímací zkoušky.

Univerzita Pardubice

Fakulta

den otevřených dveří

přípravný kurz

podání přihlášek ke studiu do

Fakulta restaurování v Litomyšli

28. listopadu 2008

(9:00 v Litomyšli, Jiráskova 3)

 

16. ledna

Dopravní fakulta Jana Pernera

15. ledna

(10:00 univerzitní aula)

z matematiky a fyziky

15. března

Fakulta zdravotnických studií

15. ledna

(15:30 areál v Průmyslové ulici)

 

28. února

Fakulta ekonomicko-správní

16. ledna

(10:00 a 13:00 univerzitní aula)

z matematiky

28. února

Fakulta chemicko-technologická

20. ledna

(10:00 nový areál fakulty v univerzitním kampusu)

z chemie

31. března

Fakulta filozofická

22. ledna

(9:00 budova DB ve Studentské ul. 95)

z angličtiny, němčiny, humanitních studií a filozofie

28. února

Fakulta elektrotechniky a informatiky

23. ledna

(10:00 univerzitní aula)

 

31. března


 

Ing. Valerie Wágnerová, kancléřka Univerzity Pardubice