Počítačový kurz pro začátečníky

pořádá Dopravní fakulta Jana Pernera, vzdělání ani věk není rozhodující, posluchači získají certifikát potvrzující absolvování kurzu. 
Podrobnosti zde.
_____________ 
bližší informace:
Zlatuše Sojková
tel.: 466 036 409, e-mail: zlatuse.sojkova@upce.cz