„Zažij si na vlastní kůži“

aneb Jak se žije na univerzitním kampusu osobám s postižením
 
 
Místo:
univerzitní aula a kampus
Datum:
19. května 2009
Čas:
11.30 -14.30 hodin
 
Určeno:
pro všechny, nejen studenty a zaměstnance UPa, kteří si chtějí vyzkoušet, jaké je to nevidět, neslyšet
nebo pohybovat se na vozíku.
Co čeká na účastníky:
  • orientace a chůze poslepu, simulace vidění při poruchách zraku
  • jízda na vozíku po budově i venku, chůze s ortézou
  • komunikace s nedoslýchavým člověkem, ukázky komunikace neslyšících mezi s sebou
  • informace o potřebách osob se zrakovým, sluchovým a pohybovým postižením
  • ukázka simultánního přepisu mluveného projevu pro osoby s postižením sluchu
  • informace o organizacích, které osoby s omezenou schopností pohybu a orientace sdružují
  • informace o podmínkách studia pro zrakově, sluchově a pohybově postižených studentů na UPa
Pořádá:
Univerzita Pardubice ve spolupráci s pardubickou Českou abilympijskou asociací, o. s., Tyflo Centrem
Pardubice, o. p. s. a zástupci osob s postižením sluchu.