Oznámení o 12. zasedání Akademického senátu univerzity

OZNÁMENÍ

 

12. zasedání Akademického senátu

Univerzity Pardubice

se bude konat

 

v úterý 20. října 2009 od 13:00 hodin

v kongresovém sále rektorátu (4. NP)

 

 

 

 

Program zasedání:

 

1.      Zahájení, jmenování skrutátorů.

2.      Schválení programu zasedání.

3.      Volba kandidáta na funkci rektora.

4.      Různé.

 

 

 

 

doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., v. r.
předseda Akademického senátu UPa

 

 

 

 

 

Pardubice 14. října 2009