Projekt Hledáme nejlepšího mladého chemika již podruhé podporuje Fakulta chemicko-technologická

Napsali o soutěži ...

Pardubický kraj zná svého krále chemie. Stal se jím žák Základní školy Nadporučíka Eliáše z Pardubic

Ve čtvrtek 4. února bylo v univerzitní aule Arnošta z Pardubic vyhlášeno čtrnáct nejlepších řešitelů třetího ročníku soutěže “Hledáme nejlepšího mladého chemika”. Slavnostního předávání cen se zúčastnili nejen výherci a jejich rodinní příslušníci, ale i představitelé partnerů, základních škol, Pardubického kraje a města Pardubic. Největší radost měla pravděpodobně Základní škola Nadporučíka Eliáše z Pardubic.

Jména čtrnácti nejlepších vítězů byla tajná až do poslední chvíle, o to napínavější bylo postupné odtajňování výsledků, které se konalo v režii Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích. Slavnostní večer se konal v  aule Univerzity Pardubice a sto přítomných hostů celý večer bavila moderátorská dvojice složená ze studentů SPŠCH – Tereza Borůvková (3. ročník) a Zdeněk Musílek (4. ročník).

Úvodní slovo letos k talentovaným mladým chemikům pronesla Ing. Jana Šedová, zástupkyně ředitelky SPŠCH, která zde zastupovala nemocnou paní ředitelku Ing. Miroslavu Katzerovou. “Tímto bych chtěla jménem SPŠCH Pardubice poděkovat všem sponzorům a mediálním partnerům, kteří projekt v letošním roce podpořili. Zároveň bych chtěla vyjádřit své poděkování také všem základním školám, které se do soutěže pravidelně zapojují. Největší radost máme ze vzrůstajícího zájmu ze stran základních škol,” uvedla mimo jiné Šedová.

Vítězem soutěže se stal Jiří Kulhánek, žák 9. třídy ze Základní školy Nadporučíka Eliáše v Pardubicích. Cenu novému králi chemie předali prof. Petr Kalenda, proděkan pro pedagogiku Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, a Ing. Jaroslav Deml, primátor města Pardubic. Druhé a třetí místo obsadili žáci Základní školy Sezemice. Cenu za druhé místo Janu Plecháčovi předal pan Michal Kaněra, ředitel divize neživotního pojištění ČSOB Pojišťovny, a. s., a Ing. Jana Pernicová, členka Rady Pardubického kraje. Tomáš Kouřílek, třetí nejlepší mladý chemik, převzal ocenění z rukou Mgr. Tomáše Krejčíka, personálního ředitele rafinérie PARAMO, a. s, a Ing. Jiřího Reisse, zástupce Svazu chemického průmyslu České republiky.

V rámci soutěže “Hledáme nejlepšího mladého chemika” byly vyhlášeny i výsledky tří doprovodných soutěží. Zlaté pero PARAMA za svou pohádku “Nejdramatičtější závod NASCAR všech dob” získal Matouš Paukovič ze Základní školy Nadpor. Eliáše, na druhém místě se umístila Tereza Marešová taktéž ze Základní školy Nadpor. Eliáše. Třetí nejlepší autorkou pohádky se stala Veronika Pitrová ze Základní školy Proseč. Mladí autoři kromě věcných cen získali pozvání na exkluzivní exkurzi do redakce Pardubického deníku.

Nejúspěšnější školou třetího ročníku soutěže se na základě výsledků svých žáků stala již zmiňovaná Základní škola nadpor. Eliáše z Pardubic. Cenu ČSOB Pojišťovny pro nejúspěšnější základní školy z rukou Michala Kaněry, zástupce ČSOB Pojišťovny, a Jany Pernicové převzali ředitel školy František Němec a učitel chemie Petr Císař. “Chtěl bych tímto poděkovat našemu panu učiteli Císaři, který na naší škole chemii vyučuje, a jak se zdá, tak velmi dobře,” vzdal hold svému učiteli ředitel Němec. Nejúspěšnější škola obdržela poukázku k nákupu knih a speciální cenu ČSOB Pojišťovny, kterou byl šek na 10 000 korun.

Nejoblíbenějším učitelem chemie se stal Miloš Pechanec ze Základní školy Jiráskova z Vysokého Mýta. Ten získal nadpoloviční většinu ze všech došlých hlasů. Cenu mu předal pan Tomáš Dvořák, zastupující šéfredaktor Pardubického deníku, a primátor Jaroslav Deml. Nejoblíbenější učitel vyhrál víkendový pobyt v lázních pro dvě osoby, který do soutěže věnovaly Léčebné lázně Bohdaneč, a. s. “Věříme, že tento dar si pan učitel zaslouženě užije a načerpá zde další síly pro svou vynikající práci,” doufá Lenka Uskobová-Studená, vedoucí oddělení marketingu.

Největší ohlas sklidil proslov pana primátora Demla, který poukázal na propojení města Pardubice potažmo celého Pardubického kraje s chemicko-technologickým průmyslem a který svou řeč začal netradičně oslovením “milí přátelé chemie a pyrotechniky”. V odlehčeném tónu se nesla taktéž zdravice krajské radní Jany Pernicové, která se u mladých chemiků přimlouvala za objevení nových léků a účinné omlazující kosmetiky.

Najít v Pardubickém kraji toho nejlepšího mladého chemika není jednoduché. Pardubický kraj proslulý vysokou koncentrací chemických, chemicko-technologických či petrochemických společností a firem, je pravděpodobně tou nejpříhodnější kolébkou chemických talentů. Lov těch nejlepších z nejlepších mladých chemiků se v Pardubickém kraji koná již potřetí v řadě. Mediálními partnery soutěže jsou Pardubický deník a Český rozhlas Pardubice.

Soutěž "Hledáme nejlepšího mladého chemika" pořádá Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích. Záštitu projektu poskytly Svaz chemického průmyslu ČR, Ing. Jana Pernicová, členka Rady Pardubického kraje, a Rada města Pardubic. Do soutěže se přihlásilo 35 základních škol, což je o 7 škol více než v loňském roce. Soutěž pravidelně podporuje také Chemicko-technologická fakulta Univerzity Pardubice, na které pokračují v odborném studiu mnozí absolventi SPŠCH z Pardubic.

Zájem o soutěž roste nejen mezi školami, ale i mezi žáky a žákyněmi devátých tříd základních škol v Pardubickém kraji, pro něž je soutěž určena. "Snažíme se ukázat chemii v novém světle. Děti znají chemii jen z tabule, proto bychom jim rádi představili chemii jako zajímavý obor, který nespočívá jen v memorování periodické tabulky prvků a doplňování správného názvosloví, ale zejména v pochopení okolního světa. Chemie, byť to zní jakkoli triviálně, nás obklopuje a je součástí naších každodenních životů," říká Ing. Miroslava Katzerová, ředitelka SPŠCH v Pardubicích, a dodává: "Samozřejmě nám jde též o propagaci studia chemie. Přáli bychom si, aby si děti i jejich rodiče uvědomili, že chemie je obor budoucnosti, v němž kvalifikovaní profesionálové najdou své uplatnění." Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

V letošním roce budou kromě kategorie deseti nejlepších jednotlivců odměněni vítězové dalších čtyř kategorií. Jedná se o Cenu ČSOB Pojišťovny pro nejúspěšnější základní školu, dále též o Cenu Deníku pro nejoblíbenější/ho učitele/ku chemie a tři nejlepší mladé spisovatele a spisovatelky, kteří se zapojí do Soutěže o Zlaté pero PARAMA.

Nejúspěšnější škola získá poukázku k nákupu knih a speciální cenu od patrona soutěže, tedy od ČSOB Pojišťovny. Nejoblíbenější učitel či učitelka díky své oblibě mezi svými žáky obdrží víkendový pobyt pro dvě osoby v Léčebných lázních Bohdaneč. Do soutěže o Zlaté pero PARAMA se mohou zapojit děti ze 7. až 9. tříd základních škol v Pardubickém kraji. Podmínkou účasti je napsání pohádky, která musí obsahovat pět předepsaných sousloví. A jak napovídá samotný název soutěže, nejlepší spisovatel či spisovatelka obdrží luxusní psací soupravu a poukázku k nákupu knih.

Třetí ročník soutěže "Hledáme nejlepšího mladého chemika" podpořily také Lučební závody Kolín, Synthesia, a. s., VÚOS, Léčebné lázně Bohdaneč, a. s., Explosia, a. s., Proset, s. r. o., RadioTechnika a PR1.cz.

Další informace o soutěži najdete na www.spsch.cz a nebo na www.pr1.cz.