prof. Ing. Ivan Machač, CSc.

Profesor Machač je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích, kterou ukončil v roce 1961. Od tohoto roku pracuje nepřetržitě na katedře chemického inženýrství Fakulty chemicko-technologické, která dříve byla katedou procesů a zařízení chemické technologie. Titulu kandidáta technických věd dosáhl v oboru teorie chemické techniky v roce 1969. Docentem v témže oboru se habilitoval v roce 1977, titul vysokoškolského profesora pak získal v roce 1990.
Rektorem Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích byl jmenován v roce 1988. Funkci vykonával do roku 1990.