Studentská rada Univerzity Pardubice

Kancelář SRUPa se nachází
v kolejním pavilónu KG v 10. patře
e-mail: studentska.rada@upce.cz
Zápisy z jednání Studentské rady a Kolejní radu
naleznete na studetnském intranetu. Zde je nutné se přihlásit.
http://srupa.upce.cz