Fakultní koordinátoři pro studenty se SP

Ve spolupráci s Centrem ALMA je fakultní koordinátor zodpovědný za oblast podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se SP na fakultní úrovni. Fakultní koordinátor zpravidla zajišťuje nebo se podílí na zajištění následujícího:

  • navazuje s uchazečem, který požádal o zohlednění svého zdravotního postižení/znevýhodnění, kontakt za účelem projednání a přípravy modifikovaného přijímacího řízení,
  • podílí se na úpravě rozvrhu pro studenta se SP, vyžaduje-li to charakter studentova zdravotního postižení/znevýhodnění,
  • spolupracuje při tvorbě osobního studijního plánu studenta se SP,
  • informuje vyučující o účasti studentů se SP na jejich výuce.

Fakulta

Jazykové centrum (výuka cizích jazyků)
PhDr. Jitka Hloušková, Ph.D.
tel.: 466 036 670, 466 037 509
e-mail: Jitka.Hlouskova@upce.cz

Dopravní fakulta Jana Pernera

Mgr. Jana Vágnerová
tel.: 466 036 102
e-mail: jana.vagnerova@upce.cz

V případě nepřítomnosti zastupuje:
Jana Novotná, DiS.
tel.: 466 036 097
e-mail: Jana.Novotna@upce.cz

Fakulta ekonomicko-správní
Ivana Veselá
tel.: 466 036 454
e-mail: ivana.vesela@upce.cz

Zuzana Slavíková, DiS. koordinátorka pro uchazeče se SVP
tel.: 466 036 065
e-mail: Zuzana.Slavikova@upce.cz

Fakulta elektrotechniky a informatika
Renata Kalhousová
tel.: 466 036 652
e-mail: renata.kalhousova@upce.cz

Filozofická fakulta
Martina Kleinová
tel.: 466 036 224
e-mail: martina.kleinova@upce.cz

Fakulta chemicko-technologická
Dana Petráňová
tel.: 466 037 302
e-mail: dana.petranova@upce.cz

Fakulta restaurování
Petra Pokorná
tel.: 466 036 582
e-mail: petra.pokorna@upce.cz

Fakulta zdravotnických studií
Bc. Monika Kofferová
tel.: 466 037 736
e-mail: monika.kofferova@upce.cz