Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

univerzita-porada-celostatni-konferenci-mentoring-forum-202496020.jpg

Podpora talentů ve vědě a výzkumu je cílem konference Mentoring Forum 2024 na Univerzitě Pardubice (UPCE). Na dvoudenní akci se sejdou specialisté z vysokých škol a vědeckých institucí z celé České republiky, aby diskutovali o programech, které podporují profesní a osobní růst mladých vědců a vědkyň. Na akci během programu vystoupí zástupci 8 vysokých škol a Akademie věd ČR.

Konference, kterou organizuje Oddělení HR Award UPCE, nabízí jedinečnou příležitost k výměně zkušeností, nápadů a osvědčených postupů v oblasti mentoringových programů v rámci republiky. „Cílem je sdílení zkušeností, diskuse o aktuálních tématech a trendech v mentoringu, ale také navázání nových kontaktů a možností spolupráce. Na konferenci budeme diskutovat i možnost založení meziinstitucionální platformy, která propojí mentoringové programy, mentory i mentorované,“ uvedl prorektor pro vědu a tvůrčí činnost UPCE doc. Tomáš Hejduk.

Mentoringové programy a doktorská škola jsou důležité nástroje pro podporu osobního a profesního rozvoje. Programy mají různé formy, konference Univerzity Pardubice se zaměří na tyto: Mentoring v akademické sféře pro doktorské studující a začínající vědce a vědkyně, mentoring v odborné praxi, studentský peer-to-peer mentoring, zahraniční mentoring, genderový mentoring, mentoring pro studující se socioekonomickým a zdravotním znevýhodněním a doktorská škola.

Konference je určena pro zájemce z oboru, tedy koordinátory a koordinátorky mentoringových programů, pracující kariérních a vědecko-výzkumných center, mentory, mentorky a mentorované z různých institucí, ale i pro všechny, kteří se zajímají o osobní a profesní rozvoj lidských zdrojů ve vědě.

Na Univerzitě Pardubice jsou mentoringový program a univerzitní doktorská škola jednou z priorit v rámci péče o rozvoj lidských zdrojů ve vědeckém prostředí. I díky kvalitní strategii péče o lidské zdroje letos UPCE obhájila prestižní ocenění HR Award. 

KDY: 29. - 30. května 2024 

KDE: Univerzita Pardubice, Aula Arnošta z Pardubic, Studentská 519, Pardubice

Další informace a program konference najdete na webu Mentoring Forum 2024 | Univerzita Pardubice (upce.cz)

Pardubice 15. května 2024

 

Mgr. Martina Macková 
vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice