doc. Ing. Karel Greiner, Ph.D. | Univerzita Pardubice

doc. Ing. Karel Greiner, Ph.D.

doc. Ing. Karel Greiner, Ph.D.

Kontakty

466 036 180
karel.greiner@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-6028-4936

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
Oddělení programových prostředků v dopravě (50231)

Vedoucí
head
Docent
associate professor

Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra informatiky a matematiky v dopravě (50230)

Vedoucí
head
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Úterý
9.00-11.00 ,
Středa: 
17.00-19.00
Předmět (Rok) Role
KID/ADSAA (2020) G - - -
KID/APDAK (2020) G - - -
KID/APDAP (2020) G - - -
KID/APTPK (2020) G - - -
KID/APTPP (2020) G - - -
KID/DKAOK (2020) G PR - -
KID/DKAOP (2020) G - - -
KID/DPOOK (2020) G - - -
KID/DPOOP (2020) G - - -
KID/DPPTP (2020) G - - -
KID/PAAPA (2020) G - - -
KID/PAAPK (2020) G - - -
KID/PAAPP (2020) G - - -
KID/PDSIK (2020) G - - -
KID/PDSIP (2020) G - - -
KID/PKAOK (2020) G PR - -
KID/PKAOP (2020) G - - -
KID/PKOFK (2020) G - - -
KID/PKOFP (2020) G - - -
KID/PPDAK (2020) G - - -
KID/PPDAP (2020) G - - -
KID/PPTPK (2020) G - - -
KID/PPTPP (2020) G - - -
KID/PXOOP (2020) G - - -
KID/PXORK (2020) G - - -
KID/PXORP (2020) G PR CV -
KID/PXP1K (2020) G - - -
KID/PXP1P (2020) G - - -
KID/PXP2K (2020) G - - -
KID/PXP2P (2020) G - - -
KID/PXTEK (2020) G - - -
KID/PXTEP (2020) G - - -
KID/VDSAA (2020) G - - -
KID/XAAAP (2020) G - - -
KID/XATET (2020) G - - -
KID/XBAAP (2020) G - - -
KID/XBOOP (2020) G - - -
KID/XCPCT (2020) G - - -
KID/YAAAP (2020) G - - -
KID/YATET (2020) G - - -
KID/YBAAP (2020) G - - -
KID/YBOOP (2020) G - - -
KID/YCPCT (2020) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
GREINER, K. Evaluation of Train Timetable Using Indicators. In VII. International Scientific Conference of the Faculty of Transport Engineering : conference proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 94-99 s. ISBN 978-80-7560-152-0.
GREINER, K. Possibilities of generating calendar texts in rail transport. In 6th International Scientific Conference: Conference Proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 134-145 s. ISBN 978-80-7395-924-1.
GREINER, K. Generování textů kalendářů v železniční dopravě Perner´s Contacts, 2014, vol. 9, no. III, s. 36-53. ISSN: 1801-674X.
GREINER, K. - VOLEK, J. Systém objednávání vlaků do ročního jízdního řádu Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2013, vol. 18, no. 2012, s. 153-162. ISSN: 1211-6610.
GREINER, K. - VOLEK, J. Calculation of Indicators of Annual Train Timetable in the Czech Republic International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 2013, vol. 7, no. 2, s. 182-191. ISSN: 1998-0140.
GREINER, K. Algorithm for Generating Train Calendar Texts Promet - Traffic & Transportation, 2013, vol. 25, no. 2, s. 99-107. ISSN: 0353-5320.
GREINER, K. - VOLEK, J. Transforming the Information System of Railway Undertakings' Train Path Requirements. In Recent Advances in Computer Science and Networking. Atény: WSEAS Press, 2013. s. 86-93 s. ISBN 978-960-474-336-0.
GREINER, K. Information System of Railway Undertakings’ Train Track Requirements Promet - Traffic & Transportation, 2011, vol. 2011, no. 2, s. 141-146. ISSN: 0353-5320.
GREINER, K. Výpočet ukazatelů železniční dopravy v ročním jízdním řádu Perner´s Contacts, 2011, vol. 6, no. IV, s. 83-94. ISSN: 1801-674X.
GREINER, K. - VOLEK, J. Calculating Indicators of Rail Transport. In Recent Researches in Circuits, Systems, Mechanics and Transportation Systems. Atény: WSEAS Press, 2011. s. 40-45 s. ISBN 978-1-61804-062-6.
VOLEK, J. - GREINER, K. Distributed System for Train Route Ordering International journal of applied mathematics and informatics, 2010, vol. 4, no. 2, s. 17-24. ISSN: 2074-1278.
VOLEK, J. - GREINER, K. KANGO-Vlak – New System of Trains Ordering Journal of Information, Control and Management Systems, 2010, vol. 8, no. 3, s. 137-146. ISSN: 1336-1716.
VOLEK, J. - GREINER, K. Information System of Railway Undertakings’train Track Requirements. In Proceedings of the International Conference on Applied Computer Science (ACS). Atény: WSEAS Press, 2010. s. 254-258 s. ISBN 978-960-474-225-7.
VOLEK, J. - GREINER, K. Informační systém požadavků dopravců na trasy vlaků. In Úlohy diskrétní optimalizace v dopravní praxi : kvantitativní metody optimalizace v dopravních a logistických systémech I. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 52-63 s. ISBN 978-80-7395-297-6.
GREINER, K. Distribuovaná aplikace editoru vlaků Perner´s Contacts, 2009, vol. 4., no. II, s. 38-46. ISSN: 1801-674X.
GREINER, K. Moderní informační systém tvorby grafikonu vlakové dopravy. In Úlohy diskrétní optimalizace v dopravní praxi - Telematika v distribučních a svozných úlohách. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 20-27 s. ISBN 978-80-7395-224-2.
GREINER, K. Distribuovaný systém tvorby vlaků pro sestavu grafikonu vlakové dopravy. In Infotrans 2009. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 29-34 s. ISBN 978-80-7395-171-9.
GREINER, K. Informační systém požadavků dopravců pro sestavu grafikonu vlakové dopravy. In Dopravní systémy 2009 (sborník příspěvků). Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2009. s. 343-350 s. ISBN 978-80-86530-63-5.
ŠOTEK, K. - BACHRATÝ, H. - GREINER, K. - VESELÝ, P. - SADLOŇ, L. - KRÝŽE, P. - AMCHA, R. Tvorba jízdního řádu na železnici s využitím výpočetní techniky. první. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. 129 s. ISBN: 978-80-7395-137-5.
GREINER, K. Nový editor vlaků pro tvorbu jízdního řádu. In Sborník příspěvků Úlohy diskrétní optimalizace v dopravní praxi. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 7-12 s. ISBN 978-80-7395-076-7.
GREINER, K. Metoda výběru vlaků s pevným přechodem vozů. In Sborník příspěvků Úlohy diskrétní optimalizace v dopravní praxi. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 15-22 s. ISBN 978-80-7395-076-7.
GREINER, K. Editor vlaků nové generace. In EURNEX - Žel 2008. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2008. s. 143-150 s. ISBN 978-80-8070-852-8.
GREINER, K. Matematický model tvorby kompletů na dopravní síti. In Sborník příspěvků konference Teorie dopravních systémů 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 211-218 s. ISBN 978-80-7194-927-5.
GREINER, K. Budoucnost editoru vlaků pro tvorbu jízdního řádu ČD. In Sborník příspěvků konference INFOTRANS 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 91-96 s. ISBN 978-80-7194-989-3.
MOJŽÍŠ, V. - GREINER, K. Analýza tvorby kompletů na dopravní síti I. In Sborník příspěvků II. konference s mezinárodní účastí Teorie dopravních systémů 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 7-16 s. ISBN 978-80-7194-927-5.
MOJŽÍŠ, V. - GREINER, K. Analýza tvorby kompletů na dopravní síti II. In Sborník příspěvků II. konference s mezinárodní účastí Teorie dopravních systémů 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 17-22 s. ISBN 978-80-7194-927-5.
GREINER, K. Tvorba vlakových průvodců. In Sborník příspěvků čtvrté mezinárodní vědecké konference "Nové výzvy pro dopravu a spoje". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 959-964 s. ISBN 80-7194-880-2.
GREINER, K. Tvorba vlakových průvodců ČD. In Sborník mezinárodního sympozia EURNEX ? ŽEL 2006 (2. díl). Žilina: Žilinská univerzita, 2006. s. 198-203 s. ISBN 80-8070-550-X.
GREINER, K. Systém tvorby jízdního řádu vlaků ČD s vazbou na systém Pathfinder a externí dopravce. In Zborník 12. Medzinárodného sympózia ŽEL 2005 ? Železnice na prahu tretieho tisícročia, ?Na ceste k Evropskej železnici ? harmonizácia a IDS?. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 120-126 s. ISBN 80-8070-400-7.
GREINER, K. Systém tvorby jízdního řádu vlaků v mezinárodním kontextu. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference - Informační technologie v dopravě a logistice? INFOTRANS 2005. Pardubice: 2005. s. 94-101 s. ISBN 80-7194-792-X.
VOLEK, J. - GREINER, K. Lokace středisek obsluhy ve svozných a distribučních úlohách. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference - Informační technologie v dopravě a logistice? INFOTRANS 2005. Pardubice: 2005. s. 324-335 s. ISBN 80-7194-792-X.
GREINER, K. Analytické nástroje Centrálního editoru vlaků. In Sborník mezinárodní konference ŽEL 2004. Žilina: Žilinská univerzita, 2004. s. 34 - 40 s. ISBN 80-8070-255-1.
GREINER, K. Hledání nepřípojů mezi vlaky v systému CEV. In Sborník mezinárodní konference INFOTRANS 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 72-77 s. ISBN 80-7194-634-6.
GREINER, K. Calculation of Railway Transport Indicators in the System CEV. In Third Scientific Conference, Part II.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 259-264 s. ISBN 80-7194-566-8.
VOLEK, J. - GREINER, K. Location of Places for End of Life Cars Reuse. In Optimalizace přepravních toků při likvidaci použitých výrobků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 87-91 s. ISBN 80-214-2514-8.
GREINER, K. Novinky v programu Centrální editor vlaků v roce 2002. In Konference s mezinárodní účastí INFOTRANS 2003. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 57-66 s. ISBN 80-7194-530-7.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Transport Technology and Management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2020 31.12.2020
Technology development for intelligent traffic flow Aplikace Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.11.2018 31.10.2020
Technology development for intelligent traffic flow Aplikace Ministerstvo průmyslu a obchodu 2018-11-01 2020-10-31
Transport technique, technology and management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Transport technique, technology and management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Contemporary traffic engineering and technology Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Optimální umisťování obslužných středisek pomocí IP-solverů Slovakia Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2010 31.12.2011

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ph.D. 2007 Technologie a management v dopravě a telekomunikacích Univerzita Pardubice Systém optimalizace tvorby dopravních kompletů na dopravní síti
doc. 2014 Technologie a management v dopravě a telekomunikacích Univerzita Pardubice Počítačová podpora tvorby jízdních řádů v železniční dopravě
Ing. 1990 Provoz a ekonomika železniční dopravy Vysoká škola dopravy a spojů Žilina Prognózování vývoje provozní situace v seřaďovací stanici