prof. Ing. Jaroslav Pantoflíček, CSc.

Profesor Pantoflíček byl absolventem Vysoké školy strojního a elektotechnického inženýrství v Praze, kde získal vysokoškolský diplom v roce 1934. Po ukončení vysoké školy působil 20 let v praxi, a to ve Škodových závodech v Plzni a v Explosii Semtín, později ve VCHZ Synthesia. Pracovníkem Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích se stal v roce 1954, kdy byl pověřen funkcí vedoucího katedry zvláštních výrob (dnešní katedra teorie a technologie výbušin). V témže roce byl jmenován docentem v oboru balistika. Kandidátem technických věd se stal v roce 1958. O rok později, tedy v roce 1959 byl jmenován profesorem v oboru teorie chemické techniky.
Rektorem Vysoké školy chemicko-technologické se stal 1. ledna 1970. V této funkci setrval do roku 1973. Poté vedl katedru procesů a zařízení chemické technologie (dnes katedra chemického inženýrství), ke které byla v těchto letech přiřazena až do roku 1976 i katedra výbušin jako samostatné oddělení.
Své působení na Vysoké škole chemicko-technologické ukončil odchodem do důchodu v roce 1977.