Protokol o průběhu voleb kandidáta na funkci rektora Univerzity Pardubice

Volba kandidáta na funkci rektora Univerzity Pardubice na další funkční období proběhla dne

20. října 2009 v kongresovém sále Univerzity Pardubice.

Kandidáti na funkci rektora byli navrženi tři:     prof. Ing. Jan Čapek, CSc.

                                                                             prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

                                                                             doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.

Voleb se zúčastnilo 34 členů Akademického senátu Univerzity Pardubice z celkového počtu 34 senátorů, což je 100 % účast.

Výsledky hlasování prvního kola:

odevzdáno všech 34 hlasovacích lístků, platných hlasů 30, neplatné hlasy 4. 

     9

prof. Ing. Jan Čapek, CSc.

   18

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

     3

doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.

Kandidát prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. získal v tajném hlasování nadpoloviční většinu hlasů všech členů Akademického senátu Univerzity Pardubice.

Na základě těchto výsledků volební komise konstatuje, že kandidátem na funkci rektora Univerzity Pardubice byl zvolen  prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

Volební komise:  předseda:  doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., v. r.

                            členové:     Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D., v. r.

                                              Ing. Václav Staněk, Ph.D., v. r.

                                              PhDr. Miloš Charbuský, CSc., v. r.

                                              Adéla Myšková, v. r.

 

 

Pardubice 20. října 2009