ARCHIMEDES - Statistické zpracování dat a informatika

Čtyřsemestrální manažerské licenční studium je zaměřeno na zvyšování odborné úrovně vedoucích pracovníků kontrolních laboratoří tak, aby znalosti, technika práce a především počítačový způsob zpracování výsledků chemických zkoušek a experimentálních dat byly srovnatelné s laboratořemi zemí Evropské unie. Je určeno také k rekvalifikaci pracovníků kontrolních laboratoří OTK, OKŘJ, dále pro vedoucí zdravotnických, veterinárních, vodohospodářských laboratoří, potravinářské a zemědělské inspekce, chemických, potravinářských, farmaceutických a zemědělských výrob. Dále především pro manažery laboratoří kontroly životního prostředí všech odvětví průmyslu, energetiky a zemědělství s důrazem na využití moderní instrumentální techniky a především počítačové zpracování výsledků pomocí matematicko-statistických metod a s využitím nejmodernějšího programového vybavení.

Podrobnosti zde.

Bližší informace:

Katedra analytické chemie

prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.

telefon 466 037 026

e-mail milan.meloun@upce.cz

false