Ing. Daniel Salava, Ph.D. | Univerzita Pardubice

Ing. Daniel Salava, Ph.D.

Kontakty

466 036 394
daniel.salava@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-4474-8470

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
Oddělení logistiky a poštovních služeb (50213)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KDMML/AEMTK (2020) G PR - -
KDMML/AEMTP (2020) G PR CV -
KDMML/AZEMK (2020) G - - -
KDMML/AZEMP (2020) G - - -
KDMML/PEMTK (2020) G - - -
KDMML/PEMTP (2020) G - - -
KDMML/PTPPK (2020) G - - -
KDMML/PTPPP (2020) G - - -
KDMML/PTRPK (2020) G - - -
KDMML/PTRPP (2020) G - - -
KDMML/PZMKK (2020) G - - -
KDMML/PZMKP (2020) G - - -
KDMML/XAMAZ (2020) G - - -
KDMML/XARDS (2020) - - CV -
KDMML/XARDZ (2020) G - - -
KDMML/YAMAZ (2020) G - - -
KDMML/YARDZ (2020) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. - ŠVADLENKA, L. Features of postal item and their impact on transit time parameter. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. s. 1234-1238 s.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. Zpráva o výsledcích auditu měření přepravních dob poštovních zásilek podle normy ČSN EN 13850 u služeb České pošty, s.p. za období 4. čtvrtletí 2018. Neuveden. 29 s.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. Zpráva o výsledcích auditu měření přepravních dob poštovních zásilek podle normy ČSN EN 13850 u služeb České pošty, s.p. za období 3. čtvrtletí 2019. Neuveden. 28 s.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. Zpráva o výsledcích auditu měření přepravních dob poštovních zásilek podle normy ČSN EN 13850 u služeb České pošty, s.p. za období 2. čtvrtletí 2019. Neuveden. 28 s.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. Zpráva o výsledcích auditu měření přepravních dob poštovních zásilek podle normy ČSN EN 13850 u služeb České pošty, s.p. za období roku 2018. Neuveden. 30 s.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. Zpráva o výsledcích auditu měření přepravních dob poštovních zásilek podle normy ČSN EN 13850 u služeb České pošty, s.p. za období 1. čtvrtletí 2019. Neuveden. 28 s.
SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. - ŠVADLENKA, L. Development of transit time parameter for transportation flows of priority mail. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. s. 889-892 s.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. Zpráva o výsledcích auditu měření přepravních dob poštovních zásilek podle normy ČSN EN 13850 u služeb České pošty, s.p. za období 4. čtvrtletí 2017. Neuveden. 29 s.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. Zpráva o výsledcích auditu měření přepravních dob poštovních zásilek podle normy ČSN EN 13850 u služeb České pošty, s.p. za období 3. čtvrtletí 2018. Neuveden. 22 s.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. Zpráva o výsledcích auditu měření přepravních dob poštovních zásilek podle normy ČSN EN 13850 u služeb České pošty, s.p. za období 1. čtvrtletí 2018. Neuveden. 29 s.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. Zpráva o výsledcích auditu měření přepravních dob poštovních zásilek podle normy ČSN EN 13850 u služeb České pošty, s.p. za období 2. čtvrtletí 2018. Neuveden. 29 s.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. Zpráva o výsledcích auditu měření přepravních dob poštovních zásilek podle normy ČSN EN 13850 u služeb České pošty, s.p. za období roku 2017. Neuveden. 29 s.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. Zpráva o výsledcích auditu Studie skutečných zásilek podle normy ČSN EN 13850 u služeb České pošty, s.p. za období roku 2018. Neuveden. 10 s.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. Sensitivity of Confidence Interval to Changes in Sample Variance Parameters within Transit Time Assessment of Postal Transportation Flows. In Transport Means : Proceedings of the International Conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2017. s. 308-311 s.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - GOTTWALD, D. Stimulace přeshraničního elektronického obchodu s důrazem na přeshraniční doručování balíků v rámci EU. In POSTPOINT 2017. Žilina: Žilinská univerzita, 2017. s. 160-174 s. ISBN 978-80-554-1345-7.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. Zpráva o výsledcích auditu Studie skutečných zásilek podle normy ČSN EN 13850 u služeb České pošty, s.p. za období roku 2016. Neuveden. 10 s.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. Zpráva o výsledcích auditu měření přepravních dob poštovních zásilek podle normy ČSN EN 13850 u služeb České pošty, s.p. za období 1. čtvrtletí 2017. Neuveden. 28 s.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. Zpráva o výsledcích auditu měření přepravních dob poštovních zásilek podle normy ČSN EN 13850 u služeb České pošty, s.p. za období 4. čtvrtletí 2016. Neuveden. 29 s.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. Zpráva o výsledcích auditu měření přepravních dob poštovních zásilek podle normy ČSN EN 13850 u služeb České pošty, s.p. za období 2. čtvrtletí 2017. Neuveden. 28 s.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. Zpráva o výsledcích auditu měření přepravních dob poštovních zásilek podle normy ČSN EN 13850 u služeb České pošty, s.p. za období roku 2016. Neuveden. 30 s.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. Zpráva o výsledcích auditu měření přepravních dob poštovních zásilek podle normy ČSN EN 13850 u služeb České pošty, s.p. za období 3. čtvrtletí 2017. Neuveden. 28 s.
CHOCHOLÁČ, J. - KUDLÁČKOVÁ, N. - SALAVA, D. VYUŽITÍ E-COMMERCE JAKO MARKETINGOVÉHO NÁSTROJE Z HLEDISKA MARKETINGOVÉHO MIXU. In IPoCC 2016 - Sborník příspěvků mezinárodní konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 157-163 s. ISBN 978-80-7560-003-5.
KUDLÁČKOVÁ, N. - CHOCHOLÁČ, J. - SALAVA, D. MARKETING V E-BUSINESS A SDÍLENÁ EKONOMIKA. In IPoCC 2016 - Sborník příspěvků mezinárodní konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 181-189 s. ISBN 978-80-7560-003-5.
SALAVA, D. Standpoints of Ramsey principles for pricing of telecommunication services. In IPoCC 2016 - Sborník příspěvků mezinárodní konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 215-219 s. ISBN 978-80-7560-003-5.
SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. - ŠVADLENKA, L. Weighting of Discriminant Mail Characteristics within Measuring System for Efficiency of Postal Transportation Services. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2016. s. 17-21 s.
SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. - ŠVADLENKA, L. PARAMETERS OF DISPERSION FOR ON-TIME PERFORMANCE OF POSTAL ITEMS WITHIN TRANSIT TIMES MEASUREMENT SYSTEM FOR POSTAL SERVICES. In The 10th International Days of Statistics and Economics : conference proceedings. Slaný: Melandrium, 2016. s. 1607-1616 s. ISBN 978-80-87990-10-0.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. Zpráva o výsledcích auditu měření přepravních dob poštovních zásilek podle normy ČSN EN 13850 u služeb České pošty, s.p. za období 4. čtvrtletí 2015. neuveden. 33 s.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. Zpráva o výsledcích auditu Studie skutečných zásilek podle normy ČSN EN 13850 u služeb České pošty, s.p. za období roku 2015. neuveden. 10 s.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. Zpráva o výsledcích auditu měření přepravních dob poštovních zásilek podle normy ČSN EN 13850 u služeb České pošty, s.p. za období 1. čtvrtletí 2016. neuveden. 29 s.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. Zpráva o výsledcích auditu měření přepravních dob poštovních zásilek podle normy ČSN EN 13850 u služeb České pošty, s.p. za období 3. čtvrtletí 2016. Neuveden. 29 s.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. Zpráva o výsledcích auditu měření přepravních dob poštovních zásilek podle normy ČSN EN 13850 u služeb České pošty, s.p. za období roku 2015. neuveden. 40 s.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. Zpráva o výsledcích auditu měření přepravních dob poštovních zásilek podle normy ČSN EN 13850 u služeb České pošty, s.p. za období 2. čtvrtletí 2016. Neuveden. 28 s.
MADLEŇÁK, R. - MADLEŇÁKOVÁ, L. - ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. Analysis of Website Traffic Dependence on Use of Selected Internet Marketing Tools. In Procedia Economics and Finance. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2015. s. 123-128 s.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - GOTTWALD, D. The development of a legal framework for the postal sector of the Czech Republic particularly in relation to completion of the liberalization process. In POSTPOINT 2015: zborník príspevkov. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2015. s. 219-226 s. ISBN 978-80-554-1104-0.
ŠVADLENKA, L. - POJKAROVÁ, K. - SALAVA, D. Confidence interval determination of on-time performance within measurement of the transit time for single piece priority mail. In The 9th International Days of Statistics and Economics: Conference Proceedings. Slaný: Melandrium, 2015. s. 1591-1600 s. ISBN 978-80-87990-06-3.
SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. - ŠVADLENKA, L. Assessment of Postal Traffic Flows by Means of Measurement System for Transportation Services Transit Times. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2015. s. 75-78 s.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - JURÁNKOVÁ, P. THE DEVELOPMENT OF E-COMMERCE IN EU AND THE CZECH REPUBLIC AND LINKAGE TO DISTRIBUTION OF GOODS TO CUSTOMERS. In 6th International Scientific Conference: Conference Proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 496-504 s. ISBN 978-80-7395-924-1.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. Zpráva o výsledcích auditu měření přepravních dob poštovních zásilek podle normy ČSN EN 13850 u služeb České pošty, s.p. za období 4. čtvrtletí 2014. neuveden. 34 s.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. Zpráva o výsledcích auditu měření přepravních dob poštovních zásilek podle normy ČSN EN 13850 u služeb České pošty, s.p. za období 1. čtvrtletí 2015. neuveden. 32 s.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. Zpráva o výsledcích auditu měření přepravních dob poštovních zásilek podle normy ČSN EN 13850 u služeb České pošty, s.p. za období 2. čtvrtletí 2015. neuveden. 33 s.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. Zpráva o výsledcích auditu měření přepravních dob poštovních zásilek podle normy ČSN EN 13850 u služeb České pošty, s.p. za období 3. čtvrtletí 2015. neuveden. 33 s.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. Zpráva o výsledcích auditu Studie skutečných zásilek podle normy ČSN EN 13850 u služeb České pošty, s.p. za období roku 2014. neuveden. 10 s.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. Zpráva o výsledcích auditu měření přepravních dob poštovních zásilek podle normy ČSN EN 13850 u služeb České pošty, s.p. za období roku 2014. neuveden. 38 s.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. Teoretické principy regulace plně liberalizovaného poštovního trhu. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. 157 s. ISBN: 978-80-7395-774-2.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. Zpráva o výsledcích auditu měření přepravních dob poštovních zásilek podle normy ČSN EN 13850 u služeb České pošty, s.p. za období 1. čtvrtletí 2014. 1. 33 s.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. Zpráva o výsledcích auditu měření přepravních dob poštovních zásilek podle normy ČSN EN 13850 u služeb České pošty, s.p. za období 2. čtvrtletí 2014. neuveden. 32 s.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - POJKAROVÁ, K. Zpráva o výsledcích auditu měření přepravních dob poštovních zásilek podle normy ČSN EN 13850 u služeb České pošty, s.p. za období 3. čtvrtletí 2014. neuvedena. 31 s.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - KUDLÁČKOVÁ, N. E-commerce and distribution of goods to customers. In IPoCC - International Postal and e-Communications Conference. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2014. s. 169-176 s. ISBN 978-80-86530-94-9.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. Kalkulace čistých nákladů poskytování základních poštovních služeb Perner´s Contacts, 2013, vol. 8, no. 1, s. 188-196. ISSN: 1801-674X.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. Sources and mechanisms of universal postal service funding Perner´s Contacts, 2013, vol. 8, no. 2, s. 130-136. ISSN: 1801-674X.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. Price regulation model for postal services Perner´s Contacts, 2013, vol. 8, no. 4, s. 94-99. ISSN: 1801-674X.
SALAVA, D. - ŠVADLENKA, L. Modelování procesu cenotvorby komunikačních služeb Perner´s Contacts, 2013, vol. 8, no. 3, s. 184-192. ISSN: 1801-674X.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. A proposal for mechanism of basic postal service maintenance in Czech Republic. In POSTPOINT 2013 Sborník přednášek a příspěvků. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2013. s. 180-188 s. ISBN 978-80-554-0747-0.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. Specifika regulace trhu síťových odvětví Produktivita a inovácie, 2012, vol. 13, no. 6, s. 5-6. ISSN: 1335-5961.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. Universal postal service on liberalized postal market. In Proceedings of the IPoCC Conference Possibilities of Postal Services and e-Communications Development. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2012. s. 223-227 s. ISBN 978-80-86530-84-0.
SALAVA, D. - ŠVADLENKA, L. Modeling of Transport Demand in Relation to Competition on Transport Market Perner´s Contacts, 2011, vol. 6, no. 3, s. 135-139. ISSN: 1801-674X.
SALAVA, D. - ŠVADLENKA, L. - CHROMCOVÁ, B. Land-use model in relation to transport system Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2011, vol. 2010, no. 16, s. 101-113. ISSN: 1211-6610.
SALAVA, D. - ŠVADLENKA, L. - CHROMCOVÁ, B. Struktura modelování interakce záboru půdy a dopravy Perner´s Contacts, 2011, vol. 6, no. 4, s. 335-339. ISSN: 1801-674X.
SALAVA, D. - ŠVADLENKA, L. - CHROMCOVÁ, B. Transport system in relation to external environment Perner´s Contacts, 2011, vol. 6, no. 5, s. 259-264. ISSN: 1801-674X.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. Logistické aspekty poskytování expresních a kurýrních služeb Produktivita a inovácie, 2011, vol. 12, no. 4/2011, s. 24-25. ISSN: 1335-5961.
SALAVA, D. - ŠVADLENKA, L. - CHROMCOVÁ, B. Hlavní aspekty zkoumání vztahu dopravy a záboru půdy Perner´s Contacts, 2011, vol. 6, no. 1, s. 286-289. ISSN: 1801-674X.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. Provision of universal postal service obligation from cost viewpoint in conditions of fully liberalized market. In Postpoint 2011 - zborník príspevkov. Žilina: Žilinská univerzita, 2011. s. 332-337 s. ISBN 978-80-554-0413-4.
SALAVA, D. - ŠVADLENKA, L. Možné přístupy ke zjišťování závislosti dopravních a ekonomických veličin Perner´s Contacts, 2010, vol. 5, no. 3, s. 271-281. ISSN: 1801-674X.
SALAVA, D. - ŠVADLENKA, L. Transport System Equilibrium Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2010, vol. 2009, no. 15, s. 157-171. ISSN: 1211-6610.
SALAVA, D. - ŠVADLENKA, L. Verification of Hypothesis of Transport and Economy Interaction Model Perner´s Contacts, 2010, vol. 5, no. IV, s. 225-232. ISSN: 1801-674X.
SALAVA, D. - ŠVADLENKA, L. Rovnováha dopravního systému ve vztahu k ekonomice. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. 100 s. ISBN: 978-80-7395-331-7.
JEŽEK, J. - SALAVA, D. Investigation and improvement of transport service quality. In Horizons of railway transport 2010. Žilina: Žilinská univerzita, 2010. s. 219-224 s. ISBN 978-80-554-0247-5.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. Costs of universal postal service obligation in the conditions of fully liberalized market. In Position of Postal Services in Modern Communication Society : proceedings of the IPoCC Conference 2010. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2010. s. 291-296 s. ISBN 978-80-86530-68-0.
SALAVA, D. Data Preparation for Relation Model for Transport and Economy Equilibrium. In Proceedings of the 5th International Scientific Conference Theoretical and Practical Issues in Transport. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 450-454 s. ISBN 978-80-7395-245-7.
KAMPF, R. - SALAVA, D. Handling with Communal Solid Waste Perner´s Contacts, 2009, vol. IV, no. 4., s. 105-110. ISSN: 1801-674X.
SALAVA, D. - ŠVADLENKA, L. Quality Measurement in EU and Czech Postal Services Market Perner´s Contacts, 2009, vol. 4, no. 2, s. 108-113. ISSN: 1801-674X.
SALAVA, D. Praxe a přínosy indexového benchmarkingu Perner´s Contacts, 2009, vol. 4, no. 3, s. 201-206. ISSN: 1801-674X.
KAMPF, R. - CEMPÍREK, V. - KAMPF, R. - PRŮŠA, P. - BÁRTOVÁ, P. - LEJSKOVÁ, P. - SALAVA, D. - MORKUS, J. Benchmarking pro logistická centra. první. vyd. Brno: Tribun EU, 2009. 134 s. ISBN: 978-80-7399-900-1.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. Základní principy ekonomiky a managementu elektronických komunikací. první. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. 152 s. ISBN: 978-80-7395-143-6.
SALAVA, D. Index Benchmarking -Tool for Competitiveness Increase. In Transcom 2009 (sborník příspěvků, Section 2, Part 2). Žilina: Žilinská univerzita, 2009. s. 105-108 s. ISBN 978-80-554-0040-2.
SALAVA, D. Možnosti modelování rovnováhy na dopravní síti. In Dopravní systémy a hodnota pro uživatele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 151-155 s. ISBN 978-80-7395-181-8.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. Redefinition of Universal Postal Service in Conditions of Fully Liberalized Market. In POSTPOINT 2009. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2009. s. 240-245 s. ISBN 978-80-554-0085-3.
SALAVA, D. Efficiency of Index Benchmarking. In LOGI 2009. Brno: Tribun EU, 2009. s. 208-213 s. ISBN 978-80-7399-893-6.
SALAVA, D. Modelování vztahů dopravních a ekonomických proměnných. In Aktuální problémy v dopravě 2009. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2009. s. 225-230 s. ISBN 978-80-86530-58-1.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. V Pardubicích proběhla konference IPoCC 2008 Direkt, 2008, vol. 2008, no. 7, s. 32-33. ISSN: 1802-2227.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. - DRAHOTSKÝ, I. - DRAHOTSKÁ, H. - KUDLÁČKOVÁ, N. - CEMPÍRKOVÁ, E. Future Role of Postal Services in the Face of Nex Market Conditions an Communication Technologies. Pardubice: Avon, s. r. o., 2008. 170 s. ISBN: 978-80-7395-144-3.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. Aspect of RFID Application in the Postal Sector. In Future Role of Postal Services in the Face of New Market Conditions and Communication Technologies: proceedings of the IPoCC Conference 2008. Pardubice: Avon, s. r. o., 2008. s. 234-239 s. ISBN 978-80-904233-0-5.
SALAVA, D. Praktické užití modelu vazeb interakce makroekonomického a dopravního systému. In Rozvoj a perspektivy dopravních systémů ve vazbě na vnější okolí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 218-221 s. ISBN 978-80-86530-50-5.
BÁRTOVÁ, P. - SALAVA, D. Teoretické aspekty benchmarkingu. In Sborník příspěvků konference Logistická centra. Brno: Tribun EU, 2008. s. 7-13 s. ISBN 978-80-7399-603-1.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. Shift of Postal Operator`s Strategies Towards Higher Competitiveness. In Diagnostika podniku, controlling a logistika: sborník ze 4. mezinárodní vědecké konference. Žilina: Žilinská univerzita, 2008. s. 323-327 s. ISBN 978-80-8070-819-1.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. Shift of Postal Operators´ Strategies towards Higher Competitiveness. In Diagnostika podniku, controlling a logistika: sborník ze 4. mezinárodní vědecké konference. Žilina: Žilinská univerzita, 2008. s. 322-327 s. ISBN 978-80-8070-819-1.
KAMPF, R. - ŠVADLENKA, L. - BECKOVÁ, H. - SALAVA, D. Supply and Demand Equilibrium Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2007, no. 12 (2006), s. 123-134. ISSN: 1211-6610.
ŠVADLENKA, L. - SALAVA, D. Market Ananlysis of Express Services in the Czech Republic. In POSTPOINT 2007. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. 269-273 s. ISBN 978-80-8070-729-3.
SALAVA, D. Aspekty řešení rovnováhy dopravních sítí. In Aktuální problémy v dopravě 2007 - Sborník příspěvků. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2007. s. 117-120 s. ISBN 80-86530-38-8.
KUDLÁČKOVÁ, N. - SALAVA, D. Investigation of Transport Demand in Macroeconomic Point of View. In Proceedings - Section 2: Economics and Management, Part 1. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. 219-224 s. ISBN 978-80-8070-706-4.
SALAVA, D. Možné pohledy na řešení rovnováhy dopravy a ekonomiky. In Rozvoj systémů osobní dopravy z hlediska respektování požadavků uživatele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 159-163 s. ISBN 978-80-7395-006-4.
SALAVA, D. - ŠVADLENKA, L. Relevantní faktory řešení equilibria dopravního systému. In Sborník příspěvků II. konference s mezinárodní účastí Teorie dopravních systémů 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 247-252 s. ISBN 978-80-7194-927-5.
SALAVA, D. - KUDLÁČKOVÁ, N. Zkoumání poptávky po dopravě v makroekonomickém pojetí. In Národohospodářské aspekty dopravního systému: sborník ze 7. vědecké mezinárodní konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. s. 38 s. ISBN 978-80-01-03706-5.
MELICHAR, V. - SALAVA, D. - CHMELAŘ, M. Future Mobility Development In Passenger Transport Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2006, vol. 2006, no. 11, s. 89-100. ISSN: 1211-6610.
MELICHAR, V. - SALAVA, D. - CHMELAŘ, M. Factors of Development and Modelling of Future Mobility in Passenger Transport Studies and Works of the Collegium of Management and Finance, 2006, vol. 73, no. 73, s. 68-79. ISSN: 1234-8872.
ŠARADÍN, P. - SALAVA, D. Střednědobá revize Bílé knihy a osobní doprava. In Rozvoj dopravních systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility a přístupnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 154-156 s. ISBN 80-7194-904-3.
SALAVA, D. Aspekty řešení tržní rovnováhy v dopravě. In Aktuální problémy v dopravě 2006. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2006. s. 88-91 s. ISBN 80-86530-33-7.
SALAVA, D. Management posuzování aspektů při modelování rovnováhy dopravního systému. In Sympózium Manažment´06. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2006. s. 331-335 s. ISBN 80-8070-572-0.
SALAVA, D. Rovnováha v dopravním systému. In Sborník příspěvků z 6. doktorandské konference IMEA 2006. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. s. 400-404 s. ISBN 80-7041-164-3.
SALAVA, D. Outsourcing Use Possibilities. In LOGI 2006. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2006. s. 152-155 s. ISBN 80-86530-30-2.
ŠARADÍN, P. - SALAVA, D. Zkoumání tržních kategorií při modelování rovnováhy na dopravním trhu. In Aktuálne problémy podnikania v cestnej doprave. Žilina: Žilinská univerzita, 2006. s. 120-124 s. ISBN 80-8070-610-7.
HÝBLOVÁ, P. - KAMPF, R. - SALAVA, D. Outsourcing and Logistic Centers. In BESTUFS 2006 Conference. Malta: BESTUFS Coordination Action, 2006. s. 1-9 s. ISBN N.
SALAVA, D. - ŠARADÍN, P. Rovnováha na dopravním trhu. In Sborník příspěvků čtvrté mezinárodní vědecké konference "Nové výzvy pro dopravu a spoje". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 111-116 s. ISBN 80-7194-880-2.
ŠARADÍN, P. - SALAVA, D. Strategie budování vztahů se zákazníky v dopravní firmě. In Sborník příspěvků čtvrté mezinárodní vědecké konference "Nové výzvy pro dopravu a spoje". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 123-128 s. ISBN 80-7194-880-2.
MELICHAR, V. - SALAVA, D. - CHMELAŘ, M. FUTURE MOBILITY DEVELOPMENT IN PASSENGER TRANSPORT Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2005, vol. neuveden, no. 11, s. 89 - 100. ISSN: 1211-6610.
MELICHAR, V. - DRAHOTSKÝ, I. - SALAVA, D. Vývoj mobility v osobní dopravě v České republice do roku 2020 a její struktury. In Nové trendy v rozvoji systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 135-153 s. ISBN 80-7194-797-0.
MELICHAR, V. - SALAVA, D. - CHMELAŘ, M. Faktory vývoje a modelování budoucí mobility v osobní dopravě. In Nové trendy v rozvoji systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 122-134 s. ISBN 80-7194-797-0.
SALAVA, D. - ŠARADÍN, P. Service Quality Management in Passenger Transport. In Proceedings of The Int. Sci. Conf. "ECOMA 2005: Economy and Management of Enterprises in Transition Economies in the Global Market Environment". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 417-420 s. ISBN 80-7194-806-3.
SALAVA, D. Transportation Processes Quality Model Proposal. In Proceedings from International Colloquium of Ph.D. Students. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2005. s. 56-59 s. ISBN 80-86530-26-4.
SALAVA, D. Comparison of 4PL and 3PL Outsourcing Degrees and Their Implementation and Benefit Aspects. In Outsourcing dopravně-logistických procesů 2006 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 135-138 s. ISBN 80-7194-921-3.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Sustainable urban mobility plans, e-commerce and smart city logistics Transport 2020+ Technologická agentura České republiky 01.05.2020 31.10.2023
Technology development for intelligent traffic flow Aplikace Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.11.2018 31.10.2020
Audit měření přepravních dob Smluvní výzkum 01.01.2016
The innovation of the courses Technology and management of the postal operation in the MEKPS field of study and Logistics I in the DMML field of study using the system for the collection and evaluation of data Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2015 31.12.2015
The use of automatic identification technology as a tool for innovation of the subject Mechanization and automation of postal services Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2014 31.12.2014
Návrh metodiky indexového benchmarkingu pro logistická centra Safe and economical transport (National Research Programme) Ministerstvo dopravy 01.02.2008 31.12.2009

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ing. 2003 Dopravní management, marketing a logistika Univerzita Pardubice
Ph.D. 2010 Technologie a management v dopravě a telekomunikacích Univerzita Pardubice

Vědecko-výzkumná činnost:
Řešení grantového projektu GA ČR č. 103/04/0096 Rozvoj dopravních systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility a přístupnosti
Participace na řešení výzkumného záměru MŠM č. 0021627505 Teorie dopravních systémů
Participace na grantovém projektu GA ČR č. 103/05/2067 "Outsourcing dopravně - logistických procesů"
Spolupráce na Transformačním a rozvojovém programu č. 5210/17/SP550470 Management, marketing a logistika ve spojích
Spolupráce na Národním programu výzkumu 1F53A/126/520 Návrhy základních aplikací logistických systémů do nákladní obslužné přepravy stanovených regionů a zajištění její optimální funkčnosti
Spoluřešitel výzkumného projektu č. 1F83A/014/520 Návrh metodiky indexového benchmarkingu pro logistická centra
Participace na přípravě projektu Inovace studijních programů DFJP UPa v souladu s potřebami sektoru dopravy a spojů v rámci operačního programu č. CZ.1.07 Vzdělávání pro konkurenceschopnost inovace studijního oboru Management, marketing a logistika ve spojích v bakalářském studiu a zavedení téhož v navazujícím magisterském studiu.