Pátý ročník soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“

Soutěž „Hledáme nejlepšího mladého chemika“ pořádá SPŠCH  v Pardubicích, která je také jejím odborným garantem. Letos probíhá již pátý ročník, nad nímž převzala záštitu Ing. Jana Pernicová, členka Rady Pardubického kraje. Oproti loňsku se soutěž neodehrává jen v Pardubickém kraji, ale i v okresech Kolín, Benešov, Nymburk, Kutná Hora, Náchod a Rychnov nad Kněžnou. Soutěž je určena pro žáky osmých a devátých tříd základních škol. Jejím úkolem je ukázat žákům chemii jednak jako poutavou a velmi užitečnou přírodní vědu, která má široké uplatnění v praxi, a jednak ji představit jako lukrativní studijní obor, ve kterém schopní a kvalifikovaní odborníci najdou zajímavé uplatnění.

Generálními partnery soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“ jsou Synthesia, a.s., Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, ČSOB Pojišťovna, Univerzita Pardubice a BAYER s.r.o.

Podrobnosti a harmonogram.
Tisková zpráva prosinec.

Tisková zpráva leden.
Tisková zpráva závěrečná.
Další informace na www.spsch.cz.