Informační technologie

Informační centrum Univerzity Pardubice (IC) zajišťuje správu internetové domény UPCE.CZ, zastřešuje vše kolem služeb spojených s informatikou, konferenčními a audiovizuálními službami (Univerzitní konferenční centrum) a také Univerzitní knihovnu. S prací IC se potkáváte na každém kroku, aniž si to uvědomujete.

Informační centrum – Odbor informačních a komunikačních technologií (OIKT) je složen z více oddělení. Jeho součástí jsou také společné grafické a obchodní služby, tj. nákup výpočetní techniky pro potřeby UPa.

Oddělení správy výpočetní techniky a SW zabezpečuje zájemcům z řad pracovišť UPa servis počítačů a tiskáren a nákup SW.

Kolegové z Oddělení správy systémů a sítí zodpovídají za provozuschopnost, funkčnost a monitoring počítačové sítě a bezdrátové Wi-Fi, za služby spojené s internetem, za chod serverů a databází, na kterých jsou provozovány aplikace řešící mnoho oblastí činnosti UPa. Datová síť UPa je připojena prostřednictvím sítě CESNET2 do celosvětové sítě internet. Síť provozuje sdružení CESNET, z.s.p.o., které založily vysoké školy ČR. Je tedy zřejmé, že tato akademická síť má své určení a řídí se Zásadami přijatelného užití (více na www.cesnet.cz/doc/podminky.html).

Pracovníci Oddělení podpory informačních systémů školí uživatele UPa v práci s jednotlivými provozními aplikacemi, které jsou již rutinně používány nebo se teprve zavádí.

Všechny kroky v oblasti informatiky jsou vždy optimálním kompromisem mezi nejnovějšími světovými trendy v dané oblasti a finančními možnostmi UPa. Investice, které již byly do informatiky na UPa vynaloženy, se počítají na desítky milionů korun a je zřejmé, že jejich objem se bude neustále zvyšovat s rostoucím významem nových informačních technologií a v souladu s potřebami a požadavky zaměstnanců a studentů.

Veškerá data o studentech a studiu jsou pečlivě chráněna. Nicméně všichni uživatelé univerzitní datové sítě si musí chránit své přístupové údaje (NetID) do systémů a příslušná hesla, přihlašovací údaje nikomu neposkytovat, ani pracovníkům univerzity či administrátorům. Je třeba mít také na paměti, že aktivity na síti jsou pod neustálým dohledem a nejsou anonymní. Porušování pravidel slušného chování v síti a zákonů ČR, zejména Autorského zákona sdílením a využíváním nelegálních dat (SW, video, mp3 apod.) se netoleruje.

 

IC uvítá studenty, kteří mají zájem o oblast ICT a chtějí se naučit něco nového. Hledáme studenty na výpomoc v oblasti servisu počítačových učeben, v oblasti podpory audiovizuálních služeb, ale také šikovné studentky jako hostesky pro potřeby Univerzitního konferenčního centra. Zájemci nás mohou kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

 

Na webových stránkách http://www.upce.cz najdete mnoho informací, které vás budou průběhem studia provázet.

 

 

Informační centrum, Studentská 95, rektorát, 4. np.,
Ing. Olga Klápšťová, ředitelka
telefon 466 036 633, e-mail olga.klapstova@upce.cz