Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji 2009

Tisková zpráva ze dne 4. února 2009

Pro vítěze připravila Univerzita
pardubice mimořádná studijní stipendia a ceny děkanů fakult.

Ve středu 4. února a ve čtvrtek 5. února proběhnou v Pardubicích a Ústí nad Orlicí okrsková kola projektů soutěžících ve 2. ročníku „Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji“, soutěže řešení technických a vědeckých projektů, které mají podpořit zájem mládeže o studium a technické obory.

Pro okres Pardubice se okrsková kola konají 4. února v Základní škole Polabiny III, pro okresy Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí ve čtvrtek 5. února na gymnáziu v Ústí nad Orlicí.

Letos se do soutěže zapojilo 160 žáků základních škol, kteří řešili 72 projektů, dalších 30 projektů řeší středoškoláci.

„Na okrskových kolech bude rozhodnuto, kdo se svými projekty postoupí do krajského kola, které se bude konat 24. a 25. března 2009 v Domě techniky v Pardubicích. Zde budou již i projekty soutěžících ze středních škol z celého Pardubického kraje. Nejlepší středoškoláci pak postoupí do národního kola soutěže AMAVET v Praze. Nejlepší soutěžící ze základních škol pojedou za odměnu, tak jako minulý rok, do Francie,“ řekla k soutěži ředitelka Institutu rozvoje evropských regionů, o. p. s. Ing. arch.
Iva Svobodová, která organizačně průběh celé soutěže zajišťuje.

„V letošním roce zajistila naše společnost IRER pro soutěžící i kurzy v prezentačních dovednostech, jimiž prošlo 45 dětí, kteří si vyzkoušeli prezentace 33 projektů.“

Vysoce motivační odměny chystá pro vítěze soutěže Univerzita Pardubice, a to v podobě mimořádných studijních stipendií a děkani 4 fakult udělí nejlepším projektům a jejich řešitelům speciální ceny, které jsou spojeny s finančními odměnami. Univerzita Pardubice se zapojila do festivalu i působením svých zástupců v hodnotitelských komisích soutěže a 12 akademických pracovníků se podílelo na konzultování 30 projektů během jejich realizace. Na půdě Univerzity Pardubice se také bude konat v květnu závěrečná konference letošního 2. ročníku Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež Pardubického kraje.

Soutěž vyhlásil podruhé Pardubický kraj. Letošní ročník je pod záštitou ministra práce a sociálních věcí RNDr. Petra Nečase a v gesci Mgr. Bc. Jany Smetanové, členky krajského zastupitelstva. Soutěž podporuje rovněž členka Rady Pardubického kraje pro školství, kulturu a památkovou péči Ing. Jana Pernicová. Soutěž organizuje obecně prospěšná společnost Institut rozvoje evropských regionů (IRER), založená Univerzitou Pardubice a Statutárním městem Pardubice.

 

Bližší informace k soutěži:

Ing. arch.
Iva Svobodová

ředitelka Institutu rozvoje evropských regionů, o. p. s.

telefon 466 036 482