Ing. Lukáš Čegan, Ph.D. | Univerzita Pardubice

Ing. Lukáš Čegan, Ph.D.

Ing. Lukáš Čegan, Ph.D.

Kontakty

466 037 515
lukas.cegan@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-1322-9934

Pracoviště

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Proděkan pro vnitřní rozvoj a vnější vztahy FEI (63000)

Proděkan
vice-dean

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra informačních technologií (60110)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Pondělí: 
13:30-14:30
,
Úterý
13:30-14:30
Předmět (Rok) Role
KIT/BBAPR (2022) G - - -
KIT/BSPWE (2022) G - - -
KIT/BVWA1 (2022) G - - -
KIT/BVWA2 (2022) G PR CV -
KIT/BWWW (2022) G - - -
KIT/INPI (2022) G - - -
KIT/ISPWE (2022) G - - -
KIT/ISWE (2022) G - - -
KIT/IWWW (2022) G - - -
KIT/IWWWE (2022) G - - -
KIT/NNPI (2022) G - - -
KIT/ZWWW (2022) G - - -
KRP/BMWA (2022) - PR CV -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
HOLÁ, J. - ČEGAN, L. - MORAVCOVÁ, M. - HLAVÁČKOVÁ, E. - FISCHER, J. - VLTAVSKÁ, K. - MAZOUCH, P. Manažer kompetencí. 2021,
FILIP, P. - ČEGAN, L. Impact of HTML structure and CSS on web performance. In 36th IBIMA Conference. Norristown: International Business Information Management Association-IBIMA, 2020. s. 1-8 s. ISBN 978-0-9998551-5-7.
HOLÁ, J. - ČEGAN, L. Information System Architecture for Competency Model. In IDIMT-2019 Innovation and Transformation in a Digital World. Linz: Trauner Verlag, 2019. s. 369-376 s. ISBN 978-3-99062-590-3.
FILIP, P. - ČEGAN, L. Webalyt: Implemetation of architecture for capturing web user behaviours with feedback propagation. In 28th International Conference Radioelektronika, RADIOELEKTRONIKA 2018. New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2018. s. - s. ISBN 978-1-5386-2486-9.
ČEGAN, L. Empirical study on effects of compression algorithms in web environment Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering, 2017, vol. 9, no. 2-6, s. 69-72. ISSN: 2180-1843.
FILIP, P. - ČEGAN, L. Detection of errors in the layout design of websites for mobile devices based on capturing user behaviour Journal of Communications, 2017, vol. 12, no. 8, s. 457-463. ISSN: 1796-2021.
ČEGAN, L. Visualization of external resource usage via new type of heat map Advanced Science Letters, 2017, vol. 23, no. 5, s. 3893-3896. ISSN: 1936-6612.
ČEGAN, L. - FILIP, P. Webalyt: Open Web Analytics Platform. In 2017 27TH INTERNATIONAL CONFERENCE RADIOELEKTRONIKA (RADIOELEKTRONIKA). New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2017. s. 242-246 s. ISBN 978-1-5090-4591-4.
ČEGAN, L. Responsive Data Table Solution with New Scrolling Control Gesture for Better User Experience. In Advanced Topics in Intelligent Information and Database Systems. Heidelberg: Springer, 2017. s. 467-476 s. ISBN 978-3-319-56660-3.
ČEGAN, L. - FILIP, P. Advanced web analytics tool for mouse tracking and real-time data processing. In Proceeding of 2017 IEEE 14TH International Scientific Conference on Informatics. New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2017. s. 431-435 s. ISBN 978-1-5386-0888-3.
ČEGAN, L. Audiometer studio. 2017,
ČEGAN, L. Vývoj a základní testování SW Mobilní aplikace pro sdílení varovných informací. Neuveden. 76 s.
ČEGAN, L. Evaluating the business value of website performance Information, 2016, vol. Vol.19, no. 8(A), s. 3191-3196. ISSN: 1343-4500.
ČEGAN, L. Performance evaluation of preloading resources for web pages. In Lecture Notes in Electrical Engineering. Cham: Springer International Publishing AG, 2016. s. 903-913 s. ISBN 978-3-319-24582-9.
ČEGAN, L. - NĚMEC, Z. - ROLEČEK, J. - VODIČKA, J. - BLANAŘ, V. - ŘEZNÍČEK, M. Přenosný audiometr. CZ: Univerzita Pardubice.
ČEGAN, L. Intelligent preloading of websites resources based on clustering web user sessions. In 2015 International Conference on IT Convergence and Security, ICITCS 2015. New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2015. s. 1-4 s. ISBN 978-1-4673-6537-6.
ČEGAN, L. Improving the performance of loading web pages in the environment with high latency connections. In Proceedings of 25th International Conference Radioelektronika, RADIOELEKTRONIKA 2015. New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2015. s. 458 - 461 s. ISBN 978-1-4799-8117-5.
ČEGAN, L. NaviFlow gateway. 2012, http://fei-software-public.upce.cz/software/item/id/39869148.
ČEGAN, L. NoviFlow tracker and sensor data logger. 2012, http://fei-software-public.upce.cz/software/item/id/39869149.
KELLER, J. - ŠTAFA, J. - ČEGAN, L. Mobile augmented reality architecture for indoor area with markerless tracking ICGST International Journal on Automatic Control and System Engineering, 2011, vol. 11, no. 3, s. 223-227. ISSN: 1687-4811.
KELLER, J. - ŠTAFA, J. - ČEGAN, L. Mobile augmented reality architecture for indoor area with markerless tracking. In ICGST International Journal on Automatic Control and System Engineering. Istanbul: ICGST, 2011. s. 223-227 s. ISBN 0-000-00000-0.
ČEGAN, L. - KELLER, J. - ŠTAFA, J. MODELOVÁNÍ EPC PROCESŮ V SOA. In XIII Annual International Conference Internet, Competitiveness and Organizational Security - Process Management and the Use of Modern Technologies. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. s. 60-65 s. ISBN 978-80-7454-012-7.
ŽÁK, D. - ČEGAN, L. - KLEPRLÍKOVÁ, Z. Přenosy dat o aktuální poloze hnacích vozů řady 560 v Jihomoravském kraji Vědeckotechnický sborník ČD, 2010, vol. Neuveden, no. 30/2010, s. 76-89. ISSN: 1214-9047.
ČEGAN, L. - KELLER, J. PD Design Environment. 2010, http://www.upce.cz/fei/veda-vyzkum/software/786875.html.
ČEGAN, L. Modelování podnikových procesů v servisně orientované architektuře. In IMEA 2009: sborník z IX. mezinár. konference studentů doktorských studijních programů v oblastech informatika, management, ekonomie a veřejná správa. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2009. s. 1-4 s. ISBN 978-80-7041-851-2.
ČEGAN, L. - ŽÁK, D. - KAMPF, R. - MORKUS, J. Benchmarking logistických center. 2009, cze.
KAMPF, R. - ČEGAN, L. - ŽÁK, D. - MORKUS, J. Benchmarking logistických center. 2009, http://blc.upce.cz.
ČEGAN, L. EPC2BPEL. 2009, http://www.upce.cz/fei/veda-vyzkum/software/799475.html.
ČEGAN, L. Enterprise web hosting center. 2009, http://www.upce.cz/fei/veda-vyzkum/software/684202.html.
ČEGAN, L. - ŽÁK, D. Systém pro konfiguraci komunikačních terminálů a vizualizaci stavových dat z kolejových vozidel Perner´s Contacts, 2008, vol. 3, no. V, s. 34-38. ISSN: 1801-674X.
ŽÁK, D. - ČEGAN, L. Možnosti využití aplikace aktuální poloha kolejových vozidel v dopravních systémech Perner´s Contacts, 2008, vol. 3, no. V, s. 308-313. ISSN: 1801-674X.
ČEGAN, L. Translating EPC to BPEL. In Sborník příspěvků z VIII. mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů IMEA 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 32-35 s. ISBN 978-80-7372-335-4.
ŽÁK, D. - ČEGAN, L. RCN manager. 2008, Univerzita Pardubice.
ČEGAN, L. Using EPC to Design BPEL Processes. In The 7th Annual Ph.D. Conference IMEA 2007 (Conference Paper Abstracts). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 6 s. ISBN 978-80-7194-965-7.
ČEGAN, L. - HOLÁ, J. Virtual Laboratory for the Support of Teaching Subjects of Electrical Engineering and Informatics. In Sborník konference Virtual University. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2006. s. 239-241 s. ISBN 80-227-2542-0.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Digitalizace studijních Agend, Nové TechnologiE, systémy a přístupy k výuce na UPCE (DANTE) - část A3 Národní plán obnovy - SC A Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.03.22 30.06.24
Technické a metodické zajištění hybridní formy výuky na FEI Interní rozvojový fond 2022-2025 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.22 30.11.22
INVENTHEI - INnoVation and ENTrepreneurship in HEIs HE - Kolaborativní projekty Evropská unie 01.07.21 30.06.23
Příprava vybraných předmětů pro výuku v anglickém jazyce formou on-line vzdělávání Interní rozvojový fond 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 15.03.21 30.11.21
Výzkum pokročilých metod zpracování signálů a obrazu, výkonnosti webových aplikací, měření, dolování dat, řízení technologických procesů a optimalizace Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.20 31.12.20
Výzkum pokročilých metod modelování, simulace, řízení, databázových systémů a webových aplikací Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Inovace studijních programů FEI prostřednictvím nového softwarového a hardwarového vybavení Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.19 30.11.19
Moderní metody modelování, síťových a databázových systémů a webových aplikací v praxi Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18
Nové počítačové vybavení pro podporu zavádění inovací ve vybraných předmětech FEI Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.18 31.12.18
MODULARITY - Modernizace infrastruktury pro výzkumně zaměřený doktorský studijní program na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - výzkum Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.05.17 31.01.22
FUTURE - Budování infrastruktury na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - rozvoj Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.05.17 31.12.22
Výzkum a vývoj inteligentního systému pro řízení městských taxislužeb a sociálních přeprav Aplikace Ministerstvo průmyslu a obchodu 20.04.17 19.04.20
Aktivní monitoring chování webových uživatelů Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.17 31.12.17
Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních 2016 Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.16 31.12.16
Přenosný audiometr Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA Technologická agentura České republiky 01.01.16 30.06.17
STUDY (Inovace bakalárských STUDijních programů FakultY elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice zvyšováním jazykových kompetencí zaměstnanců FEI a zavedením studijních opor v AJ do výuky) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.03.12 28.02.15
Automatické směřování dopravních toků nejekonomičtější cestou Udržitelný rozvoj dopravy Technologická agentura České republiky 01.01.11 31.12.13
Centrum spolupráce Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice s komerční sférou pro zvyšování konkurenceschopnosti a uplatnění absolventů na trhu práce 1. Program na podporu vzájemné spolupráce VŠ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.11 31.12.11
Zavedení vývoje mobilní aplikací v Javě ve výuce informačních technologií FRVŠ - F1 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.11 31.12.11
Pracoviště mobilních navigačních systémů a inteligentních uživatelských rozhraní Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.11 31.12.11
LEARN (Zvyšování kvality studia bakalářských studijních programů na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice zavedením elektronických opor do výuky) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.10.10 30.09.13
Laboratoř operačních systémů a pokročilých serverových aplikací FRVŠ - A b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.10 31.12.10
Zavedení praktických nástrojů podnikové informatiky - modelování a optimalizace podnikových procesů ve výuce IT FRVŠ - F1 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.08 31.12.08

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ph.D. 2009 Systémové inženýrství České vysoké učení technické v Praze Modelování podnikových procesů v servisně orientované architektuře
Ing. 2003 Systémové inženýrství České vysoké učení technické v Praze Informační systém pro podporu řízení a rozhodování

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2005 - 2015 Vedoucí Katedry informačních technologií Univerzita Pardubice
2015 - 2016 Vedoucí Katedry informatiky, managementu a radiologie Univerzita Pardubice
Nyní Proděkan pro vnitřní rozvoj a vnější vztahy Univerzita Pardubice

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2019 Univerzita Palermo Palermo Itálie 0
2014 Istanbul Kültür Üniversitesi Instanbul Turecko 0
2013 Institut polytechniky v Braganze Braganza Portugalsko 0
2012 University of Indonesia Jakarta Indonésie 0
2012 Univerzita Palermo Palermo Itálie 0
2010 Univerzita Šiauliai Šiauliai Litva 0
2012 M. S. Ramaiah School of Advanced Studies Bangalore Indie 0
2011 Institut polytechniky v Braganze Braganza Portugalsko 0
2011 Indický institut technologie v Guwahati Guwahati Indie 0
2010 Sevila Univerzita Sevila Španělsko 0