Univerzita Pardubice nabízí možnost studovat na Univerzitě třetího věku

5. 1. 2022

Už čtyři fakulty Univerzity Pardubice nabízí veřejnosti možnost studovat bez ohledu na věk. Nejnověji se zájemci mohou hlásit na Univerzitu třetího věku na Fakultu chemicko-technologickou, která otvírá cyklus s názvem Chemie pro život. Přednášky začnou už na konci ledna.

Ve svém programu chce Fakulta chemicko-technologická představit nejnovější poznatky z oboru. Akademici Univerzity Pardubice i odborníci z praxe chtějí přiblížit chemii zajímavým způsobem, který porazí možné nepříznivé postoje a předsudky veřejnosti o chemii.

Celý program začíná 31. ledna 2022 a přednášky budou probíhat každých 14 dní v pondělí od 13.00 do 16.30 hodin. Výuka v každém semestru bude zakončena exkurzí. Přihlášku ke studiu zájemci najdou na webu Univerzity Pardubice, kde je možné ji vyplnit elektronicky přes formulář nebo ji vytisknout a poslat poštou. Uzávěrka přihlášek pro studium v délce čtyř semestrů je 14. ledna. Další informace na Univerzita třetího věku - "Chemie pro život" | Fakulta chemicko-technologická (upce.cz).

Na Univerzitě Pardubice je to v letošním roce čtvrtá nabídka pro veřejnost vzdělávat se bez ohledu na věk. Program na oba semestry pro dospělé zájemce a seniory otevřela na podzim Fakulta filozofická, která má kapacitu naplněnou. Podobně Fakulta ekonomicko-správní. Přihlášku na nadcházející půlrok lze podat ještě na Univerzitu třetího věku, kterou pořádá Dopravní fakulta Jana Pernera. Více informací najdou zájemci na Celoživotní vzdělávání | Dopravní fakulta Jana Pernera (upce.cz).

Nabídka vzdělávání pro veřejnost je součástí třetí role univerzity. Cílem je podpořit rozvoj lidí v postproduktivním věku, ale i vytvořit prostor pro setkávání a navazování nových vztahů.

Pardubice 5. ledna 2022

Mgr. Martina Macková
vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
true