Ing. Aleš Šmejda, Ph.D. | Univerzita Pardubice

Ing. Aleš Šmejda, Ph.D.

Kontakty

466 036 396
ales.smejda@upce.cz

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra dopravního stavitelství (50250)

Vedoucí
head
Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Pondělí: 
8:00-12:00
,
Úterý
10:00-12:00 ,
Středa: 
14:00-15:00
Předmět (Rok) Role
KDS/ADNAK (2020) G - - -
KDS/ADNAP (2020) G - - -
KDS/APPKK (2020) G - - -
KDS/APPKP (2020) G - - -
KDS/DINSK (2020) G - - -
KDS/DINSP (2020) G - - -
KDS/DPPKP (2020) G - - -
KDS/PEASP (2020) - - CV -
KDS/PEASP (2020) - PR - -
KDS/PMZEK (2020) - PR - -
KDS/PMZEP (2020) - PR CV -
KDS/POPCK (2020) G PR - -
KDS/POPCP (2020) G PR - -
KDS/PPOSK (2020) - PR - -
KDS/PPOSP (2020) - PR CV -
KDS/PPSTK (2020) - PR - -
KDS/PPSTP (2020) - PR - -
KDS/VAGE1 (2020) - PR - -
KDS/XAPSC (2020) G - - -
KDS/XAPSM (2020) G - - -
KDS/XAPXC (2020) G - - -
KDS/XARFD (2020) G - - -
KDS/XASPC (2020) G - - -
KDS/XATKC (2020) G - - -
KDS/XAZSC (2020) G - - -
KDS/XBPSC (2020) G - - -
KDS/XBSDI (2020) G - - -
KDS/YAPSC (2020) G - - -
KDS/YAPSM (2020) G - - -
KDS/YAPXC (2020) G - - -
KDS/YARFD (2020) G - - -
KDS/YASPC (2020) G - - -
KDS/YATKC (2020) G - - -
KDS/YAZSC (2020) G - - -
KDS/YBPSC (2020) G - - -
KDS/YBSDI (2020) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
DOLEŽEL, V. - POKORNÝ, J. - ŠMEJDA, A. - BORECKÝ, V. - LOPOUR, P. Znalecký posudek č. 2D/2017 - Posouzení vad ložisek mostů na dálnici D 47, stavbě č. 4708.2. 1. 32 s.
BALABAN, E. - ONUR, M. - ŠMEJDA, A. Investigation of stresses acting over basal reinforced piled embankments. In JUNIORSTAV 2018 - 20. odborná konference doktorského studia : sborník příspěvků. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2018. s. 519-524 s. ISBN 978-80-86433-69-1.
BALABAN, E. - ŠMEJDA, A. - ONUR, M. MSE wall design for bridge abutment by determination of critical parameters. In VII. International Scientific Conference of the Faculty of Transport Engineering : conference proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 40-56 s. ISBN 978-80-7560-152-0.
DOLEŽEL, V. - POKORNÝ, J. - ŠMEJDA, A. Znalecký posudek č. 6Z/2016, posouzení příčin deformace montážní podpory MTP 100 při pádu mostu ve Studénce v r. 2008. 1. 151 s.
ENGLICH, J. - MAZAČ, J. - SOUŠEK, R. - ŠMEJDA, A. Zatimní železniční mosty používané v České republice. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. 150 s. ISBN: 978-80-214-5232-9.
DOLEŽEL, V. - ŠMEJDA, A. - CULEK, B. - ŠEVČÍK, F. - JASANSKÝ, P. Výzkumný úkol pro ověření a zpracování optimálního ekonomického návrhu konstrukce pražcového podloží regionálních tratí – II. etapa, závěrečná zpráva. Praha, 1. 154 s.
DOLEŽEL, V. - POKORNÝ, J. - HABURAJ, F. - ŠMEJDA, A. Posouzení aktuálního stavu mostních objektů SO 228 a SO 229 a návrh technických opatření. 1. 180 s.
ŠMEJDA, A. - CULEK, B. - ŠEVČÍK, F. Analysis of behavior of railways track substructure. In 6th International Scientific Conference: Conference Proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 479-485 s. ISBN 978-80-7395-924-1.
ŠMEJDA, A. - ŠEVČÍK, F. Analysis of behavior of railways track substructure Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2013, vol. Series B, no. 18 (2012), s. 85-93. ISSN: 1211-6610.
DOLEŽEL, V. - ŠMEJDA, A. - CULEK, B. - ŠEVČÍK, F. Výzkumný úkol pro ověření a zpracování optimálního ekonomického návrhu konstrukce pražcového podloží regionálních tratí, II. etapa, průběžná zpráva za r. 2013. Praha, 1. 54 s.
DOLEŽEL, V. - ŠMEJDA, A. - CULEK, B. - ŠEVČÍK, F. - BORECKÝ, V. - CULEK, B. - LOPOUR, P. - SUCHÁNEK, V. Analýza a optimalizace návrhových parametrů železničního svršku a spodku pro provoz lehké kolejové dopravy na regionálních tratích, průběžná zpráva za rok 2012. Praha, 1. 108 s.
ŠMEJDA, A. Tenzometrické měření tlaků v pražcovém podloží. In Elektrotechnická zařízení v dopravě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 1-3 s. ISBN 978-80-7395-366-9.
ŠMEJDA, A. Fyzikální modelování stability vyztužených zemních těles. In Sborník přednášek z konference TechMat 2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 12-12 s. ISBN 978-80-7395-324-9.
CULEK, B. - CULEK, B. - ŠMEJDA, A. Complex Lifetime Evaluation of Steel Bridges. In 25th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. s. 49-50 s. ISBN 978-80-01-04162-8.
ŠMEJDA, A. Povodně a stabilita liniových staveb. In Sborník z šesté mezinárodní konference Krizové stavy a doprava. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 128-130 s. ISBN 80-86530-27-2.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Experimental measuring infrastructure Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2020-01-01 2020-11-30
Selected aspects of contemporary transport technique, technology and management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Innovation of geodesy,Total Stations Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2019-01-01 2019-11-30
Nondestructive diagnostics of transport structures Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2018-01-01 2018-12-31
Design of new shape of prestressed reinforced concrete beam Programme of applied research, experimental development and innovations GAMA Technologická agentura České republiky 01.07.2017 31.08.2019
Transport technique, technology and management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Contemporary traffic engineering and technology Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
The use of GPR (Ground Penetrating Radar ) for diagnosis and monitoring of traffic engineering structures HEDF - A a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2013 31.12.2013
Educational and Research Centre in Transport Operational Programme Research and Development for Innovation Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.02.2011 30.04.2014
Inovace studijního předmětu Geodézie a kartografie na Dopravní fakultě Jana Pernera HEDF - F1 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2011-01-01 2011-12-31
Podpora praktických odborných stáží v dopravních a logistických firmách pro mladé akademické pracovníky Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 31.03.2008 21.12.2008
Analýza lokálního mechanického chování vláknobetonu v podzemním stavitelství Standard projects Grantová agentura ČR 01.01.2008 31.12.2010
Basic Auger Kit - souprava pro odebírání vzorků zemin in-situ v předmětech Geotechnika a zakládání staveb a Stavební hmoty. Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 2008-01-01 2008-12-31
Stanovení konzistenčních mezí zemin, vědecko-výzkumná činnost v bakalářském předmětu Geotechnika a zakládání staveb Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 2007-04-01 2007-11-30
Zakoupení softwaru GEO-MKP pro výuku v bakalářských předmětech Podzemní stavby a Geotechnika zakládání staveb Priorita č.1: Podpora vědecké činnosti v bakalářských studijních programech TA10 Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 2006-01-01 2006-12-31
Podpora vědecké činnosti v bakalářském předmětu Geotechnika a zakládání staveb Priority No. 1 Univerzita Pardubice 2005-01-01 2005-12-31