Psychosociální poradenství

Nabízí pomoc a podporu při řešení nepříznivé sociální, případně psychosociální situace. Důvodem může být například nepříznivý zdravotního stav, krizová životní a sociální situace, rizikové životní návyky a chování, život v sociálně znevýhodňujícím prostředí apod.

 

Mgr. Jan Mandys, Ph.D. – psychosociální poradenství, koučink

poradenská místnost KF 002

pondělí 10:00 – 12:00

jiné dny formou e-konzultace

kontakt: jan.mandys@upce.cz

tel.: 466 036 171

 

Mgr. Pavlína Potůčková  - psychosociální poradenství

poradenská místnost KF 002

čtvrtek 15:30 - 17:30

kontakt: pavlina.potuckova@upce.cz

schůzku je vhodné domluvit předem na tel. 777 006 525

Brožury s praktickými informacemi od sociálního odboru Krajského úřadu Pardubického kraje

false
true