Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji (2011/2012)

Krajské kolo V. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji, soutěže pro děti a mládež, kterou pořádají Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. společně s Pardubickým krajem, Univerzitou Pardubice a dalšími spolupořadateli, se konalo 22. a 23. března 2012 ve výstavní centrum IDEON Pardubice.
Výherci popostoupili do národního kola Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET.
Cílem této soutěže je:
1. Podněcovat co nejvíce talentovaných středoškoláků prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů k odhalování a rozvíjení tvůrčích schopností a schopnosti svoji práci prezentovat odborné i široké veřejnosti.
2. Napomáhat k vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky a zpřístupňovat jim vědecká a výzkumná pracoviště i laboratoře vysokých škol.
3. Umožňovat co největšímu počtu talentovaných středoškoláků další odborný růst formou účasti na specializovaných aktivitách v ČR i zajišťováním individuální i kolektivní účasti na odborných akcích v zahraničí.
Výsledky XIX. ročníku soutěže EXPO SCIENCE AMAVET:
2. místo získal Jan Hrabovský z Gymnázia J. Ressela, Chrudim
s projektem Příprava, vlastnosti a aplikace chalkogenidových skel dopovaných ionty vzácných zemin Er3+, Ho3+ a Nd3+/Tm3+ (odborný vedoucí práce prof. Tomáš Wágner)
s právem účasti na INTEL ISEF 2013 v USA
Další podrobnosti na: