Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

lighthouse-2398832_1920_122030.jpg

Nabízí pomoc a podporu při řešení nepříznivé sociální situace a poskytuje ucelené informace o možnostech, které mohou vést k jejímu praktickému řešení či zmírnění.

Službu psychosociálního poradenství poskytuje sociální pracovník, který může vhodně doporučovat a spolupracovat také s návaznými službami. Psychosociální poradenství si klade za cíl umožnit člověku plně rozvinout své možnosti, lépe porozumět dané situaci a předcházet tak neadekvátnímu řešení obtíží.

Nejčastější témata psychosociálního poradenství

 • nepříznivý zdravotního stav
 • rizikové životní návyky a chování
 • život v nevyhovujícím prostředí
 • dluhová problematika
 • omezené finanční prostředky
 • klient je pečující osobou
 • ztráta bydlení
 • orientace v sociálních dávkách
 • praktické a sociální dovednosti (hospodaření s finančními prostředky, time management, osamostatnění aj.)
 • problematika partnerských vztahů (informace, provázení)
 • aj.

Služba psychosociálního poradenství je poskytována

 • bezplatně

Mgr. Jan Mandys, Ph.D. 

poradenská místnost KF 002

pondělí 10:00 – 12:00

jiné dny formou e-konzultace

kontakt: jan.mandys@upce.cz

tel.: 466 036 171

Mgr. Pavlína Potůčková  

poradenská místnost FEI SU403

čtvrtek 15:30 – 17:30

kontakt: pavlina.potuckova@upce.cz

tel.: 777 006 525

schůzku je vhodné domluvit předem

Brožury s praktickými informacemi od sociálního odboru Krajského úřadu Pardubického kraje