Speciálně pedagogické poradenství

Seciální pedagožka se specializací a zaměřením na odbornou diagnostiku. Poskytuje konzultace v případě zdravotních problémů či omezení komplikujících studium. Zabývá se podporu studentům se zdravotním postižením, specifickými vzdělávacími potřebami, včetně specifických poruch učení. Zprostředkovává návazné služby pro studenty se SVP v rámci centra ALMA.

 

PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. – speciální pedagog

poradenská místnost A7

středa  08.00 - 14.00

pátek   12.00 - 14.00

dálší termíny dle individuální dohody

kontakt: zdenka.sandorova@upce.cz

tel: 727 897 442

      466 036 623

true