Univerzita posílá výtěžek koncertu pro Moravu a nabízí stipendium

20. 7. 2021

Výtěžek koncertu „UPCE hraje pro Moravu“ posílá Univerzita Pardubice na účet Moravské Nové Vsi, kterou nedávno zasáhlo ničivé tornádo. Šek na 31 105 korun symbolicky předala starostovi obce Markovi Košutovi osobně Blanka Maráková, studentka Fakulty zdravotnických studií, která je současně občankou postižené obce.

Východočeský akademický orchestr hrál v aule Univerzity Pardubice pro všechny, kdo chtěli pomoci, 30. června. Univerzita se tak jen několik dnů po tragické události připojila k pomoci vlastní akcí a projevila solidaritu s obyvateli na Hodonínsku a Břeclavsku.

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice nyní nabídla maturantům všech tornádem zasažených obcí roční stipendium 3 000 korun měsíčně, pokud by se rozhodli stát jejími studenty. Stipendium získají středoškoláci, kteří maturovali letos i ti, kteří se chystají na maturitu v příštím roce.

„Jsme si plně vědomi toho, že jediným okamžikem se u řady obyvatel z těchto postižených oblastí radikálně změnil život a bohužel některé rodiny přišli o přístřeší, své rodinné zázemí. Právě do těchto rodin míří naše pomoc ve formě mimořádného stipendia, neboť je logické, že bude pro ně obtížné finančně podpořit svého potomka při studiu na vysoké škole,“ uvedl děkan Fakulty chemicko-technologické prof. Petr Kalenda, který dopisem oslovil starosty všech zasažených obcí.

„Věříme, že touto formou alespoň částečně pomůžeme zájemcům o studium na naší fakultě a pomůžeme jim se rozvíjet v perspektivní oblasti studia chemie nebo biologie. Se všemi obyvateli, kteří se dostali do této tíživé situace, hluboce soucítíme a přejeme jim co nejrychlejší nápravu a kompenzaci v podobě darů a finanční pomoci,“ dodal děkan Kalenda.

Pardubice 20. července 2021

Mgr. Martina Macková

Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice

 

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
true