Ing. Jiří Palarčík, Ph.D. | Univerzita Pardubice

Ing. Jiří Palarčík, Ph.D.

Kontakty

466 038 000
jiri.palarcik@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-3763-4341

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Oddělení chemického inženýrství (30351)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace: -
konzultace po předchozí domluvě
Předmět (Rok) Role
FCH/SB059 (2020) G - - -
UECHI/C040 (2020) G - - -
UECHI/C040 (2020) - PR - SE
UECHI/C059A (2020) G - - -
UECHI/C144 (2020) G PR CV SE
UECHI/C221 (2020) - - - SE
UECHI/C249 (2020) G - - -
UECHI/C260 (2020) G - - -
UECHI/C414 (2020) G PR - -
UECHI/C420 (2020) - - - SE
UECHI/C420 (2020) - PR - -
UECHI/C431 (2020) G PR - -
UECHI/C941 (2020) - - - SE
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
TROUSIL, V. - PALARČÍK, J. - SMOLNÝ, M. - BLAŽKOVÁ, Z. - MACHALICKÝ, O. - CAKL, J. Diclofenac removal from waste water by UV-A LED-based heterogeneous photocatalysis Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2019, vol. 25, no. September, s. 101-116. ISSN: 1211-5541.
KRÁLOVEC, K. - HAVELEK, R. - ZELINKOVÁ, E. - KUČÍRKOVÁ, L. - HAUSCHKE, M. - BARTÁČEK, J. - PALARČÍK, J. - SEDLÁK, M. Silica coated iron oxide nanoparticles-induced cytotoxicity, genotoxicity and its underlying mechanism in human HK-2 renal proximal tubule epithelial cells Mutation Research - Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 2019, vol. 844, no. August, s. 35-45. ISSN: 1383-5718.
SLOVÁKOVÁ, M. - MURASOVÁ, P. - VOZANDYCHOVÁ, V. - PALARČÍK, J. - PODZEMNÁ, V. - BÍLKOVÁ, Z. Development of the magnetic bioaffinity carrier for the anti-amyloid beta 1-42 antibodies detection Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2019, vol. 25, no. September, s. 41-52. ISSN: 1211-5541.
SLOVÁKOVÁ, M. - VÁŇOVÁ, V. - DIMARTINO, A. - PALARČÍK, J. - MUNZAROVÁ, M. Comparison of loading efficacy and capacity of ovalbumin modified chitosan-based nanoparticles and nanofibers Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2019, vol. 25, no. September, s. 53-64. ISSN: 1211-5541.
PUŠKÁČOVÁ, A. - SMOLNÝ, M. - PALARČÍK, J. TESTOVÁNÍ FOTOKATALYZÁTORŮ DEGRADACÍ DIMETHYLSULFOXIDU. In Sborník příspěvků: studentská vědecká odborná činnost 2018/2019. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 175-180 s. ISBN 978-80-7560-260-2.
FRÜHBAUEROVÁ, M. - ČERVENKA, L. - HÁJEK, T. - POUZAR, M. - PALARČÍK, J. Analýza karobového prášku pomocí UHPLC. In Monitorování cizorodých látek a hodnocení rizik v životním prostředí I.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 49-58 s. ISBN 978-80-7560-234-3.
SLEZÁK, M. - PALARČÍK, J. - STANOVÁ, I. - TROUSIL, V. Vývoj metodicko-technických postupů minimalizace dopadů lesního hospodářství na kvalitu podzemních vod v důsledku nadbytečné migrace reaktivních forem dusíku a fosforu. 1. 34 s.
SMOLNÝ, M. - PALARČÍK, J. - CAKL, J. Water matrix limitations for removal of reactive azo dye from dyeing wastewaters using photocatalytic process. In 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes (EAAOP-6) : book of extended abstracts. Lublaň: National Institut of Chemistry, 2019. s. 723-724 s. ISBN 978-961-93849-5-4.
FRÜHBAUEROVÁ, M. - ČERVENKA, L. - HÁJEK, T. - POUZAR, M. - PALARČÍK, J. UHPLC Analysis and Antioxidant Activity of Carob Powder. In YISAC 2019 : book of abstracts. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 20 s. ISBN 978-80-7560-224-4.
SMOLNÝ, M. - TROUSIL, V. - PALARČÍK, J. - CAKL, J. The use of heterogeneous photocatalysis for treatment of wastewaters containing azo dyes – effects of pH and salinity on TiO2 zeta potential and photocatalytic activity Waste Forum, 2018, vol. 2018, no. 4, s. 430-443. ISSN: 1804-0195.
KAŠPAROVÁ, J. - KORECKÁ, L. - BÍLKOVÁ, Z. - PALARČÍK, J. - LIEROVÁ, A. - ŠINKOROVÁ, Z. - ČESLOVÁ, L. Preparation of hyaluronan nanoparticles using different cross-linking strategies Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2018, vol. 24, no. November, s. 49-58. ISSN: 1211-5541.
TROUSIL, V. - PALARČÍK, J. - BLAŽKOVÁ, Z. - KOŘÍNKOVÁ, J. - MACHALICKÝ, O. - CAKL, J. PARACETAMOL AND IBUPROFEN REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY OZONATION AND PHOTOCHEMICAL PROCESSES Environment Protection Engineering, 2018, vol. 44, no. 4, s. 159-175. ISSN: 0324-8828.
MACHOTOVÁ, J. - RÜCKEROVÁ, A. - BOHÁČIK, P. - PUKOVÁ, K. - KALENDOVÁ, A. - PALARČÍK, J. High-performance one-pack ambient cross-linking latex binders containing low-generation PAMAM dendrimers and ZnO nanoparticles Journal of Coatings Technology Research, 2018, vol. 15, no. 5, s. 1167-1179. ISSN: 1945-9645.
SMOLNÝ, M. - ŠTĚPÁNKOVÁ, B. - PEROUTKOVÁ, P. - PALARČÍK, J. HETEROGENNÍ FOTOKATALÝZA JAKO MOŽNOST SNIŽOVÁNÍ BIOLOGICKÉ KONTAMINACE VE VODÁCH. In Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi X. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2018. s. 13-19 s. ISBN 978-80-88238-09-6.
PUŠKÁČOVÁ, A. - SMOLNÝ, M. - PALARČÍK, J. Využití TiO2 k odstraňování léčiv z vod heterogenní fotokatalýzou. In Sborník příspěvků : studentská vědecká odborná činnost 2017/2018. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 139-143 s. ISBN 978-80-7560-157-5.
PEROUTKOVÁ, P. - ŘEHÁK, Z. - SLEZÁK, M. - PALARČÍK, J. ALTERNATIVNÍ MIKROORGANISMY PRO PRVNÍ STUPEŇ KOLONOVÉHO SYSTÉMU LITHIM. In Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi X. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2018. s. 5-12 s. ISBN 978-80-88238-09-6.
SMOLNÝ, M. - CAKL, J. - PALARČÍK, J. Effect of Ionic Environment on UVA-LED/TiO2 Photocatalysis of Azo Dye Solution. In 10th European meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications "SPEA10"  : book of proceedings. Almeria: Universidad de Almería, 2018. s. 266-268 s. ISBN 978-84-17261-27-6.
MACHOTOVÁ, J. - ZGONI, H. - PODZIMEK, Š. - SVOBODA, R. - PALARČÍK, J. - ŠŇUPÁREK, J. Property study of structured self-crosslinking acrylic latex binder: Effect of molar mass and particle design Progress in Organic Coatings, 2017, vol. 111, no. October, s. 258-266. ISSN: 0300-9440.
SMOLNÝ, M. - KULHAVÝ, M. - PALARČÍK, J. - CAKL, J. Influence of Inorganic Carbon Compounds on Photocatalytic Oxidation of Humic Substances Innovative remediation technologies - research and experience, 2017, vol. 9, no. 1, s. 1-8. ISSN: 1805-0182.
BLAŽKOVÁ, Z. - TROUSIL, V. - SLEHOVÁ, E. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. - CAKL, J. Influence of Fe3 Ions on Nitrate Removal by Autotrophic Denitrification Using Thiobacillus denitrificans Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, 2017, vol. 31, no. 2, s. 167-172. ISSN: 0352-9568.
TROUSIL, V. - BLAŽKOVÁ, Z. - MACHALICKÝ, O. - PALARČÍK, J. - CAKL, J. Removal of naproxen and diclofenac from surface and waste waters by heterogeneous photocatalysis Innovative remediation technologies - research and experience, 2017, vol. 9, no. 1, s. 1-6. ISSN: 1805-0182.
BLAŽKOVÁ, Z. - TROUSIL, V. - SLEHOVÁ, E. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. - CAKL, J. Autotrophic denitrification using bacteria Thiobacillus denitrificans in flow-through system - pilot experiments Innovative remediation technologies - research and experience, 2017, vol. 9, no. 1, s. 1-4. ISSN: 1805-0182.
PUŠKÁČOVÁ, A. - TROUSIL, V. - PALARČÍK, J. Využití adsorpce k odstraňování léčiv z vod. In Studentská vědecká odborná činnost 2016/2017 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 155-158 s. ISBN 978-80-7560-084-4.
PALARČÍK, J. - BENCOVÁ, P. - BLAŽKOVÁ, Z. - TROUSIL, V. TESTY EKOTOXICITY VYBRANÝCH MIKROPOLUTANTŮ. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2017.
BLAŽKOVÁ, Z. - TROUSIL, V. - STANOVÁ, I. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. - CAKL, J. REMOVAL OF METALS FROM WATER USING SULFUR-OXIDIZE AND SULFATE-REDUCING BACTERIA. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2017.
BLAŽKOVÁ, Z. - TROUSIL, V. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. - CAKL, J. Autotrofní denitrifikace bakterií Thiobacillus denitrificans imobilizovaných na síře v průtočném systému. In Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie 2017 : sborník. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. ISBN 978-80-7560-046-2.
SMOLNÝ, M. - TROUSIL, V. - PALARČÍK, J. - CAKL, J. Application of UV LED/TiO2 Heterogeneous Photocatalysis for Removal of Methyl Orange Dye from Carbonate Contaminated Textile Wastewater. In 5th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes : book of abstracts. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2017. s. 211 s. ISBN 978-80-7080-991-4.
KAŠPAROVÁ, J. - KOVÁŘOVÁ, A. - PALARČÍK, J. - ČESLOVÁ, L. - BÍLKOVÁ, Z. - KORECKÁ, L. Dendrimers as a key component of detection probes in various bioapplications. In YISAC 2017 24th Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry : book of abstracts. Benátky: Ca’ Foscari University of Venice, 2017. s. 5 s.
TROUSIL, V. - BLAŽKOVÁ, Z. - MACHALICKÝ, O. - PALARČÍK, J. - CAKL, J. Odstraňování nesteroidních protizánětlivých léčiv heterogenní fotokatalýzou. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2017.
TROUSIL, V. - BLAŽKOVÁ, Z. - SMOLNÝ, M. - MACHALICKÝ, O. - PALARČÍK, J. - CAKL, J. UV-A LED Heterogeneous Photocatalysis of Pharmaceutical Residues: Optimalization of the Process and Effect of Matrices. In 5th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes : book of abstracts. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2017. ISBN 978-80-7080-991-4.
TROUSIL, V. - BLAŽKOVÁ, Z. - PALARČÍK, J. - CAKL, J. Problematika nesteroidních antirevmatik v životním prostředí. In Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie 2017 : sborník. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. ISBN 978-80-7560-046-2.
TROUSIL, V. - BLAŽKOVÁ, Z. - PALARČÍK, J. - MACHALICKÝ, O. - CAKL, J. Photocatalytic Removal of Emerging Pollutants. In Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2017. ISBN 978-80-86238-65-4.
BLAŽKOVÁ, Z. - STANOVÁ, I. - TROUSIL, V. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. - CAKL, J. Autotrophic Denitrification Using Bacteria Thiobacillus denitrificans and Elemental Sulfur in Flow-through System. In Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2017. ISBN 978-80-86238-65-4.
SLOVÁKOVÁ, M. - KRATOCHVILOVÁ, V. - PALARČÍK, J. - METELKA, R. - DVOŘÁKOVÁ, P. - SRBOVÁ, J. - MUNZAROVÁ, M. - BÍLKOVÁ, Z. Chitosan nanofibers and nanoparticles for immobilization of microbial collagenase Vlákna a textil, 2016, vol. 23, no. 3, s. 193-198. ISSN: 1335-0617.
ERBANOVÁ, E. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. - MIKULÁŠEK, P. Removal of nitrates from wastewater using pond bottom soil Environment Protection Engineering, 2016, vol. 42, no. 2, s. 145-154. ISSN: 0324-8828.
KAŠPAROVÁ, J. - KORECKÁ, L. - BÍLKOVÁ, Z. - PALARČÍK, J. - ČESLOVÁ, L. PREPARATION OF DOUBLE CROSS-LINKED NANOPARTICLES USABLE FOR IN VIVO APPLICATIONS. In CECE 2016 : 13th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Brno: Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., 2016. s. 142-146 s. ISBN 978-80-904959-4-4.
KAŠPAROVÁ, J. - KORECKÁ, L. - BÍLKOVÁ, Z. - PALARČÍK, J. - ČESLOVÁ, L. Hyaluronic acid, its properties, degradation and utilization in biomedicine. In 23th Young Investigators’ Seminar on Analytical Chemistry : book of proceedings. Novi Sad: University of Novi Sad, 2016. s. 30-35 s. ISBN 978-86-7031-415-3.
TROUSIL, V. - BLAŽKOVÁ, Z. - MACHALICKÝ, O. - PALARČÍK, J. - CAKL, J. Odstranění nesteroidních antirevmatik z povrchových a odpadních vod pomocí heterogenní fotokatalýzy. In Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IX. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2016. s. 60-64 s. ISBN 978-80-86832-94-4.
TROUSIL, V. - BLAŽKOVÁ, Z. - SLEHOVÁ, E. - PALARČÍK, J. - MACHALICKÝ, O. - CAKL, J. Optimalizace metody SPE pro následné stanovení diklofenaku a naproxenu ve vzorcích odpadních vod. In Sanační technologie XIX. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2016. s. 185-187 s. ISBN 978-80-86832-92-0.
BLAŽKOVÁ, Z. - SLEHOVÁ, E. - TROUSIL, V. - MUSELÍKOVÁ, J. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. - CAKL, J. Optimizing of phosphorus dosage in autotrophic denitrification of Thiobacillus denitrificans in batch reactors. In Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. s. 401-406 s. ISBN 978-80-86238-94-4.
BLAŽKOVÁ, Z. - TROUSIL, V. - SLEHOVÁ, E. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. - CAKL, J. Autotrofní denitrifikace bakterií Thiobacillus denitrificans v průtočném zařízení - pilotní testy. In Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IX. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2016. s. 105-108 s. ISBN 978-80-86832-94-4.
BLAŽKOVÁ, Z. - SLEHOVÁ, E. - TROUSIL, V. - SLEZÁK, M. - PALARČÍK, J. - CAKL, J. Optimalizace nutričních podmínek autotrofní denitrifikace bakterií Thiobacillus denitrificans ve vsádkovém uspořádání. In Sanační technologie XIX. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2016. s. 122-124 s. ISBN 978-80-86832-92-0.
TROUSIL, V. - BLAŽKOVÁ, Z. - MUSELÍKOVÁ, J. - SLEHOVÁ, E. - PALARČÍK, J. - MACHALICKÝ, O. - CAKL, J. PHOTOCATALYTIC OXIDATION OF NON-STEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS. In Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. s. 440-444 s. ISBN 978-80-86238-94-4.
VOJTOVIČ, A. - ČERNÝ, M. - BURGERT, L. - PALARČÍK, J. Preparing microencpasulated textile dyestuff for better levelness of dyeing polyamide. In 8th International Textile, clothing & Design Conference - Magic World of Textiles : proceedings. Zagreb: University of Zagreb, 2016. s. 224-227 s.
SLEZÁK, M. - PALARČÍK, J. - SLEHOVÁ, E. - BLAŽKOVÁ, Z. Zařízení pro zachycení iontů kovů ze znečištěných vod biologickou imobilizací. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 29821,
PALARČÍK, J. - BLAŽKOVÁ, Z. - SLEHOVÁ, E. Rámcová smlouva o provedení výzkumu. 1. 15 s.
SLEZÁK, M. - PALARČÍK, J. - SLEHOVÁ, E. - BLAŽKOVÁ, Z. Pokročilé technologie lithotrofní imobilizace a anaerobní bioremediace pro nápravu a prevenci škod na životním prostředí 3. 1. 24 s.
BLAŽKOVÁ, Z. - TROUSIL, V. - SLEHOVÁ, E. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. - CAKL, J. Měření velikosti bakterií. In Sborník příspěvků 18. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. ISBN 978-80-7395-985-2.
MUSELÍKOVÁ, J. - SLEHOVÁ, E. - BLAŽKOVÁ, Z. - TROUSIL, V. - PALARČÍK, J. - MIKULÁŠEK, P. Vliv KCN na růst bakterií. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2016. ISBN 978-80-86832-90-6.
SLOVÁKOVÁ, M. - KRATOCHVILOVÁ, V. - PALARČÍK, J. - METELKA, R. - DVOŘÁKOVÁ, P. - BÍLKOVÁ, Z. - MUNZAROVÁ, M. Nanomateriály z chitosanu s klostridiální kolagenázou pro regenerativní medicínu. In Sborník příspěvků ze semináře Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XVIII. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 131-140 s. ISBN 978-80-7560-005-9.
KULHAVÝ, M. - PALARČÍK, J. - RŮŽIČKA, M. - JIRÁNKOVÁ, H. Zeta potenciál a velikost částic vznikajících při úpravě průsakových vod ze skládek komunálního odpadu. In Sborník příspěvků 18. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 90-94 s. ISBN 978-80-7395-985-2.
SMOLNÝ, M. - KULHAVÝ, M. - PALARČÍK, J. - CAKL, J. Vliv anorganických sloučenin uhlíku na fotokatalytickou oxidaci huminových látek. In Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IX. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2016. s. 40-46 s. ISBN 978-80-86832-94-4.
TROUSIL, V. - PUŠKÁČOVÁ, A. - BLAŽKOVÁ, Z. - SLEHOVÁ, E. - PALARČÍK, J. - CAKL, J. Možnosti odstranění nesteroidních antirevmatik adsorpcí. In Sborník příspěvků 18. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. ISBN 978-80-7395-985-2.
KULHAVÝ, M. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. THE EFFECT OF SELECTED FACTORS ON THE DENITRIFICATION USING BIOPELET Innovative remediation technologies - research and experience, 2015, vol. 7, no. 1, s. 1-6. ISSN: 1805-0182.
BLAŽKOVÁ, Z. - PALARČÍK, J. Denitrification effect of bacteria Thiobacillus denitrificans Innovative remediation technologies - research and experience, 2015, vol. 7, no. 1, s. 1-7. ISSN: 1805-0182.
MUSELÍKOVÁ, J. - PALARČÍK, J. - SLEHOVÁ, E. - BLAŽKOVÁ, Z. - TROUSIL, V. - JANOVSKÁ, S. Removal of kyanides from model waters Innovative remediation technologies - research and experience, 2015, vol. 8, no. 1, s. 1-5. ISSN: 1805-0182.
TROUSIL, V. - PALARČÍK, J. REMOVAL OF PHARMACEUTICALS FROM WASTE WATER Innovative remediation technologies - research and experience, 2015, vol. 7, no. 1, s. 1-8. ISSN: 1805-0182.
TROUSIL, V. - BLAŽKOVÁ, Z. - SLEHOVÁ, E. - MUSELÍKOVÁ, J. - MACHALICKÝ, O. - PALARČÍK, J. - CAKL, J. REMOVAL OF NAPROXEN AND DICLOFENAC BY HETEROGENEOUS PHOTOCATALYSIS Innovative remediation technologies - research and experience, 2015, vol. 8, no. 1, s. 1-6. ISSN: 1805-0182.
GHERASIM, C. - HANCKOVÁ, K. - PALARČÍK, J. - MIKULÁŠEK, P. Investigation of cobalt(II) retention from aqueous solutions by a polyamide nanofiltration membrane Journal of Membrane Science, 2015, vol. 490, no. September 2015, s. 46-56. ISSN: 0376-7388.
SMOLNÝ, M. - KULHAVÝ, M. - PALARČÍK, J. - CAKL, J. Photocatalytic oxidation of poorly biodegradable organic compounds present in overbalanced waters from municipal waste landfills Innovative remediation technologies - research and experience, 2015, vol. 8, no. 1, s. 1-6. ISSN: 1805-0182.
BLAŽKOVÁ, Z. - SLEHOVÁ, E. - TROUSIL, V. - MUSELÍKOVÁ, J. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. - CAKL, J. AUTOTROPHIC DENITRIFICATION OF BACTERIA THIOBACILLUS DENITRIFICANS IN THE PRESENCE OF PHOSPHORUS AND MOLYBDENUM Innovative remediation technologies - research and experience, 2015, vol. 8, no. 1, s. 1-6. ISSN: 1805-0182.
VOJTOVIČ, A. - ČERNÝ, M. - PALARČÍK, J. - VLČEK, M. The application of microencapsulated acid dyes and electrolytes to dyeing polyamide.. In 8. CEC 2015 on Fiber-Grade Polymers, Chemical Fibers and Special Textiles: Book of Proceedings. Zagreb: University of Zagreb, 2015. s. 153-158 s. ISBN 978-953-7105-63-1.
BLAŽKOVÁ, Z. - SLEHOVÁ, E. - TROUSIL, V. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. - CAKL, J. Vliv vybraných organických látek na denitrifikační procesy bakterie Thiobacillus denitrificans. In Sanační technologie XVIII. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2015. s. 122-124 s. ISBN 978-80-86832-85-2.
TROUSIL, V. - BLAŽKOVÁ, Z. - SLEHOVÁ, E. - PALARČÍK, J. - MACHALICKÝ, O. - CAKL, J. Removal of selected pharmaceuticals by heterogeneous photocatalysis. In Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015. s. 370-374 s. ISBN 978-80-86238-82-1.
BLAŽKOVÁ, Z. - SLEHOVÁ, E. - TROUSIL, V. - SLEZÁK, M. - PALARČÍK, J. - CAKL, J. Influence of phosphorus to denitrification with Thiobacillus denitrificans. In Proceedings of the 3rd International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2015. s. 345-348 s. ISBN 978-80-86238-82-1.
SMOLNÝ, M. - KULHAVÝ, M. - CAKL, J. - PALARČÍK, J. Fotokatalytická oxidace bilogicky obtížně odbouratelných organických látek obsažených v nadbilančních vodách ze skládek komunálního odpadu. In Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2015. s. 40-45 s. ISBN 978-80-86832-87-6.
TROUSIL, V. - BLAŽKOVÁ, Z. - SLEHOVÁ, E. - PALARČÍK, J. - MACHALICKÝ, O. - CAKL, J. Vliv pH a přídavku peroxidu vodíku na odstranění paracetamolu z vod pomocí fotokatalytické degradace. In Sanační technologie XVIII. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2015. s. 193-195 s. ISBN 978-80-86832-85-2.
SLEZÁK, M. - PALARČÍK, J. - SLEHOVÁ, E. - BLAŽKOVÁ, Z. Technické aspekty metabolismu TLM. 1. 21 s.
MUSELÍKOVÁ, J. - PALARČÍK, J. - SLEHOVÁ, E. - BLAŽKOVÁ, Z. - TROUSIL, V. - JANOVSKÁ, S. Odstraňování kyanidů z modelových vod. In Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2015. s. 23-27 s. ISBN 978-80-86832-87-6.
PALARČÍK, J. - PEŠKOVÁ, L. - MUSELÍKOVÁ, J. - SLEHA, R. Biologické odbourávání kyanidů z modelových odpadních vod. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2015. s. 170-171 s.
BLAŽKOVÁ, Z. - SLEHOVÁ, E. - TROUSIL, V. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. - CAKL, J. Autotrofní denitrifikace bakterií Thiobacillus denitrificans podporovaná fosforem a molybdenem. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2015. s. 104 s.
SLEHOVÁ, E. - BLAŽKOVÁ, Z. - SLEZÁK, M. - PALARČÍK, J. Vliv vybraných těžkých kovů na růst Acidithiobacillus ferrooxidans. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2015. s. 103 s.
TROUSIL, V. - BLAŽKOVÁ, Z. - SLEHOVÁ, E. - PALARČÍK, J. - MACHALICKÝ, O. - CAKL, J. Odstranění vybraných nesteroidních antirevmatik pomocí heterogenní fotokatalýzy. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2015. s. 102 s.
BLAŽKOVÁ, Z. - SLEHOVÁ, E. - ERBANOVÁ, E. - TROUSIL, V. - SLEZÁK, M. - PALARČÍK, J. - CAKL, J. Vliv organického substrátu na autotrofní denitrifikaci činností bakterií Thiobacillus denitrificans. In Vodárenská biologie 2015. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2015. s. 155 s. ISBN 978-80-86832-83-8.
TROUSIL, V. - BLAŽKOVÁ, Z. - SLEHOVÁ, E. - MUSELÍKOVÁ, J. - MACHALICKÝ, O. - PALARČÍK, J. - CAKL, J. Odstranění naproxenu a diklofenaku pomocí heterogenní fotokatalýzy. In Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2015. s. 46-51 s. ISBN 978-80-86832-87-6.
TROUSIL, V. - BLAŽKOVÁ, Z. - SLEHOVÁ, E. - PALARČÍK, J. - CAKL, J. Toxické působení léčiv na vybrané organismy. In Vodárenská biologie 2015. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2015. s. 146 s. ISBN 978-80-86832-83-8.
BLAŽKOVÁ, Z. - SLEHOVÁ, E. - TROUSIL, V. - MUSELÍKOVÁ, J. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. - CAKL, J. Autotrofní denitrifikace bakterií Thiobacillus denitrificans za přítomnosti fosforu a molybdenu. In Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2015. s. 91-96 s. ISBN 978-80-86832-87-6.
HARMAND, L. - BHOSALE, D. - BENEŠ, L. - PALARČÍK, J. - KALENDOVÁ, A. - SEDLÁK, M. Synthesis and Characterization of Magnetic Nanoparticles Fe3O4@SiO2 decorated with amino groups Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2014, vol. 20, no. září 2014, s. 191-207. ISSN: 1211-5541.
SRBOVÁ, J. - SVOBODOVÁ, Z. - KNOTEK, P. - PALARČÍK, J. - VLČEK, M. - KINCL, M. - HORAK, D. - AUTEBERT, J. - VIOVY, J. - BÍLKOVÁ, Z. PEGylation of magnetic poly(glycidyl methacrylate) microparticles for microfluidic bioassays Materials Science & Engineering C: Materials for Biological Applications, 2014, vol. 40, no. July, s. 308-315. ISSN: 0928-4931.
HOLUBOVÁ, L. - KNOTEK, P. - PALARČÍK, J. - ČADKOVÁ, M. - BĚLINA, P. - VLČEK, M. - KORECKÁ, L. - BÍLKOVÁ, Z. Magnetic microparticles post-synthetically coated by hyaluronic acid as an enhanced carrier for microfluidic bioanalysis Materials Science & Engineering C: Materials for Biological Applications, 2014, vol. 44, no. November, s. 345-351. ISSN: 0928-4931.
BHOSALE, D. - DRABINA, P. - PALARČÍK, J. - HANUSEK, J. - SEDLÁK, M. Henry reaction catalyzed by recoverable enantioselective catalysts based on copper(II) complexes of α-methoxypoly (ethylene glycol)-b-poly(L-glutamic acid) and imidazolidine-4-one ligands Tetrahedron Asymmetry, 2014, vol. 25, no. 4, s. 334-339. ISSN: 0957-4166.
TROUSIL, V. - PALARČÍK, J. Odstraňování léčiv z odpadních vod. In Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VII.. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2014. s. 12-18 s. ISBN 978-80-86832-82-1.
BLAŽKOVÁ, Z. - PALARČÍK, J. Odstraňování dusičnanů z vod činností bakterií Thiobacillus denitrificans. In Sborník příspěvků Studentská vědecká odborná činnost 2013/2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 15-22 s. ISBN 978-80-7395-819-0.
SLEZÁK, M. - PALARČÍK, J. - ERBANOVÁ, E. DENITRIFICATION MINE WASTE WATER. In 2. ročník mezinárodní chemicko-technologické konference: sborník abstraktů a plných textů. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2014. s. "P101-1"-"P101-3" s. ISBN 978-80-86238-61-6.
DĚDKOVÁ, K. - BUREŠ, Z. - PALARČÍK, J. - VLČEK, M. - KUKUTSCHOVÁ, J. Acute Aquatic Toxicity of Gold Nanoparticles to Freshwater Green Algae. In Nanocon 2014, 6th International Conference. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2014. s. 682-685 s. ISBN 978-80-87294-53-6.
BLAŽKOVÁ, Z. - PALARČÍK, J. Denitrifikace činností bakterií Thiobacillus denitrificans. In Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VII.. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2014. s. 38-44 s. ISBN 978-80-86832-82-1.
KULHAVÝ, M. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DENITRIFIKACI POMOCÍ BIOPELET. In Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VII.. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2014. s. 32-37 s. ISBN 978-80-86832-82-1.
TROUSIL, V. - PALARČÍK, J. Odstraňování ibuprofenu a paracetamolu z odpadních vod. In Sborník příspěvků Studentská vědecká odborná činnost 2013/2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 203-208 s. ISBN 978-80-7395-819-0.
BLAŽKOVÁ, Z. - PALARČÍK, J. Vliv vybraných faktorů na rychlost denitrifikace činností bakterií Thiobacillus denitrificans. In Sborník abstrakt a plných textů ICCT 2014. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2014. s. 1-2 s. ISBN 978-80-86238-61-6.
PALARČÍK, J. - SLEHOVÁ, E. - JANOVSKÁ, S. - SLEHA, R. - KUKLA, R. Provedení výzkumu v oboru čištění odpadních vod. 1. 32 s.
OPRŠAL, J. - KNOTEK, P. - POUZAR, M. - PALARČÍK, J. - NOVOTNÝ, L. Vliv aglomerace stříbrných nanočástic na výsledky testů ekotoxicity na vodních organismech Chemické listy, 2013, vol. 107, no. červen 2013, s. 386-392. ISSN: 0009-2770.
ERBANOVÁ, E. - VLAČIHOVÁ, J. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. - MIKULÁŠEK, P. VLIV ORGANICKÉHO SUBSTRÁTU NA PRŮBĚH ODSTRAŇOVÁNÍ DUSIČNANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD Innovative remediation technologies - research and experience, 2013, vol. 6, no. listopad, s. 1-5. ISSN: 1805-0182.
SEDLÁK, M. - BHOSALE, D. - BENEŠ, L. - PALARČÍK, J. - KALENDOVÁ, A. - KRÁLOVEC, K. - IMRAMOVSKÝ, A. Synthesis and characterization of a pH-sensitive conjugate of isoniazid with Fe3O4@SiO2 magnetic nanoparticles Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2013, vol. 23, no. 16, s. 4692-4695. ISSN: 0960-894X.
JIRÁNKOVÁ, H. - DOLEČEK, P. - ŠIŠKA, B. - PALARČÍK, J. Dead-end membrane microfiltration used for water treatment. In Proceedings of the 40th International Conference of SSCHE. Bratislava: Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva, 2013. s. 690-695 s. ISBN 978-80-89475-09-4.
ERBANOVÁ, E. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. - MIKULÁŠEK, P. Odstraňování dusičnanů z průmyslových odpadních vod pomocí čistírenských kalů. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. 301-306 s. ISBN 978-80-86238-55-5.
PALARČÍK, J. - KUČEROVÁ, J. Měření velikosti částic se superparamagnetickým obsahem metodou dynamického rozptylu světla. In Sborník příspěvků 15. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 102-104 s. ISBN 978-80-7395-604-2.
KUČEROVÁ, J. - PALARČÍK, J. - BÍLKOVÁ, Z. Sledování koloidální stability superparamagnetických částic pro biomedicínu. In Sborník příspěvků 15. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 84-87 s. ISBN 978-80-7395-604-2.
SLEZÁK, M. - PALARČÍK, J. - ERBANOVÁ, E. Smluvní výzkum v oboru denitrifikace vod. 1. 46 s.
HORÁK, D. - KUČEROVÁ, J. - KORECKÁ, L. - JANKOVIČOVÁ, B. - PALARČÍK, J. - MIKULÁŠEK, P. - BÍLKOVÁ, Z. New monodisperse magnetic polymer microspheres biofunctionalized for enzyme catalysis and bioaffinity separations. Macromolecular Bioscience, 2012, vol. 12, no. 5, s. 647-655. ISSN: 1616-5187.
ERBANOVÁ, E. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. - MIKULÁŠEK, P. Removing of Nitrates from Waste Water by Using Pond Culture Procedia Engineering, 2012, vol. 42, no. 2012, s. 1552–1560. ISSN: 1877-7058.
PALARČÍK, J. POROVNÁNÍ PŘÍSTROJŮ ZETAPALS A ZETASIZER NANO ZS. In Sborník příspěvků 14. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 122-123 s. ISBN 978-80-7395-497-0.
HOLUBOVÁ, L. - KORECKÁ, L. - PALARČÍK, J. - BĚLINA, P. - BÍLKOVÁ, Z. MODIFIKACE POVRCHŮ SYNTETICKÝCH NOSIČŮ KYSELINOU HYALURONOVOU. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XIV., sborník příspěvků ze semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 47-56 s. ISBN 978-80-7395-525-0.
ERBANOVÁ, E. - SLEZÁK, M. - MIKULÁŠEK, P. - PALARČÍK, J. Využití rybniční kultury k denitrifikaci odpadních vod. In Sborník přednášek APROCHEM 2012. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2012. s. 1-6 s. ISBN 978-80-02-02376-0.
ERBANOVÁ, E. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. - MIKULÁŠEK, P. ODSTRAŇOVÁNÍ DUSIČNANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD POMOCÍ KALŮ Z BIOLOGICKÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. In Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2012. s. 46-51 s. ISBN 978-80-86832-68-5.
PALARČÍK, J. - ERBANOVÁ, E. - SLEZÁK, M. - MIKULÁŠEK, P. Removing of nitrates from waste water by using pond culture. In CHISA 2012: CD-ROM of Full Texts. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2012. s. 1-8 s. ISBN 978-80-905035-1-9.
ERBANOVÁ, E. - PALARČÍK, J. - SLEZÁK, M. Odstraňování dusičnanů pomocí biofiltru a sírového denitrifikátoru. In Sanační technologie XV. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2012. s. 110-114 s. ISBN 978-80-86832-66-1.
SLEZÁK, M. - PALARČÍK, J. - ERBANOVÁ, E. - CHÝLKOVÁ, J. - MIKULÁŠEK, P. Možnosti denitrifikace organicky chudých odpadních vod.. In Sborník přednášek APROCHEM 2012. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2012. s. 1-5 s. ISBN 978-80-02-02376-0.
SLEZÁK, M. - PALARČÍK, J. - ERBANOVÁ, E. Smluvní výzkum v oboru denitrifikace vod. 1. 94 s.
ERBANOVÁ, E. - PALARČÍK, J. - ŠIMKOVÁ, K. Kořenové čistírny odpadních vod. In Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IV.. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2011. s. 147-150 s. ISBN 978-80-86832-61-6.
ERBANOVÁ, E. - PALARČÍK, J. - MIKULÁŠEK, P. Čištění odpadních vod z výroby pentritu s využitím adsorpce. In Odpadové fórum 2011: sborník příspěvků na CD. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2011. s. 1-5 s. ISBN 978-80-85990-18-8.
HOLUBOVÁ, L. - KORECKÁ, L. - PALARČÍK, J. - BĚLINA, P. - BÍLKOVÁ, Z. Povrchová modifikace anorganických nosičů kyselinou hyaluronovou pro aplikace in vivo. In Experimentální výzkum v medicíně a jeho klinická aplikace (Sborník abstraktů a přednášek). Plzeň: Euroverlag s.r.o., 2011. s. 42 s. ISBN 978-80-7177-993-3.
PALARČÍK, J. - SVOBODA, L. Měření zeta potenciálu na přístrojích ZetaPALS a ZetaPLUS. In Sborník příspěvků 11. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 82-84 s. ISBN 978-80-7395-180-1.
PALARČÍK, J. - NEMRAHOVÁ, A. Čištění odpadních vod z výroby výbušnin pomocí adsorpce. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2009. s. 212-212 s.
PALARČÍK, J. - SVOBODA, L. Vliv povrchové úpravy na isoelektrický bod TiO2. In Sborník 10. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 67-69 s. ISBN 978-80-7395-084-2.
PALARČÍK, J. - MESÍKOVÁ, Ž. - SVOBODA, L. Měření distribuce velikosti částic a Zeta potenciálu vodné suspense montmorillonitu sodného. In Sborník příspěvků 9. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2007. Pardubice, ČR: Univerzita Pardubice, 2007. s. 48-49 s. ISBN 978-80-7194-977-0.
PALARČÍK, J. - MESÍKOVÁ, Ž. - SVOBODA, L. Měření elektrokinetických vlastností koncentrovaných disperzí. In Sborník příspěvků 8. konference o speciálních anorganických pigmentech KSAP 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 50-52 s. ISBN 80-7194-877-2.
SVOBODA, L. - ZAVADIL, P. - PALARČÍK, J. Využití zeta-potenciálu k hodnocení povrchových vlastností oxidů titaničitého. In Sborník příspěvků 37. mezinárodní konference o nátěrových hmotách. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 191-202 s. ISBN 80-7194-856-X.
PALARČÍK, J. - SVOBODA, L. Elektrokinetický potenciál titanové běloby. In Sborník příspěvků "Nové trendy v anorganické technologii 2005". Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2005. s. 124-133 s. ISBN 80-7080-565-X.
PALARČÍK, J. - MARŠÁLEK, R. Porovnání přístrojů na měření zeta potenciálu. In Sborník příspěvků 7. KSAP 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 48-49 s. ISBN 80-7194-775-X.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Combined procedure of elimination of chloroacetanilide pesticides from contaminated water and soil ZÉTA - Program to support applied research Technologická agentura České republiky 01.05.2020 30.04.2022
Research in Selected Areas of Environmental Engineering and Modern Value Management Procedures Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2020 31.12.2020
Advanced Practices of Environmental Engineering and Value Management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Support of practical trainings for students of the ÚEnviChI Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2018 31.12.2018
Biocomposite component for slow release of active minerals in soil for plant nutrition EPSILON Technologická agentura České republiky 01.01.2018 31.12.2021
Modern Practices in the Fields of Environmental Engineering and Value Management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Methods and techniques of environmental engineering and value management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Development of metodic-technical procedures, minimizing the impacts of forest management on the quality of groundwater as a result of the migration of excess reactive nitrogen and phosphorus EPSILON Technologická agentura České republiky 01.01.2017 31.12.2020
Support to acquire practical experience for students IEnviChE Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2017 31.12.2017
Support for student internships IEnviChE Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2016 31.12.2016
Výzkum v oblasti rozkultivování a identifikace bakterií Smluvní výzkum 01.01.2016 30.09.2017
Development and application methods and techniques of environmental engineering and value management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Application of modern techniques in environmental and chemical engineering, and management of the value networks Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Advanced technology of lithotrophic immobilization and anaerobic bioremediation for the remediation and prevention of environmental damage Programme of applied research and experimental development ALFA - 4th call Technologická agentura České republiky 01.07.2014 31.12.2017
Modern practices and operations in environmental and chemical engineering, and performance management in the value networks Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Výzkum v oblasti čištění odpadních vod Smluvní výzkum 01.01.2014 31.12.2014
Pokročilé postupy environmentálního inženýrství a síťového hodnotového managementu Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2011 31.12.2011
Rozvoj nových postupů environmentálního a chemického inženýrství a síťového hodnotového managementu Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2010 31.12.2010
Inovace a zavedení nových laboratorních úloh v environmentálních předmětech na Univerzitě Pardubice. Priority No. 3 - Encouragement of Internal Mutual Cooperation between Faculties of the University of Pardubice Univerzita Pardubice 2008-04-25 2008-11-30

Výzkumné zaměření