Licenční studium v oboru ekonomiky a mangementu

Finanční řízení

Strategický marketingový managemet podniků

Podniková ekonomika a management

Marketingový výzkum

Manažerské účetnictví

_____________

bližší informace:

tel.: 466 036 177, e-mail: kemch.fcht@upce.cz