Internet na kolejích

V současné době jsou zasíťovány pavilony A, C, D a F kolejí, na nichž jsou instalovány 10/100 Mbit/s aktivní prvky. Pavilony C, D a F jsou zasíťovány v plném rozsahu, pavilon A pouze od druhého do šestého patra. Počet přípojek na pokoji se liší podle pavilonu – na ubytovanou osobu připadá 1 přípojka.

Všechny pavilony jsou propojeny gigabitovými optickými vlákny s centrálním routerem univerzity a jeho prostřednictvím pak dále do akademické a výzkumné sítě CESNET2 a internetu.

K připojení na internet je potřeba:

  • vlastní počítač,

  • RJ-45 síťová karta,

  • síťový kabel příslušné délky,

  • síťový protokol TCP/IP s nastavenou automatickou konfigurací, podpora autorizace 802.1x.

Měsíční poplatek za internet a počítač na pokojích s internetem je zahrnut již přímo v kolejném.

Bližší informace o internetu na kolejích a všem, co k němu patří, se nacházejí na webových stránkách IC.