PhDr. Antonín Kudláč, Ph.D. | Univerzita Pardubice

PhDr. Antonín Kudláč, Ph.D.

PhDr. Antonín Kudláč, Ph.D.

Kontakty

466 036 742
antonin.kudlac@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-7743-7142

Pracoviště

Fakulta filozofická
Katedra literární kultury a slavistiky (10180)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KLKS/BBCPR (2021) G - - -
KLKS/BCEPR (2021) G - - -
KLKS/BCPR (2021) G - - -
KLKS/BKRIT (2021) G - - -
KLKS/BSBCP (2021) G - - -
KLKS/CSNO (2021) G - - SE
KLKS/DKRIT (2021) G - - -
KLKS/EDIP2 (2021) G - - -
KLKS/KDLF (2021) G - - -
KLKS/MDP1 (2021) G - - -
KLKS/MPOLI (2021) G PR - -
KLKS/MUK (2021) G PR - -
KLKS/OKULT (2021) G - - -
KLKS/OMCD1 (2021) G - - SE
KLKS/OMCD2 (2021) G - - -
KLKS/POLI1 (2021) G - - -
KLKS/POLI2 (2021) G PR - -
KLKS/SBCP (2021) - - - SE
KLKS/SCEPR (2021) G - - SE
KLKS/TPSAL (2021) G - - -
KLKS/TVUP2 (2021) G - - -
KLKS/VUKR (2021) G - - -
UHV/DISE (2021) - - - SE
UHV/ZPLI (2021) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
KUDLÁČ, A. Czech Sci-fi Fanzines in the Era of Late Socialism and Early Post-socialism Forum Historiae, 2020, vol. 14, no. 1, s. 28-38. ISSN: 1337-6861.
KUDLÁČ, A. Česká postmoderna – nedokončený projekt? Diskuse o vlivu postmodernismu na české myšlení o dějinách a literatuře po roce 1989 Slavistika, 2020, vol. 24, no. 2, s. 331-343. ISSN: 1450-5061.
KUDLÁČ, A. Fanfiction jako jeden z prostředků (pop)kulturní komunikace Art Communication & Popculture, 2019, vol. 5, no. 1-2, s. 41-52. ISSN: 1339-9284.
KUDLÁČ, A. Participační hra a pocit zázraku. Poznámky k numinózně-kooperativnímu modelu populární kultury Český lid, 2018, vol. 105, no. 4, s. 425-440. ISSN: 0009-0794.
KUDLÁČ, A. Barvy černobílého světa. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. 200 s. ISBN: 978-80-7560-105-6.
KUDLÁČ, A. Anatomie pocitu úžasu. Česká populární fantastika 1990-2012 v kulturním, sociálním a literárním kontextu. 1. vyd. Brno: HOST - vydavatelství, s. r. o., 2016. 224 s. ISBN: 978-80-7491-764-6.
KUDLÁČ, A. Od romantické literátky k energické policistce. Konstrukce ženských postav v prózách Daniely Mičanové. In Sedm statečných a spol.: próza psaná ženami v kontextu současné české literární kultury. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. 13 s. ISBN: 978-80-7395-959-3.
KUDLÁČ, A. Výzkum populární literatury v Čechách po roce 1989. Stav a perspektivy. In Pop & brak. Populární literatura v kontextu proměn literární kultury. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. 8 s. ISBN: 978-80-7395-725-4.
KUDLÁČ, A. Čechy hrůzné – existují vůbec? Několik poznámek k situaci českého literárního hororu po roce 1989. In Strach a hrôza. Podoby hororového žánru. 1. vyd. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied, 2011. 6 s. ISBN: 978-80-88746-16-4.
KUDLÁČ, A. Soustružník versus soukromé očko aneb Jaroslav Velinský a drsná škola Slovenská literatúra, 2009, vol. 56, no. 5-6, s. 451-459. ISSN: 0037-6973.
KUDLÁČ, A. Ve službách onoho světa. Autorské a vydavatelské aktivity Karla Sezemského v letech 1897-1936 Tahy, literárně-kulturní ročenka, 2008, vol. 2, no. 1, s. 67-73. ISSN: 1802-8195.
KUDLÁČ, A. Dobrodružství ve věku páry. Devatenácté století jako popkulturní inspirace Dějiny a současnost, 2007, vol. 29, no. 3, s. 19-21. ISSN: 0418-5129.
KUDLÁČ, A. Obnovování ducha Gabréty. Šumavský kulturní spolek. Dějiny a současnost, 2007, vol. 29, no. 11, s. 11. ISSN: 0418-5129.
KUDLÁČ, A. Odvážní mužové a ženy ve fantaskních světech. Současná česká literární fantastika. Host, 2007, vol. 23, no. 2, s. 30-33. ISSN: 1211-9938.
KUDLÁČ, A. Pekelníkova víra. Josef Váchal, Volná myšlenka a něco o dřevorytcových náboženských názorech.. In Josef Váchal - Sborník textů ze sympozia v Klatovech 27.-28. října 2006.. Klatovy: Galerie Klatovy / Klenová, 2007. s. 35-43 s. ISBN 978-80-87013-07-6.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
PhDr. 2001 dějiny a didaktika dějepisu Univerzita Karlova Volná myšlenka 1918-1938
Ph.D. 2014 Kulturologie Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
1998 - 2007 referent Ministerstvo kultury
Nyní akademický pracovník Fakulta filozofická UPa

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2009 Ústav slavistiky Filozofické fakulty University v Lublani Lublaň Slovinsko 1

České kulturní dějiny 19. a 20. století (bezvěrectví, spiritismus apod.);dějiny populární literatury; tvůrčí psaní