Speciálně pedagogické poradenství

Seciální pedagožka se specializací a zaměřením na odbornou diagnostiku. Poskytuje konzultace v případě zdravotních problémů či omezení komplikujících studium. Zabývá se podporu studentům se zdravotním postižením, specifickými vzdělávacími potřebami, včetně specifických poruch učení. Zprostředkovává návazné služby pro studenty se SVP v rámci Referátu služeb hendikepovaným.
 
PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. – speciální pedagog
středa  08.00 - 14.30
pátek   12.00 - 14.30
dálší termíny dle individuální dohody
tel: 727 897 442
      466 036 623