Termíny přijímacích řízení

 na akademický rok 2015/2016
 
fakulta

 

bakalářské studium
navazující magisterské studium
doktorské studium
Dopravní fakulta Jana Pernera
bez přijímacích zkoušek na základě výsledků středoškolského studia
7. září 2015
19. června 2015
Fakulta ekonomicko-správní
bez přijímacích zkoušek na základě výsledků středoškolského studia
17. – 18. června 2015
15. – 26. června 2015
Fakulta elektrotechniky a informatiky
26. června 2015
14. srpna 2015
24. června 2015
Fakulta filozofická
8. – 9. června 2015
15. – 19. června 2015
7. – 18. září 2015
Fakulta chemicko-technologická
bez přijímacích zkoušek na základě výsledků středoškolského studia
8. září 2015
9. června 2015
Fakulta restaurování
16. – 18. června 2015
24. června 2015
Fakulta zdravotnických studií
3. června 2015
27. května 2015
18. 6. 2015