IS STAG: Informační systém studijní agendy

IS STAG je v současné době portálem pro studijní informace. Vstupním bodem pro přístup ze sítě internet je adresa: http://stag.upce.cz, resp. http://portal.upce.cz

IS STAG lze z pohledu studenta rozdělit do tří základních logických celků studijní agendy, které jsou vzájemně provázány:

1. Evidence studijních programů, oborů, studijních plánů a předmětů.
Přístup k zobrazení těchto základních informací vede přes nabídku studijní programy a obory. Zde je možno informace nejen prohlížet, ale také vizualizovat do struktury studijních programů – oborů – studijních plánů – předmětů.

2. Evidence místností a všech typů rozvrhů (místností, studenta, kroužků, vyučujících).
Pod odkazem budovy a místnosti je možno vyhledávat v číselníku budov a místností a zobrazovat si jejich umístění na mapě.

3. Evidence průběhu studia studenta (zápisy, přerušení, přestupy, ukončení studia) a jeho výsledků (známky a zápočty).

Mezi základní funkce využívané studenty patří:

  • předzápis předmětů včetně rozvrhových akcí,

  • zápis na termíny zkoušek,

  • prohlížení a vyhledávání ostatních údajů (osobní rozvrh, rozvrh a anotace předmětů, přehled o dosavadních výsledcích studia, studijní materiály atd.).

 

kontakty:

Informační centrum UPa
Oddělení podpory informačních systémů
Ing. Ondřej Prusek, Ph.D.
administrátor IS STAG
telefon: 466 036 416

Ing. Miroslav Koblížek
administrátor IS STAG
telefon: 466 036 648
e-mail: stag@upce.cz