Licenční studium v oborech nátěrové hmoty, papír, ...

Základy technologie výroby vláknin, papíru a lepenek a jejich zpracování

Studium je určeno pro další vzdělávání a rekvalifikaci pracovníků s vysokoškolským vzděláním, popř. se středoškolským vzděláním s maturitou, kteří pracují v celulózo-papírenském a zpracovatelském oboru, zabývají se obchodem papírenských výrobků nebo jsou dodavateli surovin a zařízení pro průmysl celulózy a papíru. Absolvent tohoto studia získá základní přehled a nejnovější informace o technologii výroby vláknin (suroviny, výroba a vlastnosti vláknin, úprava vláknin), o technologii výroby papíru a lepenek (rozvlákňování, třídění, mletí, klížení a barvení, zpracování druhotných vláken, výroba obalů) a o ekologických aspektech výroby vláknin a papíru.

Podrobnosti zde.

 

Bližší informace:

prof. Ing. František Potůček, CSc.

telefon 466 038 016

e-mail frantisek.potucek@upce.cz

 

Technologie nátěrových hmot

Licenční studium je určeno pro odborníky, kteří při své práci potřebují znalosti na vyšším stupni, než jaké zajišťuje standardní studium. Předpokladem pro přijetí do licenčního studia je ukončené vysokoškolské studium. V odůvodněných případech může vedoucí licenčního studia přijmout i odborníky s ukončeným středoškolským vzděláním.

Posluchači licenčního studia se seznámí s nejnovějšími poznatky ze základních disciplín oboru nátěrových hmot, povrchových úprav, makromolekulární chemie, fyzikální chemie polymerních pojiv, chemie filmotvorných látek. Na tyto disciplíny budou navazovat technologie výrob surovin a jejich zpracování na nátěrové hmoty.

Závěr studia bude věnován vypracování samostatné práce, jejíž náplň bude po dohodě s vedoucím licenčního studia zaměřena na problematiku vyplývající z vlastního pracoviště. Na tomto pracovišti bude také práce vypracována a po odevzdání bude práce řádně oponována.

 

Podrobnosti zde.

 

Bližší informace:

prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

telefon 466 037 272

e-mail andrea.kalendova@upce.cz

false