Krajské kolo Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji

Ve dnech 24. a 25. března se v Domě techniky v Pardubicích uskutečnilo krajské kolo 2. ročníku soutěže „Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji“, soutěže řešení technických a vědeckých projektů, které mají podpořit zájem mládeže o studium a technické obory.

Do krajského kola postoupilo z okrskového kola v Pardubicích 22 projektů, z Ústí nad Orlicí 19 projektů žáků základních škol. V krajském kole soutěžily i projekty ze středních škol z celého Pardubického kraje a Královehradeckého kraje. Přihlášeno bylo 37 středoškolských projektů. Nejlepší středoškoláci postoupili do národního kola soutěže AMAVET v Praze a nejlepší soutěžící ze základních škol pojedou za odměnu, tak jako minulý rok, do Francie.

Univerzita Pardubice se zapojila do festivalu hned několika způsoby: 12 akademických pracovníků se podílelo na konzultování 30 projektů během jejich realizace a zástupci fakult působili v hodnotitelských odborných komisích soutěže. Pro nejlepší řešitele středoškolských projektů vyhlásili děkani 4 fakult univerzity vysoce motivační odměny v podobě mimořádných studijních stipendií. Nejlepším projektům a jejich řešitelům jak ze základních, tak středních skol udělili navíc děkani speciální ceny, které byly spojeny s finančními odměnami.

Cena děkana/děkanky pro žáky základních škol byla spojena s odměnou v hodnotě 2 000 Kč, pro žáky středních škol v hodnotě 4 000 Kč, třem středoškolským vítězům udělila děkanka Fakulty ekonomicko-správní a děkani Dopravní fakulty Jana Pernera, Fakulty chemicko-technologické a Fakulty elektrotechniky a informatiky stipendia v prvním roce jejich studia, a to po jednom stipendiu ve výši 2 400 Kč měsíčně a po dvou stipendiích ve výši 800 Kč měsíčně. Samozřejmě se to týká vítězů, kteří se stanou studenty příslušné fakulty.

Ceny obdrželi vítězové po vyhodnocení soutěžních prací dne 25. března odpoledne v Domě techniky v Pardubicích. 2. ročník festivalu byl ukončen konferencí, která se konala 21. května na půdě Univerzity Pardubice.

Krajské kolo festivalu probíhalo pod záštitou ministra práce a sociálních věcí RNDr. Petra Nečase a v gesci Mgr. Bc. Jany Smetanové, členky krajského zastupitelstva. Soutěž podporovala rovněž členka Rady Pardubického kraje pro školství, kulturu a památkovou péči Ing. Jana Pernicová. Soutěž organizuje obecně prospěšná společnost Institut rozvoje evropských regionů (IRER), založená Univerzitou Pardubice a Statutárním městem Pardubice.

 

Ocenění studenti krajského kola Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji v rámci cen děkanů 4 fakult Univerzity Pardubice:

 

za Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP)

2. místo v soutěžní kategorii pro žáky SŠ

Jakub Čech, Michal Koudelka, Petr Král - SOŠ a SOU technické Třemošnice

název projektu: „Mezioperační doprava odlitků“

příslib stipendia 800,- Kč pro první rok studia na DFJP

 

za Fakultu ekonomicko-správní (FES)

cena děkanky FES za nejlepší projekt v soutěžní kategorii pro žáky 2. stupně ZŠ

Lenka Vejdělková, Barbora Tichá - ZŠ Bystré

název projektu: „Putování po rozhlednách“

po 2 000,- Kč oběma autorkám

 

za Fakultu elektrotechniky a informatiky (FEI)

cena děkana FEI za nejlepší projekt v oboru elektrotechniky, informatiky a řízení v soutěžní kategorii pro žáky SŠ

Monika Svědirohová - SPŠE a VOŠ Pardubice

název projektu: „Kybernetické vozítko“

4 000,- Kč + veřejný příslib přiznání stipendia 2 400,- Kč pro první rok studia na FEI

 

2. místo v kategorii SŠ

Martin Vodák - SPŠE a VOŠ Pardubice

název projektu: „Elektronická tužka“

příslib stipendia 800,- Kč pro první rok studia na FEI

 

3. místo v kategorii SŠ

Marek Votroubek, Jan Král, Petr Bubeníček, Filip Naiser - Gymnázium A. Jiráska Litomyšl

název projektu: „The EiMSA Robot“

příslib stipendia 800,- Kč pro první rok studia na FEI (každému autorovi)

 

za Fakultu chemicko-technologickou (FChT)

cena děkana FChT za nejlepší projekt v oblasti chemických věd v soutěžní kategorii pro žáky 2. stupně ZŠ

Edita Dvořáková, Martina Hrušová - Gymnázium Dašická Pardubice

název projektu: „Prací prostředky“

za projekt 2 000,- Kč (po 1 000,- Kč oběma autorkám)

 

cena děkana FChT za nejlepší projekt v oblasti chemických věd v soutěžní kategorii pro žáky SŠ

Patrik Čermák - SPŠE a VOŠ Pardubice

název projektu: „Příprava a vlastnosti materiálů na bázi sloučenin A2 V B3 VI pro termoelektrické aplikace“

4 000,- Kč + veřejný příslib přiznání stipendia 2 400,- Kč pro první rok studia na FChT

 

2. místo v kategorii SŠ

Hana Kulhánková, Jiřina Hanzlová - SPŠ chemická Pardubice

název projektu: „Nová železokomplexní barviva na bázi kyseliny citrazinové“

příslib stipendia 800,- Kč pro první rok studia na FChT (oběma autorkám)

 

3. místo v kategorii SŠ

Hana Nožičková - Gymnázium a SOŠ Jaroměř

název projektu: „Technologie výroby piva“

příslib stipendia 800,- Kč pro první rok studia na FChT