Time management

Přihláška Time Management: listopad 2019

Formulář byl uzavřen
true
  •  Nestíháte? Chtěli byste vědět, jak lépe nakládat se svým časem, prioritami a energií?
  • Jak být spokojenější v tom jednoduchém slova smyslu?
  • A jak pro sebe najít ten ideální work & life balance?
  • Naučte se ovládat svůj čas namísto toho, abyste byli časem ovládáni.

Tento workshop vám pomůže naučit se správně rozložit síly. Pomůže Vám v časové a věcné organizaci studia.

Skládá se ze dvou na sebe navazujících částí.

Co Vás čeká?

  • Získáte schopnost uspořádání si úkolů a činností.
  • Plánování úkolů v čase.
  • Stanovování cílů.
  • Koordinace různých aktivit a prioritizace cílů a úkolů.

Workshopem Vás provede Bc. Roman Pešek
Ředitel Farní charity Chrudim, metodik nestátních neziskových organizací Pardubického kraje, fundraiser, personalista, konzultant a poradce, moderátor konferencí, vedoucí linky důvěry, operátor call centra, lektor a garant kurzů měkkých dovedností: Time management, Komunikační dovednosti, Týmová práce, Prezentační dovednosti, Manažerské dovednosti, Fundraising, Příprava na Burzu filantropie, Trénink trenérů, Individuální poradenství v manažerských a obchodních dovednostech.

Termín první části   1. 11. 2019  v čase 9.00 - 13. 00 hodin

Termín druhé části    8. 11. 2019 v čase 9.00 - 13. 00 hodin

 

Místo konání: budova UA, místnoat  A8 

Kurz je pro studenty zdarma a kapacita  je omezena (max 16 studentů v každém termínu).

Akce je podpořena projektem OP VVV „Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na Univerzitě Pardubice, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002320“

false