Ing. Barbora Kamenická | Univerzita Pardubice

Ing. Barbora Kamenická

Kontakty

barbora.kamenicka@student.upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-8949-5123

Pracoviště

Studia

Název programu: Chemické a procesní inženýrství
Název oboru: Environmentální inženýrství
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia: Prezenční
Typ studia: Doktorský
Kopírovat adresu odkazu
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
KAMENICKÁ, B. - BARTÁŠKOVÁ, A. - ŠVANCARA, I. - WEIDLICH, T. Applicability of voltammetric determination of Diclofenac at carbon paste electrodes to the analysis of aqueous solutions purified by adsorption and/or ionic liquids based ion-exchange Monatshefte fur Chemie, 2019, vol. 150, no. 3, s. 429-437. ISSN: 0026-9247.
WEIDLICH, T. - KAMENICKÁ, B. Recycling of Spent Hydrodehalogenation Catalysts - Problems Dealing with Separation of Aluminium Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2019, vol. 43, no. 1, s. 177-182. ISSN: 1640-4920.
KAMENICKÁ, B. - WEIDLICH, T. APLIKACE KVARTÉRNÍCH AMONIOVÝCH SOLÍ V INTENZIFIKACI PROCESU SORPCE CHLOROVANÝCH KYSELÝCH BARVIV V ADSORPČNÍCH KOLONÁCH. In 21. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2019. s. 451-452 s. ISBN 978-80-8208-015-8.
KAMENICKÁ, B. - WEIDLICH, T. Srovnání účinnosti odstraňování barviva Mordant Blue 9 použitého jako modelového AOX kontaminantu z vod adsorpcí na uhlíkatých sorbentech a iontovou výměnou s využitím iontových kapalin. In Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2019. s. 133-138 s. ISBN 978-80-85990-33-1.
KAMENICKÁ, B. - DOLEŽAL, Z. - WEIDLICH, T. REMOVAL OF ACID DYE PROCION SAPPHIRE H-EXL FROM MODEL DYEING BATH, COMPARISON OF TRADITIONAL AND INNOVATIVE TREATMENT METHODS. In Proceedings of the 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2019. s. 83 s. ISBN 978-80-88307-00-6.
PÉRKO, J. - KAMENICKÁ, B. - WEIDLICH, T. Degradation of the antibacterial agents triclosan and chlorophene using hydrodechlorination by Al-based alloys Monatshefte fur Chemie, 2018, vol. 149, no. 10, s. 1777-1786. ISSN: 0026-9247.
KAMENICKÁ, B. - WEIDLICH, T. Alternative method for exhausted dye bath recycling based on removal of residual dissolved reactive anionic dyes Vlákna a textil, 2018, vol. 25, no. 3, s. 37-42. ISSN: 1335-0617.
BARTÁŠKOVÁ, A. - KAMENICKÁ, B. - ŠVANCARA, I. - WEIDLICH, T. Diklofenak: Elektrochemické chování na uhlíkové pastové elektrodě a možnosti voltametrického stanovení v environmentálních vzorcích. In XXXVIII. Moderní elektrochemické metody : sborník příspěvků. Ústí nad Labem: BEST Servis, 2018. s. 15-19 s. ISBN 978-80-905221-6-9.
KAMENICKÁ, B. - WEIDLICH, T. Vliv použitého kovu na reduktivní degradaci biocidních sloučenin na bázi AOX.. In Sborník příspěvků : studentská vědecká odborná činnost 2017/2018. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 79-84 s. ISBN 978-80-7560-157-5.
KAMENICKÁ, B. - WEIDLICH, T. - BARTÁŠKOVÁ, A. - ŠVANCARA, I. Sledování obsahu Diklofenaku v modelových vzorcích vod čištěných adsorpcí nebo iontovou výměnou a možnosti spojení s voltametrickým stanovením na chemicky modifikované uhlíkové pastové elektrodě. In XXXVIII. Moderní elektrochemické metody : sborník příspěvků. Ústí nad Labem: BEST Servis, 2018. s. 119-123 s. ISBN 978-80-905221-6-9.
KAMENICKÁ, B. - WEIDLICH, T. Využití kationaktivních tenzidů pro separaci 3,4-dichloranilin-6-sulfonové kyseliny z odpadních vod. In Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi X. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2018. s. 66-71 s. ISBN 978-80-88238-09-6.
KAMENICKÁ, B. - WEIDLICH, T. Vliv použitého kovu na reduktivní degradaci bromovaných fenolů. In 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2018. s. 1-2 s. ISBN 978-80-89597-99-4.
KAMENICKÁ, B. - WEIDLICH, T. Effect of reducing agent on the removal of halogenated organic biocides Triclosan and bromoxynil from water. In Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2018. s. 451-455 s. ISBN 978-80-86238-77-7.
KAMENICKÁ, B. - PÉRKO, J. - WEIDLICH, T. Using metal alloys for dehalogenation of antibacterial agents triclosan, chlorophene and dichlorophene. In 44th International conference of SSCHE : proceedings. Bratislava: Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva, 2017. s. 1-6 s. ISBN 978-80-89597-58-1.
WEIDLICH, T. - KAMENICKÁ, B. - MASÁROVÁ, P. Recycling of Spent Nickel Catalyst Used in Hydrodechlorin of Hazardous Chlorinated Aromatic Compounds. In Proceedings of 20th International Conference on Waste Recycling. Košice: Ústav geotechniky SAV, 2017. s. 9-12 s. ISBN 978-80-89883-04-2.
KAMENICKÁ, B. - WEIDLICH, T. Možnosti využití iontových kapalin pro separaci biocidů na bázi halogenovaných organických kyselin z vod. In Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 47-54 s. ISBN 978-80-214-5489-7.
KAMENICKÁ, B. - WEIDLICH, T. Regenerace deaktivovaného niklového katalyzátoru v procesu odbourávání halogenovaných biocidů. In Studentská vědecká odborná činnost 2016/2017 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 75-80 s. ISBN 978-80-7560-084-4.
WEIDLICH, T. - KAMENICKÁ, B. Efektivní postup odstraňování perzistentních AOX z vod. In TVIP 2017 : sborník příspěvků konference Odpadové fórum 2017. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2017. s. 1081-1084 s. ISBN 978-80-85990-30-0.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Increasing of resistivity of textile face covers by impregnation using virucidal preparation Programme of applied research, experimental development and innovations GAMA Technologická agentura České republiky 01.07.2020 31.12.2020
Removal of dangerous compounds from contaminated waste applicable for recycling according to the circular economy Programme of applied research, experimental development and innovations GAMA Technologická agentura České republiky 01.02.2020 31.01.2022
Preparation of study course ?Sustainable Chemistry? for students of Faculty of Chemical Technology Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2020 30.11.2020