Ing. Dana Sommerauerová | Univerzita Pardubice

Ing. Dana Sommerauerová

Kontakty

466 036 383
dana.sommerauerova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-5197-4775

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky (50210)

Vědecký pracovník
researcher

Studia

Název programu: Technika a technologie v dopravě a spojích
Název oboru: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích: Management
Dopravní fakulta Jana Pernera
Forma studia: Kombinovaná
Typ studia: Doktorský
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KDMML/PUCEK (2020) G - - -
KDMML/PUCEP (2020) G - - -
KDMML/PUE1K (2020) G PR - -
KDMML/PUE1P (2020) G PR CV -
KDMML/PUE2K (2020) G - - -
KDMML/PUE2P (2020) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
CHOCHOLÁČ, J. - SOMMERAUEROVÁ, D. - HYRŠLOVÁ, J. - KUČERA, T. - HRUŠKA, R. - MACHALÍK, S. Service quality of the urban public transport companies and sustainable city logistics Open Engineering, 2019, vol. 10, no. 1, s. 86-97. ISSN: 2391-5439.
HRUŠKA, R. - KUČERA, T. - HYRŠLOVÁ, J. - MACHALÍK, S. - CHOCHOLÁČ, J. - SOMMERAUEROVÁ, D. Smart City Concept of Selected Cities in the Czech Republic. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. s. 279-284 s.
CHOCHOLÁČ, J. - SOMMERAUEROVÁ, D. - HYRŠLOVÁ, J. - KUČERA, T. - HRUŠKA, R. - MACHALÍK, S. The development of collective transport modes share in total inland passenger transport performance of selected European countries from the perspective of sustainable city logistics. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. s. 77-82 s.
SOMMERAUEROVÁ, D. - CHOCHOLÁČ, J. - JIRÁSKOVÁ, A. - POLÁK, M. Improvement of distribution logistics processes using Vehicle routing problem with pickup and delivery with time windows algorithm. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. s. 1191-1196 s.
SOMMERAUEROVÁ, D. - CHOCHOLÁČ, J. - HYRŠLOVÁ, J. Sustainable development indicators of selected European countries in the field of transport sector. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. s. 645-650 s.
CHOCHOLÁČ, J. - SOMMERAUEROVÁ, D. - POLÁK, M. The process of selecting logistics service provider from the perspective of the sustainable supply chain management. In The 12th International Days of Statistics and Economics : conference proceedings. Slaný: Melandrium, 2018. s. 650-659 s. ISBN 978-80-87990-14-8.
SOMMERAUEROVÁ, D. - HYRŠLOVÁ, J. Corporate social responsibility from the perspective of companies producing passenger cars in the Czech Republic. In The 12th International Days of Statistics and Economics : conference proceedings. Slaný: Melandrium, 2018. s. 1677-1686 s. ISBN 978-80-87990-14-8.
SOMMERAUEROVÁ, D. - CHOCHOLÁČ, J. - POLÁK, M. Sustainable distribution logistics of retail chains. In Proceedings of the Fourth International Conference on Traffic and Transport Engineering. Belgrade: Scientific Research Center Ltd., 2018. s. 454-459 s. ISBN 978-86-916153-4-5.
CHOCHOLÁČ, J. - BOHÁČOVÁ, L. - KUČERA, T. - SOMMERAUEROVÁ, D. Innovation of the Process of Inventorying of the Selected Transport Units: Case Study in the Automotive Industry LOGI – Scientific Journal on Transport and Logistics, 2017, vol. 8, no. 1, s. 48-55. ISSN: 2336-3037.
CHOCHOLÁČ, J. - KUČERA, T. - SOMMERAUEROVÁ, D. Supply chain management of retail food chain between warehouses and stores: a case study. In International Days of Statistics and Economics : conference proceedings. Slaný: Melandrium, 2017. s. 577-586 s. ISBN 978-80-87990-12-4.
CHOCHOLÁČ, J. - SOMMERAUEROVÁ, D. - HYRŠLOVÁ, J. Analysis of Combined Transport in the Czech Republic in relation with CSR. In Transport Means : Proceedings of the International Conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2017. s. 424-429 s.
SOMMERAUEROVÁ, D. - KUČERA, T. - HYRŠLOVÁ, J. Corporate social responsibility from the perspective of companies providing express courier services in the Czech Republic. In Proceedings of the 5th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Praha: Oeconomica, 2017. s. 906-915 s. ISBN 978-80-245-2216-6.
ŠVADLENKA, L. - JEŽEK, J. - SOMMERAUEROVÁ, D. - ŠOHAJEK, P. - ZELENSKA, I. - PRUKL, L. - VALACH, J. Marketingový výzkum na úsecích železničních tratí 015 (Prachovice - Heřmanův Městec) a 017 (Moravská Třebová - Dzbel a Moravská Třebová - Velké Opatovice). Neuveden. 41 s.
SOMMERAUEROVÁ, D. - CHOCHOLÁČ, J. - HYRŠLOVÁ, J. Corporate social responsibility from the perspective of retail food chains in the Czech Republic Perner´s Contacts, 2016, vol. 11, no. 4, s. 99-112. ISSN: 1801-674X.
CHOCHOLÁČ, J. - TRPIŠOVSKÝ, M. - SOMMERAUEROVÁ, D. Komparace marketingového mixu železničních dopravců v souvislosti s dopravní obslužností na trase Praha - Ostravsko v souladu s principy udržitelného rozvoje. In Aktuální trendy v dopravě a ekonomice : sborník recenzovaných příspěvků z virtuální konference Aktuální trendy v dopravě a ekonomice 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 91-106 s. ISBN 978-80-86530-95-6.
SOMMERAUEROVÁ, D. - HYRŠLOVÁ, J. Dodavatelské systémy a aspekty ovlivňující jejich řízení. In IPoCC 2016 - Sborník příspěvků mezinárodní konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 220-228 s. ISBN 978-80-7560-003-5.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Transport Technology and Management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2020 31.12.2020
Selected aspects of contemporary transport technique, technology and management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Cooperation in Applied Research between the University of Pardubice and companies, in the Field of Positioning, Detection and Simulation Technology for Transport Systems (PosiTrans) Operational Programme Research, Development and Education Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.10.2018 30.06.2022
Transport technique, technology and management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018