Termíny podání přihlášek na akademický rok 2017/2018

fakulta
bakalářské studium
navazující magisterské studium
 Dopravní fakulta
 Jana Pernera
30. 4. 2017
15. 8. 2017
 Fakulta ekonomicko-správní
15. 3. 2017
15. 4. 2017
 Fakulta elektrotechniky
 a informatiky
31. 3. 2017
30. 6. 2017
 Fakulta filozofická
31. 3. 2017
30. 4. 2017
 Fakulta chemicko-technologická
31. 3. 2017
31. 7. 2017
 Fakulta restaurování
19. 5. 2017
7. 9. 2017
 Fakulta zdravotnických studií
28. 2. 2017
28. 2. 2017