doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D. | Univerzita Pardubice

doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.

Kontakty

466 036 515
pavel.petr@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-3067-3199

Pracoviště

Fakulta ekonomicko-správní
Ústav systémového inženýrství a informatiky (40530)

Docent
associate professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Pondělí: 
13:00 – 14:30
-
Po dobu karantény pouze mailem. Další termíny podle domluvy. V době zkoušek na základě předchozí domluvy (e-mailem).
Předmět (Rok) Role
FES/AMAD (2020) G - - -
FES/AMTH (2020) G - - -
FES/APMDI (2020) G - - -
FES/ASBP (2020) G - - -
FES/ASDP (2020) G - - -
FES/ASPR (2020) G - - -
FES/ATZDI (2020) G - - -
FES/ATZT (2020) G - - -
FES/DMAD (2020) G - - -
FES/DPMDI (2020) G - - -
FES/DSPR (2020) G - - -
FES/DTZT (2020) G - - -
FES/EPMDI (2020) G - - -
FES/HPMDI (2020) G - - -
USII/ABI (2020) G - - -
USII/ADM1 (2020) G - - -
USII/ADM2 (2020) G - - -
USII/AELE (2020) G - - -
USII/ARP1 (2020) G - - -
USII/ARP2 (2020) G - - -
USII/BZPKA (2020) G PR CV -
USII/CADP (2020) G - - -
USII/CDM2 (2020) G PR - -
USII/CMNB (2020) - PR - -
USII/CMNB (2020) - PR - -
USII/CPM1 (2020) G - - -
USII/CPM2 (2020) G - - -
USII/EBIN (2020) - PR - -
USII/EDM2 (2020) G PR - -
USII/EPM1 (2020) G - - -
USII/EPM2 (2020) G - - -
USII/FADP (2020) G - - -
USII/FBIN (2020) - PR - -
USII/FDM2 (2020) G PR CV -
USII/FPAG (2020) G - - -
USII/FPM1 (2020) G - - -
USII/FPM2 (2020) G - - -
USII/FPTS (2020) G PR CV -
USII/KBI (2020) G - - -
USII/KDM1 (2020) G PR - -
USII/KELE (2020) G - - -
USII/KKOK (2020) G - - -
USII/KMDC1 (2020) G - - -
USII/KMDC2 (2020) G - - -
USII/KMNB (2020) G - - -
USII/KPRM (2020) G - - -
USII/KRP1 (2020) G - - -
USII/KRP2 (2020) G - - -
USII/KUIBS (2020) G - - -
USII/KZD (2020) G - - -
USII/KZDE (2020) G - - -
USII/KZDM (2020) G - - -
USII/PBI (2020) G - - -
USII/PDM1 (2020) G - - -
USII/PDM2 (2020) G - - -
USII/PELE (2020) G - - -
USII/PKOK (2020) G - - -
USII/PMDC1 (2020) G - - -
USII/PMDC2 (2020) G - - -
USII/PMNB (2020) G - - -
USII/PPRM (2020) G - - -
USII/PRP1 (2020) G - - -
USII/PRP2 (2020) G - - -
USII/PUIBS (2020) G - - -
USII/PZD (2020) G - - -
USII/PZDE (2020) G - - -
USII/PZDM (2020) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
PETR, P. - PROVAZNÍKOVÁ, R. - KŘUPKA, J. Modelling of Municipality Indebtedness Evaluation at Regional level. In Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 171-178 s. ISBN 978-80-210-8082-9.
PETR, P. - PROVAZNÍKOVÁ, R. - KŘUPKA, J. Municipality Indebtedness Evaluation Model based on System Approach. In Public Economics and Administration 2015 : proceedings of the 11th International Scientific Conference. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 152-159 s. ISBN 978-80-248-3839-7.
PROVAZNÍKOVÁ, R. - PETR, P. The Aspects of Financing of Municipalities with Extended Power. In Current Trends in Public Sector Research: proceedings of the 18th International conference. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 68-75 s. ISBN 978-80-210-6611-3.
NOVÁK, M. - KŘUPKA, J. - PETR, P. Analysis of virtual environment benefit in e-learning Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2013, vol. 6, no. 2, s. 105-118. ISSN: 1803-1617.
NOVÁK, M. - KŘUPKA, J. - PETR, P. Approach to Solving of Decrease in Disproportion Between Groups of Students. In DIVAI 2012 - 9th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics - Conference proceedings. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012. s. 233-242 s. ISBN 978-80-558-0092-9.
PETR, P. - KŘUPKA, J. - PROVAZNÍKOVÁ, R. Multidimensional Modelling of Cohesion Regions International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 2011, vol. 5, no. 1, s. 150-158. ISSN: 1998-0140.
PROVAZNÍKOVÁ, R. - PETR, P. Komparace výpočtu podílu obce na výnosu sdílených daní v České a Slovenské republice. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru III. Brno: Tribun EU, 2011. s. 1-10 s. ISBN 978-80-210-5385-4.
PROVAZNÍKOVÁ, R. - PETR, P. Calculation of a Municipality Percentage Share in the Shared Taxes Yield by Means of Genetic Programming and its Regional Comparision Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2010, vol. 15, no. 17, s. 193-205. ISSN: 1211-555X.
PROVAZNÍKOVÁ, R. - PETR, P. - KŘUPKA, J. Analysis of the Regions Based on Multidimensional Methods Journal of Social Science, 2010, vol. Neuveden, no. 3, s. 57-65. ISSN: 2029-5103.
PETR, P. - KŘUPKA, J. - PROVAZNÍKOVÁ, R. Statistical Approach to Analysis of the Regions. In Selected Topics in Applied Computer Science. Atény: WSEAS Press, 2010. s. 280-285 s. ISBN 978-960-474-231-8.
PETR, P. - KŘUPKA, J. - PROVAZNÍKOVÁ, R. Mathematics Model Design Based on Genetic Programming. In 13th International Symposium on Mechatronics Mechatronika 2010. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2010. s. 115-117 s. ISBN 978-80-8075-451-8.
PROVAZNÍKOVÁ, R. - PETR, P. Distribution of Municipalities´ Tax Incomes/Revenues Modelling by means of Genetic Programming. In Veřejná správa 2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 170-178 s. ISBN 978-80-7395-334-8.
PETR, P. - KRAFTOVÁ, I. - JIRAVA, P. - KAŠPAROVÁ, M. - KŘUPKA, J. Definování vstupních parametrů modelu povzbudivého růstu regionu na základě systémového přístupu. In Sborník abstraktů - Veřejná správa 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 1-5 s. ISBN 978-80-7395-108-5.
PETR, P. Segmentační metody ve veřejné správě. In Sborník příspěvků z konference Modelování a rozhodování ve veřejné správě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 70-75 s. ISBN 978-80-7395-119-1.
PETR, P. Tvorba modelů ve veřejné správě. In Krizový management 2008: sborník. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 1-5 s. ISBN 978-80-7395-105-4.
PETR, P. - JONÁŠOVÁ, H. The Input Knowledge of Students in an Informatics Area. In Informatika XXI/2008. Brno: Konvoj, spol. s r.o., 2008. s. 1-5 s. ISBN 978-80-7302-151-1.
JONÁŠOVÁ, H. - PETR, P. Vstupní znalosti studentů z oblasti informatiky. In Informatika XXI/2008. Brno: Konvoj, spol. s r.o., 2008. s. 1-7 s. ISBN 978-80-7302-151-1.
FILIPOVÁ, J. - MICHÁLEK, K. - PETR, P. Identifikace automatických přístupů internetových obchodů s využitím metod web usage miningu Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2007, no. 11, s. 30-37. ISSN: 1211-555X.
KAŠPAROVÁ, M. - PETR, P. The Model of Municipalities? Classification by Using of Decision Trees WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 2006, vol. 1, no. 4, s. 704-711. ISSN: 1790-0832.
PETR, P. Výuka Data Miningu na USII. In Informatika XVIII/2006. Brno: Konvoj, spol. s r.o., 2006. s. 1-5 s. ISBN 80-7302-111-0.
PETR, P. Data Mining při predikci požárů. In Krizový management. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 55-60 s. ISBN 80-7194-887-X.
PETR, P. - KAŠPAROVÁ, M. The Result Analysis of the Cluster Methods by the Classification. In Preoceedings of the 5th WSEAS International Conferences on Artificial Intelligence, Knowledge Engineering nad Data Bases (AIKED'06). Atény: WSEAS Press, 2006. s. 406-410 s. ISBN 960-8457-41-6.
PETR, P. Expertní systémy a krizové řízení. In Krizový management. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 88-92 s. ISBN 80-7194-783-0.
PETR, P. Data Mining a klasifikační úlohy. In Aktuální otázky rozvoje regionů. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 233-238 s. ISBN 80-7194-777-6.
PETR, P. Informační a bezpečnostní služby (nový studijní obor FES). In Informatika XIV/2004. Brno: Konvoj, spol. s r. o., 2004. s. 149-153 s. ISBN 80-7302-066-1.
PETR, P. Kategorizace a tvorba modelů. In Krizový management. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 45-51 s. ISBN 80-7194-685-0.
PETR, P. Data mining a veřejná správa. In Public Administration 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 269-274 s. ISBN 80-7194-684-2.
OLEJ, V. - PETR, P. Výučba umelej a výpočtovej inteligencie na ÚSII FES Univerzity Pardubice. In Informatika XIV/2004. Brno: Brno, 2004. s. 139-148 s. ISBN 80-7302-066-1.
OLEJ, V. - PETR, P. Modelovanie ekonomických procesov pomocou fuzzy inferenčných systémov. In Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava-Poruba: AD&M, 2003. s. 70-81 s. ISBN 80-239-0201-6.
OLEJ, V. - PETR, P. Model predikcie na báze dopredných neurónových sietí s učením pomocou distribuovaných genetických a eugenických algoritmov. In Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava-Poruba: AD&M, 2003. s. 50-61 s. ISBN 80-239-0201-6.
OLEJ, V. - PETR, P. Model predikcie záverečnej ceny indexového fondu na báze fuzzy inferenčného systému Takagi ? Sugeno. In MATLAB 2003. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2003. s. 424-435 s. ISBN 80-7080-526-9.
OLEJ, V. - PETR, P. Návrh modelu predikcie vývoja nezamestnanosti pomocou fuzzy inferenčných systémov. In Systémové prognózování SI 2003. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 164-169 s. ISBN 80-7194-559-5.
PETR, P. - OLEJ, V. Predikce dat pro potřeby GIS s využitím genetiky. In Mezinárodní konference GIS Seč 2003 ? GIS ve veřejné správě. Litomyšl: Invence Litomyšl, 2003. s. 10-18 s. ISBN 80-86143-26-0.
PETR, P. - JONÁŠOVÁ, H. Kombinované a distanční studium. In Informatika 2003. Brno: PF MZLU, 2003. s. 98-101 s. ISBN 80-7302-051-3.
PETR, P. - OLEJ, V. Možnosti prognózování s využitím genetického programování. In Systémové prognózování SI 2003. Pardubice: Univerzota Pardubice, 2003. s. 176-181 s. ISBN 80-7194-559-5.
OLEJ, V. - PETR, P. Model predikcie na báze frontálnych neurónových sietí s učením pomocou distribuovaných genetických a eugenických algoritmov. In Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava-Poruba: AD&M, 2003. s. 62-69 s. ISBN 80-239-0201-6.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Intelligent self-diagnostics Transport 2020+ Technologická agentura České republiky 01.01.2020 31.12.2022
Transparency and competitiveness of municipalities and regions within the development of the concept of smart cities and regions. Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Modelling emotions in verbal and nonverbal managerial communication to predict corporate financial risk Standard projects Grantová agentura ČR 01.01.2019 31.12.2021
Laboratory of 3D Graphics and Virtual Reality Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2018-01-01 2018-12-31
Transparency and competitiveness of municipalities and regions within the development of the concept of smart cities and regions Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Models Synthesis and Analysis for Implementation Support of Smart Cities and Regions Concept Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2017-01-01 2017-12-31
Economic and social development in private and public sector Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Tool for access and sharing of study materials for tuition support in particular courses at FEA Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2015-01-01 2015-12-31
Economic and social development in private and public sector Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Scientific - research activities in systems engineering and information science Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Development of study programmes, didactic methods and innovation of management model in the area of part-time studies. Operational Programme Education for Competitiveness Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2011-02-01 2014-01-31
Zřízení počítačové laboratoře pro výuku modulu Analytické a modelovací metody HEDF - A b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2011-01-01 2011-12-31
Model řízení povzbudivého růstu regionu Standard projects Grantová agentura ČR 01.01.2008 31.12.2010
Komparace vybraných regionů s využitím metod Data Miningu Internal grants - Faculty of Economics and Administration Univerzita Pardubice 2006-03-15 2006-12-31
Zvyšování jazykové úrovně akademických pracovníků Development programs MEYS (indicator I) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2006 31.12.2006
Laboratoř pro výuku modulu umělé inteligence HEDF - A b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2005-01-01 2005-12-31