Profesní profil rektora UPa

Jméno: prof. Ing. Miroslav LUDWIG, CSc.

Vysoká škola:
Vysoká škola chemicko-technologická Pardubice, obor organická chemie, promoce 1980.

Interní vědecká aspirantura:
Vysoká škola chemicko-technologická Pardubice, obor organická chemie, obhajoba 1985.

Habilitace:
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická. Jmenování a ustanovení do funkce docenta organické chemie 1993.

Profesorské řízení:
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická. Jmenování a ustanovení do funkce profesora organické chemie 2001.

Zaměstnání:

1981 - 1984 -  v VŠCHT Pardubice (interní aspirant)
1984 - 1987 -  ČSAV Praha (vědecký pracovník)
1987 - 1993 -  v VŠCHT Pardubice (odborný asistent, docent)
1993 -          -  Univerzita Pardubice (docent, profesor, prorektor, rektor)

Stáže a pobyty na zahraničních univerzitách:

1988 - University of Umea, Švédsko
1993 - Philipps University, Marburg, Německo
1995, 1996 - Kyushu University, Fukuoka, Japonsko

Vědecká činnost:
Zabývá se fyzikální organickou chemií. V současné době se jeho vědecká práce soustřeďuje na syntézu opticky aktivních sloučenin, sloučenin pro heterogenní katalýzu a push-pull systémů s nelineárně optickými vlastnostmi.

V současné době je autorem 60 vědeckých publikací (46 impaktovaných dle Web of Science) s 330 citačními ohlasy (bez autocitací dle WOS), h-index 12 dle WOS 12.

Je autorem nebo spoluautorem 118 sdělení na zahraničních (Švédsko, Francie, Německo, Japonsko, Polsko, Korea, Indie, USA, Austrálie, Kanada, Čína, Itálie) a domácích konferencích.

Akademické funkce:

1995 - 1996 -  předseda akademického senátu Univerzity Pardubice
1997 - 2000 -  prorektor Univerzity Pardubice
2000 - 2006 -  rektor Univerzity Pardubice
2006 - 2010 - prorektor Univerzity Pardubice
2010 -          - rektor Univerzity Pardubice