Přihlášky ke studiu

Přihlášku ke studiu na Univerzitě Pardubice lze podat

1.         elektronickou formou
E-přihláška je zveřejněna na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Poplatek ve výši 500,– Kč se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Specifickým symbolem platby u e-přihlášky je oborové číslo uchazeče vygenerované při podání e-přihlášky. Registraci e-přihlášky lze po přijetí platby následně na stejné internetové adrese zkontrolovat.

2.         na standardním formuláři “Přihláška ke studiu na vysoké škole v ČR” (tiskopis SEVT)
Na vyžádání je zasílají studijní oddělení jednotlivých fakult. Lze je rovněž získat při dnech otevřených dveří, které pro zájemce o studium pořádají fakulty.
Poplatek ve výši 500,– Kč se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Specifickým symbolem platby papírové přihlášky je rodné číslo uchazeče.

 

U obou typů přihlášek je platbu třeba poukázat na účet Univerzity Pardubice:

Komerční banka č. ú.    37030561/0100
variabilní symbol          údaj definovaný fakultou,
            každá fakulta má jiný variabilní symbol
            (uvedeno v kapitole o fakultě)

konstantní symbol        379 pro složenku,
            308 pro bezhotovostní převod
specifický symbol        oborové číslo uchazeče pro e-přihlášku,
            rodné číslo uchazeče pro papírovou přihlášku
převodová pošta          Pardubice 530 02.

 

Specifické požadavky pro vyplňování přihlášek jsou uvedeny v kapitolách, týkajících se jednotlivých fakult.

Při neúčasti přihlášeného uchazeče na přijímací zkoušce se poplatek ani přihláška nevrací.