Sociální poradenství a podpora

Nabízí pomoc a podporu při řešení nepříznivé sociální, případně psychosociální situace. Důvodem může být například nepříznivý zdravotního stav, krizová životní a sociální situace, rizikové životní návyky a chování, život v sociálně znevýhodňujícím prostředí apod.

 

Mgr. Jan Mandys, Ph.D. – sociální poradenství a podpora, koučink

poradenská místnost A7

pondělí 10.00 – 12.00

jiné dny formou e-konzultace

kontakt: jan.mandys@upce.cz

tel.: 466 036 171

true