Univerzitní konferenční centrum

Univerzitní konferenční centrum spravuje prostory univerzitní auly, poslucháren v areálu Dopravní fakulty Jana Pernera a konferenčního sálu v budově rektorátu univerzity.

V moderním a kulturním prostředí nabízí špičkové technické zázemí, které slouží pro vysokoškolskou výuku a pořádání akademických obřadů, ale též pro konání prestižních konferencí, sympozií, seminářů a dalších odborných a společensko-kulturních akcí, včetně mezinárodních. Nabídka služeb v tomto směru nemá v regionu konkurenci.

Služby UKC:

  • profesionální videozáznam a zvukový záznam,

  • natáčení a výroba výukových pořadů,

  • fotografování – fotodokumentace akcí,

  • přepisy z různých formátů (VHS, DVD atd.),

  • ozvučení interiérů i exteriérů,

  • technické zajištění prezentací,

  • videokonferenční přenosy (Polycom),

  • proškolení osob využívajících technické vybavení univerzity.

Univerzitní konferenční centrum – Aula Univerzity Pardubice,
Studentská 519, Pardubice – Polabiny,
Mgr. Eliška Čásenská, vedoucí, telefon: 466 036 655