Katedra tělovýchovy a sportu

Katedra tělovýchovy a sportu (KTS) nabízí bohaté sportovní vyžití celé akademické obci a organizuje sportovní soutěže v rámci univerzity i mimo ni.

Zajišťuje výuku povinné a volitelné tělesné výchovy. Ve spolupráci s Univerzitním sportovním klubem (USK) pořádá řadu akcí, např. v rámci celoroční mezifakultní soutěže o Standartu rektora, maratóny v aerobiku, turnaje ve volejbalu, basketbalu, badmintonu, tenisu, florbalu, fotbalu a v dalších sportech, víkendy s aerobikem, zimní a letní kurzy. Podporuje účast studentů na Českých akademických hrách, případně akademických mistrovství ČR.

Nový tělovýchovný areál Univerzity Pardubice, jehož součástí jsou dvě nové sportovní haly, se nachází v samotném univerzitním kampusu. Součástí univerzitních sportovišť je i loděnice na břehu řeky Labe s tenisovými kurty a zázemím pro další sporty. Další tělovýchovná a rekreační zařízení se nacházejí v blízkosti univerzitního kampusu a studenty jsou hojně využívána i sportovní zařízení města.

Pro akademický rok 2009/2010 připravila KTS pro studenty univerzity rozsáhlý sportovní program s velkým výběrem sportovních specializací, který jim umožní realizovat se ve vybraném sportovním odvětví, vyzkoušet celou řadu nových sportů nebo se zapojit do různých sportovních soutěží.

KTS nabízí čtyři formy sportovních aktivit:

1.         výuka povinné tělesné výchovy
Povinná tělesná výchova je určena pro 1. ročníky bakalářských studijních programů. Tato forma výuky se nezapisuje na konkrétní sport. Obsahem předmětu je základní tělovýchovný program a specializace na různé druhy sportovních her a jiné formy cvičení. 

2.         výuka volitelné tělesné výchovy
Volitelnou tělesnou výchovu si zapisují studenti, kteří mají zájem již o jednotlivé tělovýchovné aktivity jako je aerobik, aqua-aerobik, badminton, basketbal, florbal, fotbal, házená, kondiční cvičení, plavání, powerjóga, squash, tenis, volejbal.

3.         výcvikové kurzy
KTS pořádá během akademického roku několik výcvikových kurzů s různým sportovním zaměřením. Kurzů se mohou zúčastnit studenti všech ročníků a všech studijních oborů fakult Univerzity Pardubice. Informace o jednotlivých kurzech jsou vždy s předstihem vyvěšeny na webu a nástěnce KTS.

4.         sportovní forma
Tato forma zahrnuje například účast na Českých akademických hrách, přeborech vysokých škol a akademických mistrovstvích ČR v individuálních a kolektivních sportech.

Katedra tělovýchovy a sportu, Kunětická 92, 532 10 Pardubice 2,
telefon: 466 036 279, e-mail: kts@upce.cz

Univerzitní sportovní klub Pardubice (USK) nabízí studentům a zaměstnancům univerzity sportovní vyžití v 8 sportovních oddílech (Aerobik – Asociace sportu pro všechny, basketbal, tenis, stolní tenis, volejbal, kanoistika – vodní sporty a turistika).

KTS ve spolupráci s USK organizuje prestižní sportovní klání mezi fakultami univerzity, které má název “Standarta rektora Univerzity Pardubice”. Tato soutěž probíhá každoročně v mnoha sportech a vítězná fakulta získává putovní pohár.