Studijní poradenství

Nabízí studentům možnost zorientovat se ve vlastních studijních předpokladech a možnostech rozvoje. Napomáhá s volbou studijního programu případně v orientaci ve studijních obtížích.
Mgr. Jan Mandys, Ph.D. – sociální pracovník
pondělí 10.00 – 12.00
jiné dny formou e-konzultace
telefon v době konzulačních hodin: 466 036 623, mimo ně: 466 036 171