Hledáme nejlepšího mladého chemika 2008/2009

Střední průmyslová škola chemická Pardubice spustila k 1. říjnu 2008 projekt „Hledáme nejlepšího mladého chemika“. Žáci devátých tříd Pardubického kraje si formou soutěže již podruhé porovnají své znalosti v oblasti chemie. Soutěž o nejlepšího mladého chemika proběhne na přelomu listopadu a prosince tohoto roku. Přípravu testů i jejich vyhodnocení bude provádět odborná komise, složená ze zástupců partnerů projektu. Nejúspěšnější soutěžící získají hodnotné ceny, které jim budou předány na slavnostním vyhlašovacím večeru.

Projektem chce škola motivovat mladé lidi ke studiu chemických oborů. K realizaci projektu přispěly chemické společnosti, které si jsou stejně jako SPŠCH vědomy klesajícího zájmu žáků a studentů o chemii, kvůli němuž pak v praxi stále častěji chybí odborníci. Jsou to především Synthesia, a.s., Paramo, a.s., Univerzita Pardubice – Fakulta chemicko-technologická,  dále Union cosmetic, s.r.o., Explosia, a.s., Výzkumný ústav organických syntéz, a.s. a Lučební závody a.s. Kolín.

Celý projekt zaštítili hejtman Pardubického kraje Ing. Ivo Toman, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Marie Málková a radní Pardubického kraje Mgr. Bc. Jana Smetanová.

Druhý ročník soutěže "Hledáme nejlepšího mladého chemika" zná letošní vítěze - tisková zpráva.