aneb Jak se žije na univerzitním kampusu osobám s postižením

 

 

Místo:
univerzitní aula a kampus

Datum:
19. května 2009

Čas:
11.30 -14.30 hodin

 
Určeno:
pro všechny, nejen studenty a zaměstnance UPa, kteří si chtějí vyzkoušet, jaké je to nevidět, neslyšet
nebo pohybovat se na vozíku.
Co čeká na účastníky:

  • orientace a chůze poslepu, simulace vidění při poruchách zraku

  • jízda na vozíku po budově i venku, chůze s ortézou

  • komunikace s nedoslýchavým člověkem, ukázky komunikace neslyšících mezi s sebou

  • informace o potřebách osob se zrakovým, sluchovým a pohybovým postižením

  • ukázka simultánního přepisu mluveného projevu pro osoby s postižením sluchu

  • informace o organizacích, které osoby s omezenou schopností pohybu a orientace sdružují

  • informace o podmínkách studia pro zrakově, sluchově a pohybově postižených studentů na UPa

Pořádá:
Univerzita Pardubice ve spolupráci s pardubickou Českou abilympijskou asociací, o. s., Tyflo Centrem
Pardubice, o. p. s. a zástupci osob s postižením sluchu.

 

  

false