Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Religionistické minimum

2 moduly - obecný a rozšiřující

_____________

bližší informace: 

Mgr. 

tel.: 466 036 , e-mail: