Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D. | Univerzita Pardubice

Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D.

Kontakty

466 036 607
vladislava.rihova@upce.cz

Pracoviště

Fakulta restaurování
Katedra humanitních věd FR (20220)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KHVFR/DHV3 (2020) G - - -
KHVFR/DHV4 (2020) G - - -
KHVFR/DUC1 (2020) G - - -
KHVFR/DUC2 (2020) G - - -
KHVFR/DUMB (2020) G - - -
KHVFR/DVKS (2020) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
KŘENKOVÁ, Z. - LACKA, M. - STRMISKOVÁ, Z. - DVOŘÁK, V. - JENIŠTA, J. - ČADILOVÁ, M. - ŘÍHOVÁ, V. - HEČKOVÁ, P. - HORÁK, P. - IVÁNEK, J. - KOŘÍNKOVÁ, J. - KOŘANOVÁ, K. - DUDR, K. - ALENA, B. Sochy a města – Morava. Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945–1989. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020. 400 s. ISBN: 978-80-7560-279-4.
ČERVINKA, J. - ŘÍHOVÁ, V. Restaurování betonové sochy.
KNOTEK, V. - ČERVINKA, J. - KŘENKOVÁ, Z. - ŘÍHOVÁ, V. Metodika preventivní ochrany a průzkumu laminátových soch v exteriéru. NUŠL.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. Metodika archivního průzkumu uměleckých děl druhé poloviny 20. století ve veřejném prostoru. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-410272.
ČERVINKA, J. - KŘENKOVÁ, Z. - ŘÍHOVÁ, V. Laminátová socha Rychlost ve světle komplexního restaurátorského průzkumu Průzkumy památek, 2019, vol. 26, no. 1, s. 145-156. ISSN: 1212-1487.
ŘÍHOVÁ, V. - IVÁNEK, J. Práce a obživa ve výtvarných realizacích pro architekturu Valašska 50.-80. let 20. století. In Valašsko - historie a kultura II : obživa. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2019. 31 s. ISBN: 978-80-7599-103-4.
ŘÍHOVÁ, V. - IVÁNEK, J. Práce a obživa ve výtvarných realizacích pro architekturu Valašska 50.-80. let 20. století. 2019.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. Funkcionalistické lázně v Uherském Hradišti ve světle stavebněhistorického průzkumu Slovácko, 2018, vol. 60, no. 1, s. 245-264. ISSN: 0583-5569.
ŘÍHOVÁ, V. - MACHAČKO, L. Sgrafito 50. let 20. století: Mapování výskytu, stavu, autorství a okolností realizací sorelových sgrafit Průzkumy památek, 2018, vol. 25, no. 2, s. 51–64. ISSN: 1212-1487.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. Mozaikářská dílna Ústředí uměleckých řemesel a její předchůdci Průzkumy památek, 2018, vol. 25/2018, no. 1, s. 113-132. ISSN: 1212-1487.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. - KUČEROVÁ, I. Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice Průzkumy památek, 2018, vol. 25, no. 1, s. 133-148. ISSN: 1212-1487.
ĎOUBAL, J. - LESNIAKOVÁ, P. - ŘÍHOVÁ, V. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. Mezioborový průzkum nástěnných maleb a štukatur kaple sv. Isidora v Křenově Průzkumy památek, 2018, vol. 25, no. 1, s. 47-70. ISSN: 1212-1487.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. - KUČEROVÁ, I. Česká skleněná mozaika 2. poloviny 20. století - materiály a technologie. In Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva - efektívna ochrana dedičstva v 21. storočí. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2018. s. 254-269 s. ISBN 978-80-8060-435-6.
ŘÍHOVÁ, V. - KUČEROVÁ, I. - KŘENKOVÁ, Z. - ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Z. - KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, M. Česká skleněná mozaika. In Veřejné umění : sborník textů ze sympozia věnovaného umění ve veřejném prostoru 19. a 20. století Galerie výtvarného umění v Chebu 28.—29. června 2017. Cheb: Galerie výtvarného umění Cheb, 2018. s. 5-17 s. ISBN 978-80-87395-35-6.
KŘENKOVÁ, Z. - ŘÍHOVÁ, V. Evropská tradice a počátek novodobé mozaiky v Čechách a na Moravě Theatrum historiae, 2017, vol. 20, no. 30. 10. 2017, s. 193-222. ISSN: 1802-2502.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. Antonín Gajdušek (1927–2001), soupis uměleckých děl ve veřejném prostoru Slovácko, 2017, vol. 59, no. 1, s. 281-300. ISSN: 0583-5569.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. Zápisy komisí pro spolupráci architekta s výtvarníkem a další prameny pro výzkum mozaik ve veřejném prostoru socialistického Československa Zprávy památkové péče (Journal of Historical Heritage Preservation), 2017, vol. 77/2017, no. 3, s. 303-313. ISSN: 1210-5538.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. Skleněné mozaiky od konce 19. do poloviny 20. století – příspěvek k umělecké topografii Moravy Zprávy památkové péče (Journal of Historical Heritage Preservation), 2017, vol. 77, no. 3, s. 207-218. ISSN: 1210-5538.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. Pražská mozaikářská dílna Viktora Foerstera. Přehled monumentálních zakázek Staletá Praha, 2017, vol. 33, no. 1, s. 31-59. ISSN: 0231-6056.
ŘÍHOVÁ, V. Stopy na Měsíci a stopaři umění druhé poloviny 20. století ve veřejném prostoru moravských měst Krok : kulturní revue Olomouckého kraje, 2017, vol. 14, no. 3, s. 54-56. ISSN: 1214-6420.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. Archivní fondy podniku Českého fondu výtvarných umění Dílo. Písemné prameny pro výzkum umění ve veřejném prostoru socialistického Československa Opuscula Historiae Atrium, 2016, vol. 65, no. 2, s. 104-119. ISSN: 1211-7390.
ŘÍHOVÁ, V. Hostýnská zakázka Viktora Foerstera ve světle písemných pramenů e-Monumentica, 2016, vol. IV/2016, no. 2, s. 51-62. ISSN: 1805-1944.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. Stavebněhistorický průzkum usedlosti čp. 2 v Trstěnici. In Průzkum a dokumentace památek lidové architektury = The survey and documentation of vernacular architecture monuments = Erforschung und Dokumentation von Bauwerken der ländlichen Architektur. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Sebranice: Spolek archaických nadšenců, 2016. 36 s. ISBN: 978-80-87210-56-7.
ŘÍHOVÁ, V. Příklad obnovy venkovské usedlosti – dům čp. 37 ve Zlámanci. In Průzkum a dokumentace památek lidové architektury = The survey and documentation of vernacular architecture monuments = Erforschung und Dokumentation von Bauwerken der ländlichen Architektur. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Sebranice: Spolek archaických nadšenců, 2016. 14 s. ISBN: 978-80-87210-56-7.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. Stavebněhistorický průzkum roubeného domu a polygonální stodoly usedlosti čp. 97 v Čisté. In Průzkum a dokumentace památek lidové architektury = The survey and documentation of vernacular architecture monuments = Erforschung und Dokumentation von Bauwerken der ländlichen Architektur. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Sebranice: Spolek archaických nadšenců, 2016. 34 s. ISBN: 978-80-87210-56-7.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. Stavebněhistorický průzkum lidové architektury – metodika a její využití u objektů v Čisté čp. 97 a Trstěnici čp. 2. In Průzkum a dokumentace památek lidové architektury = The survey and documentation of vernacular architecture monuments = Erforschung und Dokumentation von Bauwerken der ländlichen Architektur. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Sebranice: Spolek archaických nadšenců, 2016. 8 s. ISBN: 978-80-87210-56-7.
ŘÍHOVÁ, V. Corpus antiquarium inscriptionum imperii austriaci - prolegomena k epigrafické sbírce z roku 1828. In Epigraphica et Sepulcralia 7. Praha: Artefactum, 2016. s. 253-263 s. ISBN 978-80-86890-95-1.
ŘÍHOVÁ, V. Kresebná alba Václava Michaela Voláka. In Epigraphica and Sepulcralia 6. Praha: Artefactum, 2015. s. 277-290 s. ISBN 978-80-86890-83-8.
KŘENKOVÁ, Z. - ŘÍHOVÁ, V. Náhrobní monument Půty z Lichtenburku v Jemnici a jeho reflexe v pramenech Vlastivědný věstník moravský, 2014, vol. 66, no. 3, s. 238-245. ISSN: 0323-2581.
STRÁNÍKOVÁ, J. - ŘÍHOVÁ, V. Kostel sv. Václava ve Veliši: výstavba, vybavování a okolnosti vzniku (1747-1752). 1. vyd. Pardubice: Východočeské muzeum v Pardubicích, 2014. 334 s. ISBN: 978-80-87151-33-4.
ŘÍHOVÁ, V. Drobné památky ostruženské farnosti. In Kronika a drobné památky ostruženské farnosti. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 26 s. ISBN: 978-80-7395-503-8.
ŘÍHOVÁ, V. Drobné památky kopidlnské farnosti v terénu a v písemných pramenech. In Kopidlenská farnost - minulost a současnost jejích drobných památek. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 9 s. ISBN: 978-80-7395-501-4.
ŘÍHOVÁ, V. Nevydaný soupis moravských náhrobků. In Artem ad vitam. 1. vyd. Praha: Artefactum, 2012. 7 s. ISBN: 978-80-86890-46-3.
ŘÍHOVÁ, V. - NOVOTNÁ, M. Dílo sochaře Martina Krupky (nejen) v okolí Veliše a na Kopidlensku. In Kopidlenská farnost - minulost a současnost jejích drobných památek. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 8 s. ISBN: 978-80-7395-501-4.
ŘÍHOVÁ, V. - STRÁNÍKOVÁ, J. Schlikovský úředník Karel Říha a výstavba kostela ve Veliši Theatrum historiae, 2011, vol. 2011, no. 9, s. 473-490. ISSN: 1802-2502.
ŘÍHOVÁ, V. - STRÁNÍKOVÁ, J. Schlikovský úředník Karel Říha a výstavba kostela ve Veliši Theatrum historiae, 2011, vol. 2011, no. 9, s. 473-490. ISSN: 1802-2502.
ŘÍHOVÁ, V. Ze zlámaneckých fotoalb Slovácko, 2011, vol. LII/2010, no. 20.6.2011, s. 325-331. ISSN: 0583-5569.
ŘÍHOVÁ, V. Dílo sochařů, kameníků a štukatérů 17. století. Moravskotřebovsko.. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. 173 s. ISBN: 978-80-7395-453-6.
ŘÍHOVÁ, V. Šperky Mariánské zahrady. In Kronika a drobné památky velišské farnosti. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. 13 s. ISBN: 978-80-7395-284-6.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. Fasáda jako obhajoba - pražský palác Jáchyma Novohradského z Kolovrat. In Sgrafito 16. - 20. století, výzkum a restaurování. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 49-60 s. ISBN 978-80-7395-228-0.
ŘÍHOVÁ, V. - WAISSER, P. Grafické předlohy pro sgrafita litomyšlského zámku - obrazová konfrontace. In Sgrafito 16. - 20. století, výzkum a restaurování. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 199-224 s. ISBN 978-80-7395-228-0.
ŘÍHOVÁ, V. Úřední domy v Litomyšli a stavební činnost Jiřího Béby Theatrum historiae, 2008, vol. 3, no. 3, s. 137-148. ISSN: 1802-2502.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
The inheritance of Jiří Josefík, a restorer Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2019-01-01 2019-12-31
System and methodology for scanning historical objects by unmanned helicopters and transferring scanned large volumes of data for their professional processing CESNET Development Fund CESNET z.s.p. 2017-07-01 2018-12-31
Organization of restoration works through ČFVU Dílo (1954-1994) Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2017-01-01 2017-12-31
Czech Art in the 1950s-1980s in the Public Space: Recording, Research, and Restoration. Applied research and development of national and cultural identity Programme NAKI II Ministerstvo kultury 01.03.2016 31.12.2019
Conservation of Glass and Stone Mosaics of the Czech Mosaics School Applied research and development of national and cultural identity Programme NAKI II Ministerstvo kultury 2016-03-01 2020-12-31
The Baroque Chapel of St. Isidor - archival sources and restorer´s research Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2014-01-01 2014-12-31
Documentation and interdisciplinary research of funeral monuments (region of Broumov) Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2013-01-31 2013-12-31
Seminář sgrafita 16.-20. století s ohledem na fasádu litomyšlského zámku Support for UNESCO World Heritage sites Ministerstvo kultury 2009-04-01 2009-12-31
Sochařství počátku 17. století na Moravě Post-graduate (doctorate) grants Grantová agentura ČR 2009-01-01 2011-12-31