Univerzita získala prvenství na mezinárodním veletrhu Gaudeamus 2013

V soutěži o nejlepší expozici letošního XX. ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Brně, který se konal v prvních listopadových dnech, získala expozice Univerzity Pardubice nejvyšší ohodnocení a umístila se na 1. místě.
Studenti středních a vysokých škol posuzovali a ocenili nejen design stánku, obsah a vizuální styl a jednotu tiskovin, ale i dokonalou znalost studijní problematiky, příjemnou, profesionální, vysoce srozumitelnou a vstřícnou formu sdělování informací o možnostech studia na univerzitě zájemcům o studium, rodičům a výchovným poradcům. S velkým ohlasem se setkaly i populárně-naučné demonstrace, univerzitní maskot a interaktivní prostor se soutěží.
Toto nejlepší možné umístění je pro organizátory akce z celouniverzitních oddělení a účastníky ze všech sedmi fakult Univerzity Pardubice skvělým oceněním jejich práce, profesionality i nadšení. Všem patří za reprezentaci univerzity velké poděkování.
Univerzita Pardubice se od úterý 5. do pátku 8. listopadu účastnila Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS Brno 2013, který se jako každoročně koná na brněnském výstavišti.
Univerzita Pardubice se představila v pavilonu G2 na stánku číslo 4, zástupci sedmi fakult zde poskytovali podrobné informace o možnostech studia a přijímacích zkouškách pro příští akademický rok 2014/2015. Návštěvníci veletrhu mohli využít jak osobních konzultací s pracovníky fakult přímo na stánku, tak si mohou odnést i řadu tištěných materiálů týkajících se studia a přijímacího řízení.
Tisková zpráva k účasti univerzity na veletrhu Gaudeamus 2013 v Brně.