Speciálně pedagogické poradenství

Speciální pedagožka se specializací a zaměřením na odbornou a funkční diagnostiku. Poskytuje konzultace v případě zdravotních problémů či omezení komplikujících studium. Zabývá se podporou studentům se zdravotním postižením, specifickými vzdělávacími potřebami, včetně specifických poruch učení. Zprostředkovává návazné služby pro studenty se SVP v rámci centra ALMA.

 


Mgr. Hana Syrovátková

Speciálně-pedagogické poradenství

poradenská místnost VO 01003

Středa 13:00 - 15:00

kontakt: hana.syrovatkova@upce.cz

tel.: 466 036 524

konzultace po předchozí e-mailové dohodě

true