Sociální poradenství a podpora

Nabízí pomoc a podporu při řešení nepříznivé sociální, případně psychosociální situace. Důvodem může být například nepříznivý zdravotního stav, krizová životní a sociální situace, rizikové životní návyky a chování, život v sociálně znevýhodňujícím prostředí apod.
 
Mgr. Jan Mandys, Ph.D. – sociální pracovník
pondělí 10.00 – 12.00
jiné dny formou e-konzultace
tel.: 466 036 171