Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

trees-3464777_1920_122028.jpg

Poskytuje pomoc a podporu lidem, kteří se akutně či dlouhodobě potýkají s náročnou životní situací, která negativním způsobem ovlivňuje jejich psychické či fyzické zdraví. Zaměřuje se na osobní, partnerské, rodinné, psychické či psychosomatické potíže.

Může se také zaměřovat na rozvoj osobnosti. To znamená, že se orientuje na rozvoj silných stránek, předností člověka, které mu pomáhají být spokojenější v osobním a pracovním životě.

Psychologické a psychoterapeutické poradenství je poskytováno formou individuálního setkání a trvá 50 minut. Podpora může být jednorázová, krátkodobá (do 12 setkání), ale i dlouhodobá (nad 12 setkání)  dle individuálního posouzení cíle člověka.

Psychologické poradenství

Podpora a pomoc při řešení psychických problémů s cílem objasnit příčiny a překážky související s osobnostní změnou. Probíhá formou individuálního setkání nad konkrétním problémem a jeho výstupem jsou praktická doporučení.  V případě potřeby může být doporučena následná či doplňující péče např. psychoterapie, rodinná terapie, párová terapie, odborné psychologické či psychiatrické vyšetření. Psychologické poradenství poskytuje psycholog, psychoterapeut.

Psychoterapeutické poradenství

Podpora a pomoc, která vede k hlubšímu náhledu, porozumění a hledání možných řešení z nepříznivé životní situace. Prostřednictvím psychologických prostředků a rozhovoru přináší změny v oblasti prožívání, chování, těla a vede k hlubšímu sebepoznání a odstranění individuálních, psychických či emočních problémů. Zaměřuje se na osobnostní změnu člověka a praktické aspekty pomoci, které vedou ke zlepšení stavu člověka.

V případě potřeby může být doporučena následná či doplňující péče např. odborné psychologické či psychiatrické vyšetření. Psychoterapeutické poradenství poskytuje psychoterapeut, tj. odborník, který absolvoval vysokoškolské vzdělání humanitního směru (psychologie, sociální práce, sociální pedagogika aj.) nebo zdravotnického směru (lékař, psychiatr) a disponuje komplexním ukončeným vzděláním v psychoterapii.

Nejčastější témata psychologického a psychoterapeutického poradenství

 • vztahová problematika
 • psychiatrická problematika (úzkostné poruchy, deprese, nutkavé myšlenky aj.)
 • studijní problémy, adaptace na VŠ prostředí
 • pracovní zátěž, syndrom vyhoření, pocity vyčerpání
 • problémy s komunikací, stud
 • stres, nespavost
 • partnerské, rodinné, osobní problémy
 • traumatizující události
 • obtížné životní situace (úmrtí, těžká onemocnění, úrazy, sexuální násilí, šikana, rozpady partnerského vztahu, rozvody, problematika těhotenství aj.)
 • pocity prázdnoty, přetížení,
 • pocity dlouhodobého smutku, hněvu
 • nespokojenost se sebou samým, nízké sebevědomí
 • osobnostní rozvoj, sebepoznání
 • pocity osamělosti, viny, ztráty smyslu
 • aj.

Služba psychologického a psychoterapeutického je poskytována

 • bezplatně

Mgr. Hana Jelínková

psychoterapeutické poradenství, rozvoj osobnosti, krizová intervence

poradenská místnost VO 01003

pondělí až čtvrtek 7:30 –15:30

kontakt: hana.jelinkova@upce.cz

tel.: 466 036 401

schůzku je nutné domluvit předem e-mailem

PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, Ph.D.

psychologické poradenství

poradenská místnost KF 002

čtvrtek 9:00 – 11:30
čtvrtek 17:30 – 20:00

kontakt: ilona.datko@upce.cz

schůzku je nutné domluvit předem

Mgr. et. Mgr. Zuzana Pokorná

psychologické a psychoterapeutické poradenství

poradenská místnost budova Sladkovského 601, nebo FEI SU403

úterý 8:30 – 15:30

kontakt: pokorna.veletova@email.cz

schůzku je nutné domluvit předem e-mailem (do předmětu uveďte UPCE)


Fakulta restaurování, Litomyšl

Mgr. Magdaléna Nádvorníková

psychologické a psychoterapeutické poradenství, krizová intervence

poradenská místnost FR - zasedací místnost Piaristická kolej

úterý 10:00 – 14:00

kontakt: magdalena.nadvornikova@upce.cz

schůzku je nutné domluvit předem e-mailem