prof. Ing. František Lébr, CSc.

Profesor Lébr absolvoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu strojního inženýrství, kde získal v roce 1953 vysokoškolský diplom. Po krátkodobém působení v praxi ve strojírenství přešel na Vysokou školu chemicko-technologickou do Pardubic. Své pedagogické počátky absolvoval na katedře fyziky. V roce 1957 se stal členem tehdy významné pracovní skupiny katedry zvláštních výrob (dnešní KTTV). Zde v roce 1965 získal i titul kandidáta technických věd ve specializaci fyzika výbuchu a vnitřní balistika. Docentem v oboru teorie chemické techniky byl jmenován v roce 1970. V témže oboru získal i titul vysokoškolského profesora, a to v roce 1974.
Rektorem Vysoké školy chemicko-technologické byl jmenován v roce 1973. Ve funkci setrval do roku 1980.
Ještě dva roky po ukončení svého rektorského úřadu vedl katedru papíru a celulózy.