Krajské kolo Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji

Ve dnech 11. - 12. března 2010 se v Ideonu v Pardubicích uskutečnilo krajské kolo III. ročníku soutěže „Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji“, soutěže řešení technických a vědeckých projektů, které mají podpořit zájem mládeže o studium a technické obory.
Univerzita Pardubice se opět zapojila do festivalu, kdy se akademičtí pracovníci 2 fakult podíleli na konzultování projektů během jejich realizace a zástupci fakult působili v hodnotitelských odborných komisích soutěže. Pro nejlepší řešitele středoškolských projektů vyhlásili děkani 2 fakult univerzity vysoce motivační odměny v podobě mimořádných studijních stipendií. Nejlepším projektům a jejich řešitelům jak ze základních, tak středních škol udělili navíc děkani speciální ceny, které byly spojeny s finančními odměnami.
Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr. udělil:
1. zvláštní cenu s odměnou 4000,- Kč Petru Koubovi, Gymnázium Dašická 1083, Pardubice za práci „Umělá inteligence pro hru Pentago“
2. mimořádné stipendium ve výši 2400,- Kč měsíčněv 1. ročníku v případě studia na Univerzitě Pardubice, Fakultě elektrotechniky a informatiky Martinu Jedelskému, Pavlu Winklerovi a Leoši Svobodovi, Střední škola aplikované kybernetiky, s. r. o.  Hradec Králové za práci "Staré mapy"

3. mimořádné stipendium ve výši 800,- Kč měsíčně v 1. ročníku v případě studia na Univerzitě Pardubice, Fakultě elektrotechniky a informatiky, Filipu Naiserovi, Gymnázium A. Jiráska, Litomyšl za práci „Eye Control – pište na počítači očima“

4. mimořádné stipendium ve výši 800,- Kč měsíčně v 1. ročníku v případě studia na Univerzitě Pardubice, Fakultě elektrotechniky a informatiky, Josefu Křížovi, SPŠE a VOŠ Pardubice za práci „KPS – CMS nové generace“.
Děkan Fakulty chemicko-technologické prof. Ing. Petr Lošťák, DrSc. udělil:

Diplom děkana Fakulty chemicko-technologické v kategorii Junior (ZŠ a nižší ročníky gymnázií)

1. místo Natálii Dostálové, Kláře Žaloudkové, Karolíně Chocholouškové, ZŚ Závodu míru,Pardubice za práci „Kola - základ života?“
2. místo Hance Kociánové, Jindřichu Kociánovi, Stanislavu Kunderovi, Gymnázium A. Jiráska, Litomyšl, za práci „Znáš křišťálovou studánku?“
3. místo Editě Dvořákové, Martině Hrušové, Gymnázium Dašická, Pardubice, za práci „Lepidla“
 Cenu děkana Fakulty chemicko-technologické v kategorii Středoškolák (střední školy)
1. místo  - mimořádné stipendium ve výši 2000,- Kč měsíčně v 1. ročníku v případě studia na Univerzitě Pardubice, Fakultěchemicko-technologické Martině Morávkové, Romanu Hájkovi, Michaele Chytilové, SPŠCH Pardubice, za práci „Nutričně významné prvky a stopové kontaminanty v tkáni dřevokazných hub“               
 2. místo - mimořádné stipendium ve výši 800,- Kč měsíčně v 1. ročníku v případě studia na Univerzitě Pardubice, Fakultě chemicko-technologické Jakubu Jandlovi, SPŠCH Pardubice, za práci „Stanovení spalných tepel různých druhů briket kalorimetricky“
3. místo - mimořádné stipendium ve výši 800,- Kč měsíčně v 1. ročníku v případě studia na Univerzitě Pardubice, Fakultě chemicko-technologické Michalu Šepsovi, Jiřímu Schejbalovi, SPŠCH Pardubice, za práci „Fotonické struktury na bázi SiO2 opálů“